WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle - Реферат

Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle - Реферат

Реферат на тему:

Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle

В кінці 90-х років українське освітнє і наукове товариство стало звертати пильну увагу на впровадження дистанційного навчання на теренах України. Дослідження нової, перспективної форми організації освітнього процесу ставить на меті її забезпечення новими навчальними матеріалами. Залежно від того, яку технологію ДН мають на увазі, по різному розуміють, що відноситься до навчальних матеріалів для цієї форми освіти. Згідно з „Концепцією дистанційної освіти в Україні" (грудень 2000 р) ДН у нашій країні вважається навчання з використанням Інтернету. Отже, навчальні матеріали для ДН є електронні дистанційні курси, які укладені на основі будь якого віртуального навчального середовища і представляють собою навчальні матеріали, які повинні бути особливо структуровані. Вони можуть бути записані на магнітні носії (дискети, компакт-диски), або мати доступ до комп'ютерної мережі. Головна особливість електронних навчальних курсів полягає в тому, що реалізований в них гнучкий сценарій має здібність прилаштовуватися до потреб та можливостей конкретного студенту і розвивати його потенційні здібності. Електронні навчальні курси активно використовуються в системах відкритого та дистанційного навчання. При цьому в різних навчальних закладах розробляється велика кількість таких курсів, які охоплюють різні предметні сфери. Для того, щоб зробити навчальний процес максимально ефективним необхідно при проектуванні закласти як загально-дидактичні так і специфічні вимоги, що стосуються конкретної предметної сфери.

Сьогодні дистанційне навчання іноземних мов є дуже поширеним в Україні. Використання електронних навчальних курсів надає усі можливості для якісного опанування предметом. Головна особливість дистанційного навчання іноземних мов полягає в його діяльній основі, яка передбачає необхідність надання студентам достатньої індивідуальної практики у відповідному виді мовної діяльності, у вправі по формуванню відповідних навичок. Досвід вітчизняних науковців говоре про те, що вивчення іноземних мов з використанням електронних навчальних курсів найбільш ефективно, якщо воно спирається на наступні вимоги:

 при оволодінні будь-яким видом мовної діяльності необхідно спиратися на слухомоторні навички, тобто в основі навчання будь-яким видам мовної діяльності повинні бути усні вправи (звідси приділяється велика значимість у дистанційних курсах звукової основи)

 оволодіння іноземною мовою передбачає необхідність опори на рідну мову, яка забезпечує свідоме, а отже більш міцне засвоєння

 діяльність кожного студента будується під керівництвом досвідченого педагога, тобто на основі принципу інтерактивності. Навчальний процес повинен бути побудований таким чином, щоб педагог мав можливість систематично протягом усього курсу відслідковувати, коректувати, контролювати та оцінювати діяльність тих, кого навчають;

 самостійна діяльність студентів має потребу в ефективному зворотному зв'язку як у відношенні використання навчального матеріалу – поопераційний внутрішній зворотний зв'язок, що забезпечує можливість самоконтролю так і зовнішнього зворотного зв'язку при роботі в групах, при контактах з викладачем. Студенти у такій спосіб повинні мати різноманітні контакти в процесі навчання, крім навчального курсу: з партнерами за курсом (парні, групові, колективні); з викладачем

Таким чином, розробляючи концепцію дистанційного навчання іноземним мовам, необхідно приймати до уваги, з одного боку загально дидактичні властивості і функції телекомунікацій, мультимедійних засобів як технологічну основу навчання, з іншої специфіку навчання іноземним мовам.

В Україні електронні дистанційні курси з іноземних мов існують з 1996 року. Один з перших дистанційних курсів, який діє з 1999 року – Курс з ділової англійської мови, розроблений у Міжнародному університеті фінансів спільно з Міжнародним науково-навчальним центром ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки України. Автори – Т. Павлова, А.Манако, К.Синиця.. Курс складається з текстів для 15 тем, вправ, тестів і інш. Програмне забезпечення - Веб-курс.

Дистанційний курс англійської мови для студентів немовних спеціальностей, укладено в 2003 році в Національному університеті „Львівська політехніка", а в 2004 році в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності та Українській академії друкарства. Курс розроблено для мережевої технології дистанційного навчання. Автор Б.Шуневич. Курс призначений для студентів першого курсу вищих навчальних закладів, які навчаються за дистанційною формою навчання та для комбінованого навчання. Дистанційний курс укладений на базі посібника Getting on English. Кожна з шести розмовних тем посібника у вигляді модулів „Життя у сім'ї", „Повсякденне життя", „Студентське життя сьогодні", „Україна", „Англомовні країни", „Подорожування" поділені на п'ять уроків, які у свою чергу складаються з шести секцій:

1) Aural Comprehension–аудіювання;

2) Use of Applied Grammar–опрацювання граматичного матеріалу;

3) Use of Vocabulary–опрацювання активної лексики;

4) Developing Speaking Skills – розвиток діалогічного мовлення;

5) Reading and Writing –розвиток навиків читання і письма;

6) Extended reading – домашнє читання і переклад. ДК доповнений технічними текстами для навчання студентів першого курсу напряму „Комп'ютерні науки", „Видавничо-поліграфічна справа", „Прикладна фізика", „Пожежна безпека", спеціальності „ Телекомунікації", „Радіофізика і електроніка". Програмне забезпечення – „Веб-клас ХПІ" (у Національному технічному університеті „ХПІ"), а також LearningSpace (у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій), ILLIAS (у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності й Українській академії друкарства)

Протягом 2003-2005 років викладачами кафедри міжкультурної комунікації та іноземних мов Національного технічного університету „ХПІ" були розроблені наступні електронні ДК: „Business Across Cultures" (Бізнес-англійська мова з точки зору міжкультурних зв'язків), „Communication in Science" (Спілкування науковців), „English for Information Тechnologies" (Англійська для спеціалістів з інформаційних технологій). Автори – Є.Горошко, А. Молодих, Є. Соколинська, І. Лойченко. Курси призначені для студентів денного і заочного навчання Національного технічного університету „ХПІ". ДК „Business Across Cultures" розрахований на 15 тижнів для студентів які цікавиться міжкультурними конфліктами та шляхами їх вирішення. Завершується курс заліком. Для роботи студенти можуть мати нижче середнього, або середній рівень знання англійської мови.

„English for Information Тechnologies" побудований на основі підручника „Oxford. Information Technology", який використовує новітній матеріал в галузі інформаційних технологій. Цей курс використовується для електронної підтримки студентів денного навчання, хоча надає можливість виконувати 80% вправ в дистанційному режимі. Деякі завдання курсу вимагають виключно очного контакту з викладачем, інші виконуватися тільки дистанційно, є також завдання виконання яких можливо і дистанційно і очно. Програмне забезпечення – Веб клас ХПІ

Таким чином, наведена інформація свідчить про те, що останнє десятиліття дало поштовх для швидкого зростання кількості вітчизняних електронних дистанційних курсів. Це стало можливим завдяки наполегливому дослідженню теоретичних та методологічних основ дистанційного навчання іноземних мов. Сьогодні у галузі теорії і практики дистанційного навчання працюють багато вітчизняних і зарубіжних науковців. Так у дисертаційному дослідженні О. Сороки на основі аналізу некомп'ютерних методів навчання іноземної мови показано, що їх не можна безпосередньо застосувати до навчального процесу за новими інформаційними технологіями, який має ґрунтуватися на психолого-педагогічних вимогах до організації навчальної діяльності студентів. На основі цих вимог розроблено нормативну модель навчання. У процесі її реалізації створено комп'ютерне навчальне середовище, яке складається з комунікативних ситуацій і задач усіх типів. Воно передбачає гіпертекстову організацію системи, поширене застосування зворотного зв'язку, оптимальний розподіл функцій управління навчальною діяльністю. Експериментальна перевірка технології навчання засвідчила її ефективність і допомогла з'ясувати важливу роль, яку виконують під час її реалізації індивідуальні особливості студентів.

Першим науковим дослідженням, яке стосувалося використання комп'ютерів і впровадження дистанційного навчання під час викладання і вивчення іноземних мов була докторська дисертація П. Сердюкова. Ще одним дослідженням стосовно методики викладання іноземних мов є кандидатська дисертація Н. Муліної, яка присвячена проблемам створення та впровадження дистанційного курсу для вивчення англійської мови студентами вищих технічних навчальних закладів.

У монографії Б.Шуневича запропоновано модель дистанційного курсу з англійської мови для студентів першого курсу немовних спеціальностей. Також проведено аналіз укладання дистанційних курсів з іноземних мов у північно-американських і вітчизняних навчальних закладах. Крім того, викладена послідовність укладання дистанційного курсу на віртуальному навчальному середовищі ILLIAS, а також проведено аналіз вітчизняних дистанційних курсів, розглянуто їх структуру, вимоги до апаратного і програмного забезпечення, необхідного під час дистанційного і комбінованого навчання.


 
 

Цікаве

Загрузка...