WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційне забезпечення управління школою - Реферат

Інформаційне забезпечення управління школою - Реферат

Реферат на тему:

Інформаційне забезпечення управління школою

Невід'ємною складовою частиною процесу управління є інформація, під якою розуміється сукупність корисних відомостей, фактів, даних, що характеризують стан керованої системи, а також використовуються для її розвитку й удосконалення [5, 9]. Глибоке знання реального стану справ – необхідна умова підвищення ефективності управління. На основі інформації робляться висновки, приймаються управлінські рішення, забезпечується безперервність процесу управління.

Однією із важливих закономірностей управління є його безперервність. Практична реалізація цієї закономірності дає можливість не тільки підтримувати педагогічний процес у школі в рамках запрограмованих вимог, але й здійснювати його розвиток. При цьому необхідно дотримуватись наступних важливих умов. По-перше, директор школи повинен знати результати, а також характер і спрямованість змін педагогічного процесу. По-друге, потрібно мати точні відомості про те, як виконуються прийняті рішення і що це дає для розвитку процесу, тобто постійно отримувати зворотну інформацію.

Управлінська інформація – це дані, які мають для керівника певну новизну і вимагають прийняття ним управлінських рішень. Це можуть бути відомості про хід і результати навчально-виховного процесу, про педагогів, учнів, умови їх навчання, виховання і розвитку. Важливою для директора є і зовнішня інформація: стан справ у сім'ях, зв'язок з позашкільними закладами, дані засобів масової інформації, здобутки педагогіки і психології, теорії управління, передового досвіду. Все опрацьовується керівником школи, і на цій основі приймаються управлінські рішення.

Інформація, яка збирається у школі, повинна бути повною, об'єктивною, конкретною і вчасною. Для створення системи внутрішньошкільної педагогічної інформації необхідно знати мету інформації, її зміст, обсяг, а також хто і в якій формі буде її збирати, кому вона надходить і як використовується в управлінні. Вирізняються два види управлінської інформації: оперативна і стратегічна.

Керівнику школи для прийняття оперативних рішень необхідно мати щоденну і щотижневу інформацію про відвідування, успішність і поведінку дітей, про харчування, виконання плану роботи школи на тиждень.

У щомісячну внутрішньошкільну інформацію директор включає ще й таку, як робота факультативів і гуртків, виконання навчальних програм і нормативних документів. Оперативна інформація, як правило, збирається й обробляється інформаційним штабом школи, у якому велику роль відіграють органи учнівського самоуправління. Зібрана інформація надходить для аналізу відповідальному, який готує рішення і виносить його на обговорення відповідного органу управління.

Розкриємо докладно зміст оперативної інформації (щоденної, щотижневої, щомісячної), її потоки і виведення їх на рівень колегіального прийняття управлінських рішень (табл. 1-3).

Директору школи потрібно приймати рішення не тільки з оперативних, а і стратегічних питань, і для цього йому потрібна належна інформація: тематична та підсумкова. Метою тематичної інформації є збір даних з конкретної теми, пов'язаної з вирішенням актуальних завдань школи, наприклад, про підвищення якості знань, поведінку учнів, якість викладання.

Підсумкова інформація – це дані про результати роботи за чверть, півріччя, навчальний рік (табл. 4). У цьому випадку дані збираються згідно з усіма основними параметрами, які характеризують стан навчально-виховного процесу в школі в цілому, що дозволяє відповісти на запитання: чи відповідають одержані результати поставленій меті і завданням на кінець звітного періоду?

У школах потрібно створити цілісну систему внутрішньошкільної педагогічної інформації. На першому етапі – розробити блоки збору тематичної інформації з метою створення банку даних для підсумкової інформації за півріччя, рік і більш довготривалий період.

У банк даних повинні входити питання, які всебічно охоплюють педагогічний процес, тобто складають цілісну систему інформації про нього. Це можуть бути питання, згідно з якими оцінка й аналіз результатів

Таблиця 1. Зміст щоденної інформації

Зміст

Джерела

Збирають

Аналізують і використовують

Наявність вчителів у школі

Повідомлення по телефону

Черговий адміністратор

Завуч

Відвідування у класах

Зошит чергування по школі

Старости класів, учень чергового класу

Черговий адміністратор

Відвідування і поведінка "важких" учнів

Зошит чергування по школі

Черговий вчитель, класний керівник

Директор

Дисципліна

Зошит чергового адміністратора

Черговий вчитель, черговий адміністратор

Директор

Харчування

Журнал лікаря (медсестри) школи, зошит чергового адміністратора

Лікар (медсестра), член виробничої комісії, директор школи

Директор

Таблиця 2. Зміст щотижневої інформації

Зміст

Джерела

Збирають

Аналізують і використовують

Виконання планів роботи адміністрації за тиждень

Плани роботи адміністрації, план внутрішньошкільного контролю

Завучі, голова ПК

Директор (на планерці)

Позакласні і позашкільні виховні заходи

Плани класних керівників, план учкому

Класні керівники, голова учкому

Завуч з виховної роботи (на планерці)

Робота учкому

План учкому

Голова учкому

Директор (на планерці)

Стан щоденників і зошитів у слабовстигаючих учнів

Шкільна документація, рейди штабу "Знання"

Класні керівники, штаб "Знання"

Завуч (на засіданні штабу "Знання")

Індивідуальна робота із слабовстигаючими учнями, хорошистами

Шкільна документація, бесіди з учнями

Голови МО, вчителі-предметники

Голова методичної ради (на засіданні штабу "Знання")

Харчування і санітарний стан школи

Перевірка роботи їдальні. Рейди, інформаційні стенди

Директор, голова виробничої комісії, штаб "Порядок"

Голова ПК (на засіданні штабу "Знання")

Таблиця 3. Зміст щомісячної інформації

Зміст

Джерела

Збирають

Аналізують і використовують

Хід виконання навчальних програм

Документація, співбесіди, спостереження

Голови МО, завуч

Завуч (на засіданні МО)

Нагромаджуваність оцінок. Тематичний облік знань

Перегляд журналів, учнівських зошитів, дані контрольних робіт

Голови МО, члени виробничої комісії, вчителі

Завуч (на засіданні МО)

Навчання, поведінка, громадська діяльність "важких" учнів і кандидатів у відмінники

Рейди, бесіди, спостереження

Класні керівники, завуч з виховної роботи

Директор (на засіданні МО)

Робота факультативів і гуртків

Журнали, плани керівників гуртків, спостереження

Завучі, черговий адміністратор

Завуч з виховної роботи (на оперативних нарадах)

Харчування і санітарний стан школи

Бракеражний журнал, аналіз щотижневих перевірок

Директор, лікар (медсестра) школи, штаб "Порядок"

Директор (на оперативних нарадах)

Виконання нормативних документів

Дані внутрішньошкільного контролю, співбесіди

Адміністрація

Директор (на оперативних нарадах)


 
 

Цікаве

Загрузка...