WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Мистецька студія у вищому навчальному закладі як засіб набуття майбутнім спеціалістом культурно-мистецького, художньо-творчого досвіду - Реферат

Мистецька студія у вищому навчальному закладі як засіб набуття майбутнім спеціалістом культурно-мистецького, художньо-творчого досвіду - Реферат

Навчальний напрям роботи студії є також одним із провідних, оскільки мистецька студія у вищому навчальному закладі повинна давати знання з історії музики, театру, літератури, хореографії, живопису, декоративно-прикладного та інших видів мистецтва, а також практичні вміння й навички акторської, літературної, музичної, хореографічної, образотворчої майстерності та навички роботи в декоративно-прикладному мистецтві. Виховний напрям роботи передбачає проведення таких заходів, а також використання відповідних видів, форм, методів в процесі цієї діяльності, які спрямовані на виховання у студентів кращих моральних, етико-естетичних якостей особистості, самореалізацію, розкриття творчого потенціалу. Нарешті, матеріально-організаційний напрям діяльності студії полягає у проведенні роботи, спрямованої на матеріальне забезпечення функціонування мистецьких секцій необхідним облаштуванням (музичними інструментами, різноманітними матеріалами для роботи в декоративно-прикладному, образотворчому та інших видах мистецтва), виготовлення стендів для проведення конкурсів малюнків, плакатів; підготовку приміщень для проведення виставок творчих робіт тощо.

Доцільність та ефективність діяльності мистецької студії як об'єднання студентської молоді, що сприяє розвитку творчого потенціалу обдарованих студентів, підтверджується і даними анкетування, що проводилось нами протягом 2006-2008 рр. серед студентів – учасників літературних, театральних, музичних студій та студій декоративно-ужиткового мистецтва (анкетуванням було охоплено 212 студентів Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці та Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка). Якщо 53 % опитаних зазначили, що під час відвідування студій продовжили розвиток творчих здібностей у певному виді художньої діяльності, якою займались у шкільні роки, то 47 % респондентів підкреслили, що почали займатись такою діяльністю в мистецьких студіях лише із вступом до вищого навчального закладу. Основні причини, з яких студенти стають учасниками мистецьких студій – це: потреба в самореалізації (45 % респондентів), можливість цікаво, змістовно проводити дозвілля (47 % студентів), можливість пізнати й розвинути свої творчі можливості (45 % опитаних), поглибити знання у даному виді мистецтва (кожний четвертий студент), можливість знайти друзів, однодумців (21 %), бути популярним і позбутися внутрішніх комплексів (відповідно по 15 % опитаних). Серед якостей, які заважають студенту в реалізації власного творчого потенціалу, відмічені: лінощі (45 % опитаних), внутрішні комплекси (вказав кожний четвертий респондент), слабка сила волі (у кожного п'ятого студента), неготовність сприймати критику (23 %), занижена самооцінка (13 %), а також недостатність знань та невеликий словниковий запас.

Разом з тим студенти вказують на те, що заняття в мистецьких студіях сприяли розвитку цілого ряду якостей їх творчого потенціалу: у 49 % респондентів це – креативне мислення, у 43 % студентів – оригінальність, у 53 % — відбувся розвиток творчої уяви та фантазії. Крім того, репетиції, тренінги, індивідуальна та колективна робота, навчання, самонавчання, а також творчі вправи, творчі завдання, аналіз діяльності та ін. сприяли поглибленню мистецьких знань студентів (у 23 %), розвитку художньо-образного мислення (у 42 % студентів), інтуїції, асоціативності, спостережливості (вказали відповідно по 17 % респондентів), мотиваційних, вольових якостей, емоційності (у кожного четвертого студійця), зорової пам'яті (у 11 % опитаних), у кожного п'ятого з респондентів – естетичного чуття. 92 % з опитаних студентів відмітили, що отримані знання й навички зможуть використати в подальшому житті та професійній діяльності. На думку студентів-учасників мистецьких студій, їх успішній роботі сприяє підтримка ректорату, органів студентського самоврядування навчальних закладів, студентської громадськості, а також моральне та матеріальне стимулювання студійців та кваліфіковане керівництво роботою студій.

Таким чином, соціально-педагогічний аспект діяльності мистецької студії у вищому навчальному закладі полягає, в першу чергу, в тому, що вона дає можливість забезпечити соціально-контрольовану соціалізацію студентської молоді, особистісний підхід до кожного студента, в результаті чого відбувається виявлення та розвиток його творчого потенціалу в процесі індивідуальної та колективної діяльності, успішна реалізація якого можлива лише за умови творчої активності студента. Разом з тим культурно-мистецький та художньо-творчий досвід діяльності, отриманий майбутнім спеціалістом під час відвідування студії, може стати надійною запорукою його особистісного духовного, морально-естетичного, професійного, загальнокультурного зростання.

Висновки

Мистецька студія у вищому навчальному закладі – це культурно-мистецький осередок, творче об'єднання студентської молоді, основним завданням якого є виявлення творчо обдарованих студентів та розвиток їх творчого потенціалу засобами художньо-мистецької діяльності. Студія з певного виду мистецтва широко використовується в сучасному виховному позанавчальному процесі вищих навчальних закладів, оскільки сприяє соціально-контрольованій соціалізації студентської молоді, допомагає виявляти її творчий потенціал, розвивати творчі можливості, удосконалювати творчі вміння, і, врешті-решт, сприяє студентам в організації цікавого, змістовного та корисного для власного саморозвитку дозвілля.

Література

 1. Андреев А. Л. Культурное пространство студента // Педагогика. – 2003. — № 10. – С. 55 – 65.

 2. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

 3. Винтин И. А. Организация воспитательной работы в вузе во внеучебное время // Педагогика. – 2004. — № 9. – С. 58 – 64.

 4. Гіптерс З. В. Художня творча діяльність студентів вищих закладів освіти України (1960 – 1995 рр.): Дис...канд. пед. наук: 13.00.01. – Київ, 1998. – 237 с.

 5. Гуманітарна складова технічної освіти у ВНТУ. – Методичний довідник для студентів І – V курсів / Під ред. Т. В. Буяльської та О. В. Зінько. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 126 с.

 6. Заїка О. Музична спадщина Святителя Дмитрія Ростовського // Матеріали науково-практичної конференції "Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття". – Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2006. – С. 67 – 73.

 7. Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

 8. Кабацька Н. Кожен концерт – дебют // Професійно-технічна освіта. – 2003. — № 4. – С. 48.

 9. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром'яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 752 с.

 10. Незалежна студія при "Молодому театрі" у Києві // Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, — документи. Заг. ред., передмова і примітки проф. В. Ревуцького. Упорядник і техн.. ред. – О. Зінкевич. – Балтимор – Торонто: Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1989. – С. 470 – 472.

 11. Нестерук Т. Художня творчість майбутніх фахівців // Професійно-технічна освіта. – 2001. — № 2. – С. 25 – 27.

 12. Пустовійт В. Літературна студія в училищі // Професійно-технічна освіта. – 2001. — № 2. – С. 24.

 13. Рыцарева М. Г. Музыка и я: Популярная энциклопедия для детей. – М.: Музыка, 1998. – 367 с.

 14. Рябова О. Н. Кружок-студия "Театр образа" // Начальная школа. – 2005. — № 11. – С. 52 – 53.

 15. Словарь иностранных слов. – 7-е изд., перераб. – М.: Русский язык,1980. — 624 с.

 16. Театральная энциклопедия. Гл. ред. П. А. Марков. Т.4. – М.: Сов. Энциклопедия, 1965. – 1152 стб.

 17. Шаров І. Ф., Толстоухов А. В. Художники України: 100 видатних імен. – К.: "АртЕк", 2007. – 480 с.

 18. Шкаруба Л. М., Спанатій Л. С. Російсько-український словник художніх термінів. — К.: Каравела, 2004. – 320 с.

 19. www.bsmu.edu.ua

 20. www.dsau.dp.ua

 21. www.kegi.com.ua

 22. www.kneu.kiev.ua

 23. www.knlu.kiev.ua

 24. www.knutd.com.ua

 25. www.kpdu.edu.ua

 26. www.kspu.kr.ua

 27. www.kture.kharkov.ua

 28. www.kul.kiev.ua

 29. www.masters.donntu.edu.ua

 30. www.mdau.mk.ua

 31. www.npu.edu.ua

 32. www.polytech.poltava.ua

 33. www.pusku.edu.ua

 34. www.sumdu.edu.ua

 35. www.tsaa.org.ua

 36. www.uipa.kharkov.ua

 37. www.usmtu.edu.ua

 38. www.vdu.ua/ukr/content/44/

 39. www.zgia.zp.ua


 
 

Цікаве

Загрузка...