WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу - Реферат

Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу - Реферат

З метою підвищення мотивації педагогічних працівників, які беруть участь у професійному навчанні за модульною технологією, потрібно включити до державного класифікатора нову професію "Педагог професійного навчання" (на основі інтегрування функцій викладача і майстра виробничого навчання). Експериментально доведено доцільність поєднання цих функцій. Такий підхід спонукає до постійного підвищення професійного рівня, використання передових освітніх технологій [2].

Досвід організації модульного професійного навчання в Україні свідчить про його доцільність і ефективність, але, разом з тим, існує багато проблем організаційного, економічного і фінансового характеру, наприклад, надання фінансової підтримки регіональним центрам модульного навчання для придбання комплектів навчальних пакетів, отримання ліцензій тощо суттєво прискорило б впровадження модульної технології навчання .

Сучасна система професійного навчання кадрів на виробництві потребує відродження і модернізації, тому важливо вирішити вищезазначені проблеми стосовно впровадження інноваційних методів навчання. Також розвиток професійного навчання кадрів на виробництві гальмують такі причини: роботодавці неохоче вкладають інвестиції в людський капітал, оскільки працівники, які одержали підготовку з професій широкого профілю, можуть перейти до іншого роботодавця і, таким чином, підприємство втратить свої кошти; відсутність у роботодавця достатніх коштів для проведення професійного навчання; відсутня мотивація у самих робітників підвищувати свою кваліфікацію через невідповідність останньої нарахованій їм заробітній платі.

Розглядаючи досвід підготовки спеціалістів всіх рівнів в США, можна сказати, що вона не закінчується завершенням навчання в школі, вищому навчальному закладі, коледжі, а продовжується протягом всього трудового життя. Інженери, наукові співробітники, управлінці, робітники кожні 34 роки протягом декількох тижнів або місяців проходять курс перепідготовки або підвищення кваліфікації, в іншому разі, їх знання повністю знецінюються за 10 років. Працівники змінюють вид діяльності декілька раз протягом життя, що підтверджує аксіому – для виживання потрібно постійно удосконалювати свої знання, підвищувати кваліфікацію тощо.

Особливу увагу має бути приділено сприянню впровадженню в навчальний процес гнучких модульних технологій підготовки кадрів на виробництві, зокрема, за методикою МОП та пропонується прийняти Закон України "Про професійне навчання кадрів на виробництві". Про доцільність ухвалення цього Закону свідчить позитивний досвід розвинених країн, зокрема в Німеччині, США, Чилі та ін 3. Потреба в ухваленні Закону в Україні викликана: необхідністю правового регулювання питань, пов'язаних з розробкою ефективного механізму стимулювання персоналу підприємств з метою посилення їх зацікавленості в безперервному вдосконаленні своїх знань та вмінь; надання податкових пільг і дотацій роботодавцям, які проводять професійне навчання своїх працівників.

Тому з метою забезпечення реалізації заходів для підвищення якості робочої сили підприємств, удосконаленню професійного навчання персоналу безпосередньо на виробництві, необхідно: підвищити ефективність рівня професійного навчання кадрів на виробництві (змісту, форм і методів навчання); створити структури, які б забезпечували розвиток професійного навчання кадрів на виробництві.

Належний рівень професійного навчання кадрів на виробництві забезпечується шляхом впровадження в навчальний процес на підприємствах такого інноваційного методу навчання, як модульне (ПРООН/МОП). Що стосується створення структур з питань професійного навчання кадрів на виробництві в Україні, то, по суті, вони вже існують в кожному регіоні (регіональні центри модульного професійного навчання (РЦМН), які є структурними одиницями Українського міжгалузевого центру модульного навчання. Регіональні центри сьогодні співпрацюють з представниками підприємств і навчальними закладами та з органами державної влади, навчальними закладами різних типів тощо, що сприяє покращенню організації професійного навчання кадрів на виробництві з використанням модульної технології. Наприклад, у Вінницькій такий центр діє на базі Вінницького національного технічного університету, який активно сприяє реалізації зазначеної інноваційної методики навчання в регіоні.

Здатність персоналу на підприємствах навчатись протягом життя забезпечить конкурентоспроможність підприємства. З цією метою Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження "Про заходи сприяння підприємствами в організації професійного навчання кадрів на виробництві", на виконання якого розроблено "Положення про професійне навчання кадрів на виробництві" (затверджено спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та Міністерством освіти і науки України від 26.03.2001, № 127/151), проводиться робота щодо розроблення та впровадження на підприємствах модульних технологій навчання тощо. На основі наявного досвіду організації модульного професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації робочої сили, у тому числі кадрів на виробництві розроблена організаційна модель модульного професійного навчання економічно активного населення в Україні 4.

Висновок. Отже, досвід впровадження модульного професійного навчання економічно активного населення в Україні, свідчить про доцільність його широкого використання в системі навчальних закладів Міністерства освіти і науки України при навчанні учнів (слухачів), людей, які не можуть бути конкурентноспроможними на ринку праці: жінки, інваліди, молодь, військовослужбовці, звільнені в запас та інші) та при навчанні кадрів безпосередньо на виробництві. Зазначена інноваційна технологія, яка є однією з найбільш ефективних освітніх інструментів акт+ивної політики зайнятості, дозволить істотно покращити становище в сфері зайнятості населення, зменшити рівень безробіття, підвищить конкурентоспроможність робітників на ринку праці та забезпечить розвиток системи безперервного навчання, приведе до зростання основних соціально-економічних показників розвитку економіки України та в цілому буде сприяти розвитку трудового потенціалу України.

Література

  1. Policies, actions and procedures for the promotion and facilitation of access, transfer and progression. National qualifications of Ireland, March.  2003.  p 128.

  2. Щербак О. Підготовка педагогічних кадрів нової генерації – важлива умова модернізації професійної освіти // Професійно-технічна освіта.  2001. № 4 .  С. 3334.

  3. Савченко В. Удосконалення та підвищення ефективності професійного навчання кадрів на виробництві // Україна: аспекти праці.  2001.  № 7.  С. 1421.

  4. Заюков І.В. Організаційно-економічний механізм реалізації інноваційних методів професійного навчання економічно активного населення: Дис... канд. екон. наук: 08.09.01.  К, 2006.  С. 201.


 
 

Цікаве

Загрузка...