WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологічні аспекти дистанційного викладання інженерної та комп`ютерної графіки - Реферат

Методологічні аспекти дистанційного викладання інженерної та комп`ютерної графіки - Реферат

Реферат на тему:

Методологічні аспекти дистанційного викладання інженерної та комп`ютерної графіки

Розробка та впровадження нових методик викладання інженерної та комп'ютерної графіки є невід'ємною частиною вдосконалення навчального процесу. Це дозволяє забезпечити високий рівень викладання, використовувати найбільш активні методи навчання, забезпечити можливість роботи з великою кількістю студентів із збереженням індивідуального підходу до кожного, здійснювати контроль необхідних навичок студента впродовж усього навчання.

На базі можливостей віртуального навчального середовища eLearning Server 3000 в Вінницькому національному технічному університеті розроблений та впроваджений дистанційний курс з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів другого курсу спеціальності 6.050601 [1]. Як відомо, дистанційне навчання має три основних компонента: зміст, навчальна активність студента, організація підтримки студента в процесі навчання. [2]. Ці складові в дистанційному курсі „Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" реалізовані наступним чином.

До змісту дистанційного курсу можна віднести:

віртуальне навчальне середовище eLearning Server 3000;

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в курсі;

креативну складову та способи її здійснення;

інформаційне викладення навчального матеріалу.

Інформаційний блок дистанційного курсу „Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів другого курсу за напрямом підготовки 6.050601 реалізовано у вигляді 7 практичних занять, тестів для самоконтролю, завдань та контрольних питань [3]. Кожне з занять триває два тижні. Таким чином, курс розрахований на 14 тижнів. Мета курсу - засвоєння студентами основ побудови і читання проекційних зображень просторових об'єктів, розвиток умінь і навичок виконання та читання технічних креслень згідно умовам ЄСКД ДСТУ за допомогою системи КОМПАС-ГРАФІК.

Рис.1 Завдання на Заняття 1 дистанційного курсу „НГтаІКГ"

Заняття 1. Комп`ютерна графіка з використанням КОМПАС-ГРАФІК.

Заняття 2. Креслення деталей. Основні вимоги до робочого креслення деталі.

Заняття 3 – Заняття 6. Ділова гра "Деталювання складального креслення".

Заняття 7. Контрольне заняття.

Матеріали до всіх занять мають дві частини: змістовну та методологічну. Зміст занять оформлений з використанням стилів текстового документа і має вигляд конспекту. Крім того, кожне заняття містить рекомендації щодо виконання практичних завдань, зразки виконання та оформлення креслень. Для активізації навчальної діяльності студентів частина занять проводиться в формі ділової гри - метод активного навчання, заснований на імітації роботи конструкторської групи. Основна функція такого заняття полягає в навчанні шляхом дій: чим ближча ігрова діяльність студентів до реальної ситуації, тим вища її навчальна ефективність. При дистанційному навчанні система навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг доставляється студенту за допомогою електронних носіїв. Тому при розробці дистанційного курсу більший акцент приділено структуруванню текстів, формуванню гіпертекстової структури курсу, реалізації кольорового забезпечення, розробці способів представлення графічного матеріалу і т.д.

Підтримка студентів в процесі навчання передбачає [2, с.70]:

доставку студенту навчальних матеріалів;

забезпечення необхідної мотивації впродовж всього процесу, а також інтерактивної взаємодії в курсі;

організацію самостійної роботи студентів щодо засвоєння навчального матеріалу;

технічну підтримку дистанційного курсу.

На відміну від традиційних форм навчання підтримка студентів в процесі дистанційного навчання проводиться за допомогою: електронних консультацій; організації плідного спілкування між учасниками навчального процесу в Форумі, Чаті та за допомогою електронної пошти. Ці функції в основному виконувались тьютором курсу. В процесі навчання тьютор виконує інформаційну та організаційну функції [2]. В даному курсі тьютор є одним із розробників навчальних матеріалів, тому до його інформаційної функції можна віднести:

виділення мети навчальної діяльності;

вдосконалення та корегування навчальних матеріалів курсу з метою підвищення мотивації студентів;

організація структурного підходу до подання інформації;

здійснення навігації матеріалами курсу;

методичні рекомендації з використання навчальних матеріалів;

надання консультацій студентам за допомогою електронної пошти та Форуму.

Організаційна функція тьютора під час проведення курсу полягала в:

організації навчального процесу;

організації спілкування під час навчання;

корегуванні навчального процесу (адаптація навчальних матеріалів в залежності від можливостей студента);

організації та проведенні ділової гри;

вмінні поєднувати очну та дистанційну форми навчання;

активізації діяльності студентів в курсі та ін.

Третій компонент дистанційного навчання - навчальна активність студента – залежить в основному від наявності мотивації та належного рівня самостійності студента при роботі в курсі. В дистанційному навчанні, на відміну від традиційного, відсутнє безпосереднє спілкування між студентом та викладачем. Тому, при дистанційному вивченні навчального матеріалу особливе значення для формування теоретичних знань, практичних навичок, формування логічного мислення має самостійна робота. Створення належних організаційно-методичних умов для самостійної роботи забезпечуються тьютором курсу. Успіхи в самостійній роботі сприяють підвищенню мотивації студентів. Для цього використовуються наступні засоби: оформлення та структурування навчального тексту; використання додаткових матеріалів, використання наочності, наведення прикладів, створення питань для самоконтролю, підтримка тьютора, обговорення результатів, обговорення проблемних питань, організація навчання в малих групах, система заохочень і підтримки та ін. В даному аспекті дистанційний курс можна розглядати як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів всіх форм навчання. Тому такий методологічний підхід в організації СРС був використаний при проведенні дистанційного курсу „Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів очної форми навчання. В якості експерименту, процес навчання (практичні заняття, виконання графічних робіт, тести, спілкування з тьютором та ін.) проходив в дистанційній формі. В той же час, періодично (один раз в два тижні) студенти мали можливість очних аудиторних занять з тьютором. Результати проведення курсу представлені в [1]. Кращі результати за обраними контрольними показниками продемонстрували студенти експериментальної групи, що є суттєвим підґрунтям для подальшого проведення експерименту з метою впровадження та перевірки ефективності дистанційних занять в процесі вивчення ІКГ.У зв'язку з цим під час проведення апробації курсу виник ряд проблем навчально-методичного та психолого-педагогічного спрямувань:

1. Різні рівні комп'ютерної грамотності студентів.

2. Різні рівні комунікативної грамотності студентів.

3. Різний рівень доступу до Інтернету та його сервісів.

4. Психологічна готовність студентів навчатись дистанційно.

5. Можливість студентів спілкуватись з викладачем та одногрупниками поза межами дистанційного навчального середовища (оскільки заняття проводились зі студентами очної форми навчання).

6. Недостатній рівень самостійності студентів при роботі з матеріалами курсу.

7. Відсутність в деяких студентів достатнього рівня мотивації та самодисципліни.

Висновки

В процесі впровадження розробленого дистанційного курсу „Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" авторами виявлено ряд психолого-педагогічних проблем, рішення яких вимагає подальшого удосконалення змістовного наповнення основних компонентів дистанційної форми навчання; виявлено можливість поєднання дистанційних занять з традиційними формами організації навчального процесу.

Література

  1. Мельник О.П., Слободянюк О.В., Кормановський С.І., Дистанційний курс як складова навчально-методичного комплексу з інженерної та комп'ютерної графіки. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції СПГМ - 2008, м. Луцьк.

  2. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є., Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2005. – 292с.

  3. Мокін Б.І., Мокін В.Б., Боцула М.П., Слободянюк О.В., Дистанційний курс „Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" Матеріали науково-методичної конференції „Впровадження нових інформаційних технологій навчання", м. Харків, 2007р.


 
 

Цікаве

Загрузка...