WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Реалізація студентської молоді в творчості як передумова досягнення психологічного здоров’я - Реферат

Реалізація студентської молоді в творчості як передумова досягнення психологічного здоров’я - Реферат

Реферат на тему:

Реалізація студентської молоді в творчості як передумова досягнення психологічного здоров'я.

Творча самореалізація як прояв психологічного здоров'я студентської молоді.

На думку представників гуманістичної психології, розвиток творчого потенціалу і самореалізація особистості є важливою умовою оздоровлення суспільства, оскільки, передбачає єднання людини з соціумом, а також зумовлює її творчу адаптацію, що є необхідним для повноцінного життя в світі з бурхливими змінами. Вбачаючи в творчості вищу людську потребу, прояв психологічного здоров'я та особистісної інтеграції, психологи розглядають творчу особистість як особистість, що самоактуалізується (А.Маслоу), "продуктивну особистість" (Е. Фромм) [1], людину, що є "повноцінно функціонуюча" (К.Роджерс) [2].

В нашому суспільстві після "застойого періоду" існує потреба в креативних фахівцях, здатних професійно та творчо вирішувати нагальні задачі, тому вивчення проблеми творчого самоздійснення студентів є актуальним як передумови професійної самореалізації та психологічного здоров'я студентської молоді.

Проблема розуміння психологічного та психічного здоров'я постає у працях таких українських та російських вчених як Б.С. Братусь, В. А. Лищук, І. В. Дубровіна, Л. В. Лушин, Л. Ф. Бурлачук, О. Завгородня. Переважають наукові погляди, згідно яких, психологічне здоров'я розуміється як здатність особистості до самореалізації, самоактуалізації, адекватного самоприйняття себе та світу. Важливою складовою психологічного здоров'я особистості є наявність сенсу життя (В.Франкл, А.Маслоу, І. В. Дубровіна); приділяється увага аспекту міжособистісних стосунків як важливому критерію психічного та психологічного здоров'я (А. Адлер, Е. Фромм, Б.С. Братусь).

На думку науковців, студентський вік — це сенситивний період для розвитку основних соціогенних потенцій людини як особистості, в тому числі, професійних та світоглядних якостей майбутнього фахівця [3].

Згідно вікової періодизації Е.Еріксона студентський вік співпадає з періодом ідентифікації особистості, тобто, в молодої людини на даному етапі розвитку може сформуватись уявлення про себе як про творчу або ж "звичайну" особистість, що, в свою чергу впливатиме на можливості її самореалізації, задоволеність собою та своїм життям [4].

Водночас, дослідники в галузі проблематики здоров'я студентської молоді визнають такі проблемні аспекти психологічного здоров'я студентства як низький рівень задоволення собою, тенденція до заниженої самооцінки, низький рівень здатності до психологічної близькості, проблеми ціннісно-смислової сфери. (А. А. Волочков) [5]. Таким чином, слід говорити про важливість формування ціннісно-смислового ставлення до творчості, самореалізації на рівні спрямованості особистості саме в цей період розвитку. Зазначимо, що в сучасній психології самореалізацію розглядають як вищий рівень розвитку особистості, розуміючи, передусім, її творчу діяльність, життєтворчість (П.П. Горностай) [5].

Отже, зберігається актуальність дослідження психологічних аспектів студента як творчої особистості в контексті досягнення психологічного здоров'я.

Аналіз студентських робіт "Випадки з мого життя, коли я проявляв (ла) себе як творча особистість"

Методика та її опис.

Методологічною основою дослідження є підходи в області психосемантики, використання методу наративних психотехнологій. Наратив визначається Н.Чепелевою як спосіб репрезентації досвіду за допомогою впорядкованих речень, що передають часову послідовність дій. Дослідниця припускає, що витоком наративного тексту є особистісний міф, в якому в символічній формі представлені основні сенси та концепції буття людини [6].

К.Роджерс визначав досвід особистості як довербальну, дорефлексивну складову свідомості, виникає в різних життєвих ситуаціях, присвоюється людиною без осмислення, автоматично. Водночас під особистісним досвідом розуміється досвід інтегрований, осмислений завдяки вербалізації, що визначає поведінку, сприймання дійсності, життя та світу взагалом та свого місці у ньому [6]. В ході данного дослідження студенти описували випадки зі свого життя, занурювались в минуле, виникала розповідь — оповідання, що носила описання емоційного характеру із згадками про певних персонажів. Тобто, даний матеріал дослідження можна розглядати як наративний. При цьому студенти мали змогу краще відрефлексувати особистий досвід, інтегрувавши його на рівні свідомості як особистісний.

Вибір даної методики пояснюється складною природою процесу творчості, що не піддається адекватному вивченню завдяки психометричним методикам.

Вивчаючи роботи, ми виділили умовні критерії креативності, теоретичною основою яких є розглянуті вище концепції творчості (В.В. Моляко, В.В. Клименко, Я.А. Пономарьов, О.І.Кульчицька, А.Маслоу, К. Роджерс): ціннісно-смислове ставлення до творчості, визнання себе творчою особистістю, наявність в описаних випадках певної проблемної ситуації, що потребувала вирішення та шляхи її нестандартного розв'язання, наявність описаних моментів "інсайту", стану натхнення; переважання внутрішньої мотивації до творчості, усвідомлення емоціїй та почуттів. В опрацюванні робіт виокремлювались текстові елементи, що мали відношення до виділених критерієв, досліджувалось як часто вони зустрічались в оповіданнях студентів.

Дослідження проводилось в рамках викладання дисципліни "Основи психології та педагогіки" в 2006—2007р. Студентам 2-го курсу факультету радіо-електроніки, 3-го курсу факультету машинобудування та 3-го курсу факультету менеджменту ВНТУ було запропоновано описати випадки із свого життя, коли вони проявляли себе творчо, займались улюбленою справою, відчували захопленість, натхнення, можливо, знаходили вихід з нестандартної ситуації, пов'язаної з технічною творчістю або ж розкривали свої здібності в якомусь напрямку мистецтва. У випадку, коли студенти висловлювали сумніви відносно власних творчих здібностей і можливості пригадати данні випадки, їм рекомендувалось пригадати щось з дитинства, коли вони фантазували, вигадували, мріяли.

Було проаналізовано 70 робіт, з яких 35 — роботи студентів факультету радіоелектроніки, 15 робіт машинобудівельного факультету і 20 робіт студентів факультету менеджменту.

Мета дослідження: вивчення особистісного досвіду студентів в процесі творчості та їх уявлення про себе як творчих особистостей як передумову психологічного здоров'я.

Зокрема, нас цікавило ставлення молоді до творчості, прийняття студентів себе як творчих особистостей, місце творчості в контексті їхнього теперішнього життя, можливості та потребу самореалізації, що в свою чергу, дозволить нам робити висновки про стан психологічного здоров'я молодих людей.Також зверталась увага на види творчих уподобань студентів технічного вузу, можливості реалізації своїх уподобань, глибину рефлексії особистісного досвіду. Предбачалось, що запропонована робота допоможе молоді актуалізувати творчий потенціал, звернутись до власних ресурсів, осмислити внутрішній особистий досвід, що сприятиме її психологічному здоров'ю.

Результати та обговорення.

Аналіз робіт свідчить, що частина студентів розуміє творчість як створення чогось нового, прекрасного, що дає можливість реалізувати свій задум, проявити себе: " Творчість — це реалізація твоїх бажань та задумів", "творчість — створення нового, політ душі", "потяг до прекрасного","бажання проявити своє "Я", "творчість неможлива під примусом, вона потребує свободи", "творчість — це праця, а талант — обов'язок", "будь-яка творчість формує сильний дух, впевненість у собі, індивідуальність, вчить виживати у сучасному світі." Водночас, для переважної більшості творчі випадки життя асоціюються із відвідуванням гуртків самодіяльності, прийняттям участі в різних конкурсах, вікторинах, виставках, а критерієм творчих здібностей є соціальне визнання.


 
 

Цікаве

Загрузка...