WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перспективи розвитку морально-духовної свідомості особистості - Реферат

Перспективи розвитку морально-духовної свідомості особистості - Реферат

Реферат на тему:

Перспективи розвитку морально-духовної свідомості особистості

Закінчилось старе і розпочалось нове тисячоліття. Людство, принаймні, його частина "sapiens", відчуває себе на грані катастрофи. Вчені-екологи підрахували, що кожного дня планета губить 250 різних видів живих організмів. До занепаду приходять мораль і культура. Забруднюється ноосфера Землі, про що українська молодь рідко коли має уявлення. Екологія трактується виключно як коректна поведінка людини в оточуючому середовищі, яке саме по собі розуміється занадто вузько. А про "екологію душі", тобто про необхідність вдосконалювати її, як вчив Л.Толстой, просто ніхто не замислюється. Більшість населення не відчуває тієї культурної грані, за якою починається руйнування особистості. У підростаючого покоління нема ні умов, ні поштовхів, щоб замислюватися про походження і долю людства, про правильну поведінку людини на території з назвою Земля. Ясно, що за таких умов відповідальність закладів освіти в галузі виховання нової, "духовної" людини, значно зростає. Деякі з можливостей діяльності в цьому напрямку показані в даній статті.

Відомо, що часто художня думка, базуючись на інтуїтивних знаннях, випереджає думку наукову. Серед філософів, письменників та поетів часто з'являються особистості, які інформують людство про те, що знаходиться за горизонтом ординарних прагматичних уявлень. Саме філософська і художня думка примушує людину замислюватися над тим, чого варті її моральні цінності, наскільки близько вони відстоять від ідеалів і чим погрожує порушення тих ідеалів. Заняття з відповідних дисциплін необхідно будувати таким чином, щоб майбутні вихователі і вчителі неформально осмислювали глибинні філософські одкровення, що то нам пропонують як відомі, так і менш відомі мислителі як, наприклад, англійці В. Блейк (1757 -1827) з його божественною ієрархією ("Перша книга Юрайзена", "Вейле, або чотири Зоа"), Дж.Р.Р. Толкін (1892-1973) зі своїм художнім Всесвітом ("Сільмарілліон"), Клайв С. Льюїс з його протиставленням двох світів ("Хроніки Нарнії") та інші письменники і поети. Вони, значно поширивши уявні кордони земної цивілізації в своїх художніх творах, передали нам ті знання, що їм було "надано зверху".

Нам, викладачам гуманітарного циклу дисциплін, необхідно докласти всіляких зусиль для того, щоб молодь чітко усвідомлювала, що Л. Толстому з його теорією всесвітньої любові, К.Г.Юнгу з його вченням про архетипи колективного безсвідомого та іншим великим мислителям людство зобов'язано тим, що земній думці вдалося утриматись на необхідній висоті для того, щоб остаточно не скотитися в "суєту суєт". Саме художня думка підготувала базу для появи і сприйняття нових знань людством. А таких знань з'явилося останнім часом чимало [10]. Так, ньютоновське поняття ефіру замінено на поняття вакууму – універсального середовища, яке заповнює простір, але має інші характеристики, ніж ефір. Відгук цих знань, які мають зараз прикладне значення, можна знайти ще у Ведах, датованих 4000-2000 р.р. до н.е. Там йдеться про деяку первинну Праматерію, з "якої народжується все і до якої все повертається" [2].

Останнім часом школа почала реагувати на катастрофічний стан моралі у суспільстві, і радісним є той факт, що університети розгорнули роботу по проведенню форумів і конференцій з проблем морального і духовного розвитку особистості. Так в Донецьку, Білій Церкві, Києві протягом останніх років проходять національні і міжнародні форуми з проблем духовного розвитку людини і людства. Останнім часом на базі Рівненського державного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми, закономірності та перспективи морального розвитку особистості", у Східноукраїнському національному університеті ім. Даля (м. Луганськ) відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція "Духовний розвиток особистості: методологія, теорія, практика". Провідною стає ідея про необхідність перенести науку на новий рівень, де б людина розглядалась як істота духовна, як "космопланетарний феномен", за виразом академіка Казначеєва. Неабияку роль починає відігравати Інтернет, в якому просунуті в духовному плані автори намагаються боротися з антиморальним спамом, заполонивши мережу, популярну серед молоді [11].

Як бачимо, проблема з кожним днем стає все більше актуальною. Вона поступово переходить на рівень загальнодержавних проблем. Так президент України 8 липня 2005 р. видав рекомендацію N1-1/657 щодо подолання морально-духовної кризи суспільства. У відповідь на це колектив вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій, викладачів вищих навчальних закладів з різних міст України підготували Проект програми з дисципліни "Духовний розвиток особистості", рекомендованої для викладання у середній школі. Програмі передує епіграф: "Спочатку необхідно мати міцний фундамент духовності, на якому з часом можна побудувати будь-яку бажану споруду. Якщо немає фундаменту, будівля руйнується – це однаково з тим, що дерево неодмінно гине, якщо воно не має зв'язку з джерелом живлення." [10].

Пояснювальна записка коротко описує сучасний стан умів українського суспільства: "Настав час з'ясувати кожній людині і суспільству в цілому дійсне значення поняття Духовності. Сучасні вчені, спираючись на древні знання та останні досягнення науки, стверджують, що духовність має матеріальну природу і проявляється у формі енергій. Ця жива реальна сила існує в кожній людині і потребує пробудження та розвитку. Духовно розвинена особистість відчуває свою нерозривну єдність як з усіма людьми на Землі, так і з Природою. У неї пробуджується любов до своєї планети як до Матері, і людина відчуває себе часткою єдиного живого організму, який називається Всесвіт".[7, 1]

Далі вказані цілі курсу.

Навчальні цілі. Досягнення гармонії з оточуючим світом. Відчуття себе духовною особистістю.

Розвиваючі цілі. Розвиток емоціонального інтелекту у сприйнятті сучасного світу та вміння відрізняти і сприймати позитивне для корекції своєї поведінки.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку бажання пізнання свого внутрішнього та оточуючого світу з точки зору законів Всесвіту.

Виховні цілі. Вивчення предмету сприяє формуванню звички слідкувати за своїми думками, словами та вчинками, з повагою ставитись до великого творіння Космосу – планети Земля і до складових її ноосфери, на побутовому рівні - до старшого покоління, вчителів, батьків; перебувати в дружніх стосунках з ровесниками, захищати та оберігати молодших за віком.

Завдання предмету:

ознайомлення з поняттям духовності у визначенні видатних людей;

вивчення духовних знань давнини та збережених традицій;

вивчення основних положень сучасних релігій та їх об'єднуючого змісту;

ознайомлення з сучасними науковими досягненнями точних наук у визначенні та осмисленні духовності; розуміння поняття торсійних полів як носіїв інформації;

формування бачення колективних процесів, які відбуваються у світовому суспільстві;

розуміння законів еволюційного розвитку особистості та суспільства;

оволодіння позитивними енергіями ноосфери для розповсюдження їх у соціумі та природі;

формування усвідомленої позитивної особистості для створення майбутньої якісно нової співдружності людей.

Програма розрахована на 32 години (1 година на тиждень) і має такі розділи:

1. Духовність – основа еволюційного розвитку людини

1.1. Поняття Духовності у визначенні видатних людей.

1.2. Духовність, дух, душа.

1.3. Сучасна епоха – епоха переходу від людини розумної до людини духовної.

1.4. Завдання людини на Землі – стати високодуховною особистістю.

1.5. Моральні якості людини – корені духовності.

1.6. Дотримання духовних законів Всесвіту – шлях до збереження життя на Землі.

2. Людина і Всесвіт

2.1. Людина – невід'ємна частина Всесвіту.

2.2. Фізичні елементи природи (Земля, Вода, Вогонь, Повітря, Ефір) – складові матеріального життя.

2.3. Енергоінформаційна система людини та її характеристика в світі сучасних наукових досягнень.

3.Основні історичні етапи розвитку духовності на території України

3.1. Трипільська культура.

3.2. Розповсюдження християнства на Україні.

3.3. Виникнення нових релігійних конфесій на Україні.

3.4. Сучасний стан духовного середовища на Україні.

4. Сучасні наукові погляди на духовність

4.1. Формування нового світогляду на основі поєднання наукових та духовних вчень. Поняття метанауки.

4.2. Сучасність в баченні метанауки.

4.3. Сучасні наукові дослідження, які підтверджують енергетичну природу духовності. Торсійні поля як носії інформації.

5. Ендоекологія людини та її вплив на екзоекологію

5.1. Поняття ендоекології та фактори, що впливають на неї.

5.2. Енергія думок, слів, вчинків людини та її прояв у енергоінформаційному просторі.

5.3. Вплив людини духовної на позитивну трансформацію оточуючого світу.

6. Духовність і здоров'я людини

6.1. Сучасне тлумачення поняття здоров'я Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

6.2. Зв'язок якостей характеру особистості з станом здоров'я людини.

6.3. Підтримка валентності людини для забезпечення фізичного здоров'я.

6.4. Використання живих елементів природи для самооздоровлення.

6.5. Навички та вміння встановлення внутрішньої гармонії (релаксація, медитація, музикотерапія, тощо).

7. Роль мистецтва в формуванні духовних якостей людини

7.1. Енергоінформаційний прояв мистецтв.

7.2. Високодуховні митці світу та їх творчість.

8. Духовна самореалізація особистості – розкриття космогенної природи людини

8.1. Поняття об'єктивної істини та шляхи її пошуку.

8.2.Самопізнання, інтроспекція – шлях до духовного зростання і формування самосвідомості.

8.3. Пробудження внутрішнього духовного потенціалу як головна умова самореалізації.

8.4. Духовна самореалізація як втілення задуму Творця.

9 .Матір і Духовність

9.1. Духовні ідеали сучасної епохи. Ера Матері як берегині духовності, джерела Любові, співчуття, жертовності.

9.2. Витоки знань про Святу Матір.

9.3. Мати Земля – символ материнства.

9.4. Шанування материнства – основа здорового суспільства.

Поява цього своєчасного документу стала можлива завдяки фактичному накопиченню знань і досвіду, який експериментально підтверджує, що Земля вступила в епоху, коли вона як космічний організм не зможе більше терпіти неохайного відношення до себе і до законів Всесвіту[1; 2]. Зараз стає ясно, що не „в здоровому тілі здоровий дух", а навпаки, фізичне здоров'я людини повністю залежить від її духовного і морального здоров'я. Останнім часом це не є чисте теоретизування, це – практика, яка доступна всім людям. Майже в кожному місті України, як і повсюди у світі є люди, які практикують таке самооздоровлення і готові навчити всіх бажаючих. До таких відносяться також і автори Проекту, що пропонується.

Роблячи висновки з того об'ємного, цінного і своєчасного матеріалу, який передбачено для викладання навчальною дисципліною "Духовний розвиток особистості", можна констатувати, що на арену нового еволюційного періоду буття будуть допущені виключно ті люди, які перебудують своє життя за об'єктивними законами, які були відомі нашим пращурам [4; 5] і в наші часи підтверджуються відкриттями передових вчених [3]. Наша задача – подолати інертність системи освіти і якомога швидше ввести в курс навчання нові знання [8; 9; 10] і практики, які допоможуть нашій молоді оцінити свою особистість з критичних позицій і негайно приступити до виправлення своїх морально-духовних норм, як то диктує час [6; 10]. Автори Проекту програми зі вдячністю приймуть думки і зауваження колег.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Акимов А.Е. Дух, духовность, сознание как фундаментальный фактор, определяющий развитие земной цивилизации // ХІІІ Всероссийская научно-практическая конференция. – Воронеж, 2001. – С.12-19.

 2. Акимов А.Е. Среда, из которой рождается все и в которую все возвращается, существует // ХІІІ Всероссийская научно-практическая конференция. – Воронеж, 2001. – С.12-19.

 3. Акимов А.Е. Физика признает сверхразум // Чудеса и приключения. № 5. - 1996.- С.24-27.

 4. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – К.: Академперіодика. – 2003.

 5. Кокорин Л.А. Проблемы экологии в свете эволюционных процессов на территории Европы, Украины и Причорноморья // ХІІІ Всероссийская научно-практическая конференция. – Воронеж, 2001. – С.12-19.

 6. Нобель, К. Речь в Королевском Альберт-Холле // ХІІІ Всероссийская научно-практическая конференция. – Воронеж, 2001. - С.29-31.

 7. Проект програми навчальної дисципліни " Духовний розвиток особистості". Рукопис. – 7 с.

 8. Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Великий переход.- Санкт-Петербург: Весь. – 2002. – 248 с.

 9. Шипов Г.И. Физический вакуум, торсионные поля и сахаджа йога // ХІІІ Всероссийская научно-практическая конференция. – Воронеж, 2001. - С.19-26.

 10. Шривастава, Н. Метасовременная эпоха. -М., 2003. – 294 c.

 11. www.poznaysebya.ru


 
 

Цікаве

Загрузка...