WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Екологічний розвиток учнів. Екологічна освіта в Україні - Курсова робота

Екологічний розвиток учнів. Екологічна освіта в Україні - Курсова робота

селяни
узимку: ____________
навесні: ____________
влітку: ____________
восени: ____________ o
Тема. Зернові рослини.
1. Допишіть речення.
Пшеницю, жито, овес, рис, ячмінь називають_ _ _
культурами тому, що у них плід - _ _ _ _ o
У зернових культур корінь росте _______
Стебло називається_ ____________ o
2. Порівняйте рослини пшениці і ячменю та заповніть таблицю.
Ознаки для порівняння Пшениця Ячмінь
Висота рослини
Форма коренів
Форма листків
Особливості стебла
Довжина колосся, остюків
форма, довжина зерна
Тема. Овочеві рослини.
1. Доповніть речення.
За часом дозрівання насіння овочеві рослини поділяються на ______ _і_________o
Однорічні овочеві культури: _________o
Дворічні овочеві культури: __________ .
У теплицях та парниках вирощують: _ _ _ _ .
Щоб зібрати дорідний врожай овочевих культур, овочівникам треба: виростити _______
висадити ________ знищити ______
закласти ______o
2. Побудуйте ланцюжок живлення.
Капуста, їжак, пугач, слимак, жаба.
Зерно, змія, миша, орел.
Тема. Технічні рослини.
1. Запишіть назви технічних культур.
2. Заповніть табличку їх використання.
Технічна культура Використання
Картопля
Цукровий буряк
Соняшник
Льон
3. Запишіть рослини у відповідні стовпчики:
Ліс Поле Луки
Льон, ряст, пролісок, королиця, конюшина, пирій, осот, кукіль, гусяча цибулька, анемона, тимофіївка, жито, буряк, кукурудза.
Тема. Бур'яни поля. Шкідники поля.
1. Продовжіть речення.
Бур'яни завдають шкоди культурним рослинам тим, що
1)_________.
2) _____________________
2. Дізнайтеся і запишіть, які бур'яни поля є лікарськими рослинами. 3. Запишіть, яким культурним рослинам завдають шкоди ці тварини.
Озима совка: ________________
Колорадський жук:_ _____________
Клоп-черепашка: _ ______________
Ховрахи, миші, хом'яки: ____________
Тема. Охорона природи. (Підсумковий урок з розділу "Рослини і тварини лісів, лук, полів").
1*. Дізнайтесь, які джерела забруднення навколишнього середовища існують у вашій місцевості. Що робиться для того, щоб зменшити їх негативний вплив на природу? Запропонуйте у короткій письмовій роботі свій шлях вирішення цих проблем.
2. Згадайте правила поведінки в природі, з якими ви ознайомилися в цьому навчальному році. Подумайте, які з них вам знадобляться під час літніх канікул
?
ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПОНЯТЬ
Сучасна початкова школа потребує нових підходів до формування теоретичних знань у молодших школярів. Нині вже в школі І ступеня пріоритети надаються розвивальній функції навчання, самостійності та. нестандартності думки, особливо у процесі формування наукових понять, у тому числі й природничих. Цей процес надто складний, оскільки ґрунтується на певній послідовності теоретичного мислення.
Враховуючи те, що формування природничих понять неможливо досягнути тільки шляхом запам'ятовування визначень і відтворення окремих фактів, для цього створюються певні дидактичні умови. Серед цих умов ми вирізняємо конструювання системи пізнавальних завдань.
Під пізнавальним завданням у педагогіці розуміють завдання, результат розв'язання якого збагачує школярів новими знаннями про об'єкт та спосіб діяльності. Для таких завдань характерним є те, що "учень, маючи всі необхідні дані, не може, однак, отримати результат безпосередньо з них. Для цього необхідно перетворити ті дані та самостійно виконати з ними ряд практичних та розумових операцій у потрібній послідовності" (І.Я-Лернер). Отже, пізнавальне завдання - це таке завдання, яке потребує для свого розв'язання різних методів пошукової діяльності, завдяки яким досягається результат, що розкриває провідні стержневі лінії теми і забезпечує оптимальне просування вперед у межах її змісту.
Пізнавальні завдання можуть бути у вигляді: запитання (це завдання, яке сформульоване у питальній формі та не містить спеціальної інформації, необхідної для його виконання); вправи (це завдання, яке запропоноване у будь-якій формі, але спрямоване на відпрацювання в учнів набутих умінь та навичок); задачі (це завдання на знаходження якогось результату, коли дії для його виконання не вказані, але в умові задачі є основна частина необхідної інформації) (Л.М.Фрідман, К.К.Джумаєв). Всі ці види завдань застосовуються у процесі формування природничих понять, які передбачені державним освітнім стандартом.
Крім того, пізнавальні завдання можуть бути у формі головоломок, кросвордів, ребусів, загадок, ігрових вправ. Розв'язання таких завдань потребує певної незалежності мислення дитини, творчих самостійних пошуків, оригінальності, винахідливості, моделювання різних видів зв'язків, схематичної побудови системи істотних ознак поняття та системи понять тощо.
У процесі формування природничих понять переважають пізнавальні завдання на: порівняння з наступним встановленням та поясненням відношення подібності й відмінності між об'єктами і явищами природи; класифікація; використання аналогії, як засобу перенесення способу дій; визначення головного; визначення та пояснення зв'язків між причиною і наслідком; узагальнення та конкретизація; доведення істинності суджень (Н.С.Коваль).
Для розв'язання цих завдань учневі необхідно проаналізувати факти, встановити зв'язки, відношення та залежності між ними; використати набутий досвід; виділити ознаки та їх співвідношення; сформулювати узагальнення, висновки. УСІ ці дії виконуються у формі різноманітних прийомів розумової діяльності. З огляду на це ми і виділили типи пізнавальних завдань, про які йшлося вище.
За ступенем самостійності учнів у виконанні цих завдань вони можуть бути: репродуктивними, частково-пошуковими, продуктивними. Нагадаємо, що репродуктивні завдання - це такі, які спонукають дитину до відтворення раніше здобутих знань.
Частково-пошукові завдання учень розв'язує, користуючись інформацією з підручників, засобів унаочнення, результатами спостережень, дослідів, практичних робіт і т.п.
Продуктивні завдання потребують здійснення учнями операцій логічного мислення з уже відомими знаннями або під час розв'язання проблеми (Т.М. айбара).
Зауважимо, що результативність процесу формування природничого поняття забезпечує не стільки кожне окремо взяте завдання, скільки система пізнавальних завдань, які поступово ускладнюються і тим самим ведуть до зростаючого напруження розумових сил школярів, пошуку і застосування відповідних прийомів мисленнєвої діяльності. "Слід крок за кроком привчати кожного учня до такого використання своїх знань, умінь і навичок на практиці, яке потребує виявлення більшої самостійності, ініціативи, наполегливості,

 
 

Цікаве

Загрузка...