WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційне забезпечення управління школою - Реферат

Інформаційне забезпечення управління школою - Реферат

роботи школи здійснюються, як правило, щорічно. До таких питань відносяться основні кінцеві результати, фактори, що впливають на їх якість і успішне досягнення. У кожному із блоків можна виділити основні компоненти і побудувати модель системи управління якістю кінцевих результатів роботи школи, яка зображена на рис. 1.

Звичайно, школа може доповнити які-небудь питання або укрупнити їх. Можна ввести таку єдину рубрикацію змісту блоків інформації.

Блок А. Організаційні питання.

Блок Б. Якість знань учнів. Б1. Якість викладання.

Блок В. Рівень вихованості школярів. В 1. Виховна робота.

Блок Г. Робота з педагогічними кадрами.

Блок Д. Трудова підготовка учнів.

Блок Е. Робота з батьками, громадськістю щодо виховання учнів.

Блок Є. Виконання нормативних документів, прийнятих рішень.

Блок Ж. Стан внутрішньошкільного управління.

Таблиця 4. Зміст інформації на кінець чверті

Зміст

Джерела

Збирають

Аналізують і використовують

Успішність з предметів по класах

Шкільна документація, дані внутрішньошкільного контролю

Класні керівники, вчителі-предметники

Завуч

Виконання планів класних керівників

Плани класних керівників, спостереження, бесіди з учнями

Класні керівники, завуч з виховної роботи

Завуч з виховної роботи

Стан профорієнтаційної роботи

Плани штабу "Орієнтир", класних керівників, спостереження

Класні керівники, відповідальний за штаб "Орієнтир"

Завуч з виховної роботи

Наявність умов для розвитку інтересів і нахилів учнів

Спостереження, бесіди

Учком, класні керівники

Завуч

Стан справ у сім'ях "важких" учнів

Рейди, бесіди, спостереження

Класні керівники, учком, батьківський комітет

Директор

Господарські питання і матеріально-технічна база

Документація, інструкції, спостереження

Завгосп, голова виробничої комісії, директор

Директор

Визначається зміст кожного блоку, який всебічно розкриває свій об'єкт. Наведемо як приклад основний зміст блоку Б – "Якість знань учнів". Умовні позначення: Д – директор; З1, З2 – завучі; МО – методоб'єднання; У – учитель (самооцінка); ПК – профспілковий комітет; Б-1, Б-2 і т.д. – номери папок, в яких зберігається інформація (табл. 5). Місяці, в які закладено дії із збору й аналізу інформації, умовні, так як і форми обговорення інформації і прийняття на її основі управлінського рішення.

Ясно, що інформація збирається неодноразово, а у системі. Створена таким чином система інформації сприяє вивченню шкільної дійсності, нагромадженню саме тих даних, які потрібні для аналізу підсумків року.

Висновки. 1. Для того, щоб створити систему внутрішньошкільної педагогічної інформації, потрібно визначити її мету, зміст та обсяг, джерела, форми збору і зберігання, сформувати потоки інформації і вивести їх на відповідні рівні і конкретних осіб для використання у внутрішньошкільному управлінні.

2. Демократизація управління реалізується шляхом залучення учнів, вчителів і батьків до збору інформації з конкретних питань, участі їх у постійних колективах, наприклад, із збору оперативної, а з певних питань – тематичної інформації.

Таблиця 5. Зміст блоку Б – "Якість знань учнів"

Зміст

Збір інформації та її аналіз по місяцях

Вихід інформації для прийняття

Зберігання

інформації

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

управлінського рішення

інформації

Рівень оволодіння провідними знаннями

Д, З1, З2, МО, У

Д, ПК, З1, З2, МО, У

Педрада

Б-1

Міцність знань

З1, З2, МО, У

З1, З2, МО, У

МО

Б-2

Сформованість практичних умінь

Д, З1, З2, МО, У

Д, З1, З2, МО, У

Педрада

Б-3

Сформованість оціночних суджень

Учком, Д, З1, З2, МО, У

МО

Б-4

Крім цього, створюються спеціальні тимчасові інформаційні групи з розробки методики збору інформації до педради, виробничої наради. Протягом навчального року в школах з різних питань проводиться анкетування, у ньому також беруть участь батьки, вчителі, учні.

3. Збір інформації – не самоціль. Нагромаджена інформація піддається педагогічному аналізу з метою оцінки досягнутих результатів, виявлення причин, що призвели до даних результатів, і визначення завдань на новий навчальний рік.

Література:

 1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К.,1995. – 423 с

 2. Державна програма "Освіта. Україна XXI століття". – К., 1994.

 3. Закон України "Про освіту" // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

 4. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: Навч. просібник. – К.,1993. – 341 с.

 5. Конаржевський Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и упраление школой. – М.,1986. – 223 с.

 6. Луцик Д.В. Українське школознавство, його джерела і сучасність. – Дрогобич, 1996. – 112 с.

 7. Онишків З.М. Основи школознавства. – Тернопіль, 1999. – 123 с.

 8. Основы внутришкольного управления / Под ред. П.В. Ходуминского. – М.,1987. – 224 с.

 9. Пикельная В.С. Теоретические основы управления (школоведческий аспект): Метод. пособие. – М.,1990. – 245 с.

 10. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором. – К. – 1988.

 11. Татьянченко В.С. Организация информационного обслуживания внутришкольного управления. – Челябинск, 1985. – 122 с.

 12. Тягур Р.С. Педагогіка: основні поняття, схеми-рекомендації. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 203 с.

 13. Тягур Р.С. Теорія управління навчально-виховним процесом: Курс лекцій. – Івано-Франківськ: Плай, – 1997. – 180 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...