WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу - Реферат

Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу - Реферат

Одним із напрямків, які сприяли розвитку виробничих сил і трудових ресурсів, є розробка Організацією Об'єднаних Націй в 1976 році модульної системи професійного навчання, при цьому був узагальнений світовий досвід підготовки кадрів, який розповсюджує Міжнародне Бюро Праці в різних країнах, що сприяє створенню мобільної робочої сили. Реалізація його рекомендацій є основою уніфікації і гармонізації національних систем професійного навчання, що позитивно впливає на вільне переміщення робочої сили, а також забезпечує реалізацію права працівника на отримання роботи у відповідності до отриманої ним кваліфікації.

Вагомою причиною впровадження цього навчання в розвинутих капіталістичних країнах є те, що кожен робітник за життя кардинально змінює свою професію декілька разів. Адже високі темпи в економіці і пов'язані з ними зміни характеру праці диктують потребу в скороченні тривалості роботи людини на одному місці, це означає, що людині потрібно частіше змінювати роботу і навіть професію, що вимагає все більшого переходу від традиційної форми зайнятості до гнучких та використання в процесі професійного навчання інноваційних технологій.

Сучасній системі освіти України в умовах трансформації економіки важко мобільно реагувати на потреби ринку праці. Швидка зміна технологій, впровадження нових матеріалів вимагає постійного перенавчання працюючих і оволодіння ними новим професіям. Зростаючі темпи економічних змін і гнучкість ринку праці також призводять до зменшення тривалості зайнятості і розвитку самозайнятості населення.

Професійні знання і навички, отримані в навчальних професійних закладах, через декілька років застарівають і стають недостатніми. Тому відома концептуальна схема "навчання – робота – пенсія" в умовах ринкової економіки трансформується в нову концепцію "навчання – (робота + навчання) – пенсія", тобто складова (робота + навчання) забезпечує безперервність навчання людини протягом життя, а це в нових економічних умовах вимагає впровадження в Україні гнучких інноваційних технологій професійного навчання.

В Росії за останні роки в процес навчання безробітних громадян і незайнятого населення впроваджуються такі освітні програми і технології, як модульне навчання за методикою МОП. З 1994 року в Москві здійснюється реалізація проекту МОП "Подальший розвиток модульної системи навчання в Росії і країнах СНД". На базі проекту створена автономна організація "Міжнародний центр розвитку модульної системи навчання на основі методики "Модулі трудових навичок" (Modules of Employble Skills) (МТН). Концепція модульного навчання розроблена міжнародними і російськими спеціалістами з метою задоволення потреб ринку праці в гнучкому, ефективному і індивідуальному навчанні, що з успіхом застосовується в країнах Європи, Азії і Сполучених Штатах Америки. За час дії проекту вдалось скоротити термін навчання безробітних громадян в середньому по Росії до 3,5 місяця (в 1998 році він складав 4,5 місяці).

Впровадження модульної технології в процес професійного навчання безробітних в Бєларусі розпочато в рамках Проекту МОП BYE/96/MOI/FR6 "Розвиток модульної системи навчання в республіці Бєларусь", який розпочав свою дію з 1997 року. Метою проекту є удосконалення системи професійного навчання, а також поліпшення ситуації з зайнятістю населення в Бєларусі.

Саме модульна технологія професійного навчання здатна певною мірою вирішити частину проблем, які стоять сьогодні перед ринком освітніх послуг і ринком праці. Цей вид навчання впроваджується в Україні з 1997 року. Розгортання роботи в цьому напрямку привело до започаткування Проекту Програми розвитку ПРООН/МОП "Впровадження гнучких програм професійного навчання для безробітних" (UKR /99/006007), який є важливим пріоритетом Уряду України в проведенні активної політики зайнятості. Існуючий досвід впровадження цієї системи навчання підтверджує, що модульний підхід найкраще забезпечує безперервне навчання – одну з головних потреб сьогодення. Головне завдання ПРООН/МОП – надати допомогу Україні в впровадженні гнучких модульних систем професійного навчання на основі розробленої МОП методики під назвою "Модулі трудових навичок" (МТН). Базуючись на результатах впровадження модульної системи навчання в Росії і інших країнах, можна зробити висновок, що при впровадженні цієї системи терміни навчання в порівнянні з традиційною системою скорочуються приблизно в 2-2,5 рази, витрати на навчання скорочуються приблизно в 2 рази.

Найбільш доцільно застосовувати модульне професійне навчання при: проведенні професійного навчання економічно активного населення, у тому числі незайнятого; підготовки підприємців з метою сприяння розвитку малого бізнесу, підприємництва і самозайнятості; незахищених верств населення (жінки, молодь, військовослужбовці, звільнені в запас, інваліди); підготовки кадрів на виробництві тощо. В рамках реалізації ПРООН/МОП створений Український міжгалузевий центр модульного навчання (УМЦМН). Основною діяльністю якого є сприяння розвитку в Україні ефективної модульної системи професійного навчання, впровадження гнучких технологій підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації економічно активного населення на основі використання передового національного та зарубіжного досвіду. Світовий досвід свідчить, що МТН визнана на міжнародному рівні як продукт МОП.

За час діяльності УМЦМН, при його тісній взаємодії з регіональними центрами модульного навчання, центрами зайнятості, професійно-технічними навчальними закладами, виявлені такі переваги модульної технології професійного навчання: можливість скорочення терміну навчання при його високій якості, що забезпечує мотивацію безробітних до процесу навчання; забезпечення індивідуальної підготовки кадрів безпосередньо на виробництві; орієнтація на кінцевий результат навчання; можливість ротаційного формування складу навчальних груп; врахування раніше набутих слухачами знань та трудових навичок; підготовка робітників під заданий профіль компетентності; високий рівень адаптованості до потреб роботодавців тощо.

В цілому Проектом ПРООН/МОП, УМЦМН та базовими навчальними закладами на 01.01.2008 року, крім розроблених навчальних пакетів та програмно-методичної документації більше 150 професій та 30 видів робіт, що користуються попитом на ринку праці, також постійно проводиться сертифікація педагогічних працівників на право здійснення навчання за модульною технологією. Уперше в Україні розроблені концептуальні підходи до впровадження стандартів професійної компетенції. Розроблено стандарти професійної компетентності для 5 професій. За замовленням МОП розроблений інноваційний підхід до професійного навчання, що органічно інтегрує модульний підхід і стандарти професійної компетентності в модулі професійної компетентності. Крім того, станом на 01.01.2008 року понад 20 тис. безробітних пройшли підготовку і одержали одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власного бізнесу. На замовлення служби зайнятості перепідготовку на основі модульної технології у 2003-2007 роках пройшло понад 15 тис. безробітних. У ряді областей чисельність безробітних, підготовлених за модульною технологією, склала 510 % від загальної чисельності. Модульні навчальні матеріали використовували в процесі первинної професійної підготовки понад 30 тис. учнів професійних навчальних закладів різних форм власності.

За часи дії проекту прийнято досить велика кількість нормативно-правових документів, що офіційно закріплює статус професійного навчання на основі модульної технології, і як одного з ефективних заходів активної політики зайнятості: наказ Міністерства праці та соціальної політики (МПСП), і Міністерства освіти і науки України (МОНУ) "Про затвердження Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою" від 08.07.1999 р. № 113/247; наказ МПСП, МОНУ "Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології" від 09.04.2002 р. № 187/243 тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...