WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасний урок зарубіжної літератури: пошуки і рішення - Реферат

Сучасний урок зарубіжної літератури: пошуки і рішення - Реферат

"Методика взаємних запитань"

Вид діяльності, що надає можливість учням бути в ролі вчителя, керувати процесом читання.

Використання

Звернення до такого виду діяльності доцільне підчас перевірки домашнього завдання та на етапі закріплення нового матеріалу.

"Літературні листи"

Стратегія спрямована на формування в учнів умінь обмінюватися думками щодо прочитаного.

Використання

Стратегія є складовою "Семінару читачів", тому використовується в системі, запланованій щодо її реалізації. Окрім того, "Літературні листи" застосовуються на етапі усвідомлення змісту уроку.

P.S.!

Літературні листи часто бувають спонтанними, віддзеркалюють учнівські думки, які виникають у процесі читання. Тому у них можуть допускатися орфографічні, граматичні та синтаксичні помилки. Оскільки дані записи представляють собою процес мислення й не призначені для широкого поширення, варто не вважати їх важливими, бо вони відображають початкову фазу процесу писання [ 31.– Кн.:8. – С.21].

Система "Поміч"

Форма роботи з текстом поєднує читання з аналізом прочитаного посередництвом знаків з конкретним логічним наповненням.

Використання

Дана стратегія належить до модельних і розрахована на цілий урок. Може використовуватися на уроках вивчення оглядових тем і біографії письменника

"Кероване читання"

Стратегія спрямована на розвиток логічного мислення учнів.

Використання

Стратегія являється доволі ефективною для проведення уроків додаткового читання.

P.S.!

Для реалізації стратегії вчителеві необхідно дотримуватися правил:

  1. Працювати можна лише за умови наявності нейтральності тексту.

  2. Учням, яким знайомий текст, пропонуються індивідуальні завдання за межею стратегії.

  3. Кожний учень, задіяний у роботу, має право на прийняту в процесі роботи версію, яку ніхто не може критикувати чи піддавати сумніву.

"Кутки"

Стратегія спрямована на формування умінь дослухатися до того, що говорять інші, формувати точку зору й відстоювати її у словесній полеміці.

Використання

Даний вид організації навчального процесу може використовуватися вчителем для проведення уроків-дискусій. Він можливий для більш ефективної роботи над аналізом художніх творів.

PS!

Усі запитання діляться на відкриті та закриті. До закритих запитань належать такі, що вимагають конкретної чіткої однозначної відповіді. Відповідь на закриті запитання є абсолютно правильною й незаперечною. Відкриті запитання потребують міркування, допускають припущення. Їх ще називають запитаннями на витлумачення.

"Літературні кола"

Методика організаціїлітературної дискусії, у якій учням пропонується грати конкретну роль.

Використання

Дана стратегія може бути вирішенням проблеми пошуку форми проведення уроку додаткового читання, також може використовуватися на уроках поглибленого аналізу художнього твору.

P.S.!

Спочатку роботу за даною методикою варто провадити з усім класом. Після того, коли усі учні її зрозуміють, доцільним буде звернення до роботи в групах. Так само на перших етапах звернення до такого виду діяльності варто використовувати не усі, а обмежену кількість ролей, розширюючи їх відповідно набуття учнями певного досвіду та враховуючи специфіку тексту, до якого будуть звертатися на уроці.

"Семінар читачів"

Вид діяльності, що реалізує принцип особистісного прочитання й сприйняття творів. Він складається з чотирьох основних видів діяльності: міні-уроку, читання, читацького діалогу та відгуків.

Використання

Робота за даною стратегією передбачає планування системи уроків в межах однієї теми. Передбачений алгоритм має за мету побудувати системну роботу, що базується на особистісному сприйнятті текстів учнями класу посередництвом вдумливого читання.

P.S.!

Розрізняють два основні типи міні-уроків: процедурні та літературні. На процедурних пояснюється, що, яким чином буде проводитися в класі. Літературні міні-уроки стосуються різних елементів тексту та процесу читання. На них йдеться про авторів, техніку творчості та виразного читання. Протяжність міні уроку 10-15 хв.

Кращим способом підтримки активного читання є забезпечення безперервного читання мовчки. Під час цього процесу відбувається читацький діалог "учитель-учень". Цей діалог завжди торкається матеріалу, який читає учень. А також висловленої ним реакції на прочитане. Читацький діалог триває протягом 3-5 хв. Протягом уроку учитель може поспілкуватися з 4-6 учнями. Діалог здійснюється не заради оцінювання, не для контролю, це діалог між двома читачами про прочитане, коли учень говорить не менше, ніж учитель. Читацький діалог проводиться на місці, де працює учень, коли вчитель підходить до нього, щоб поспілкуватися. Або ж за столом вчителя, чи іншому місці класу, куди підходить учень.

Відгуки на прочитане, на думку авторів проекту програми ЧПКМ, є частиною процесу читання. Саме ця частина формує вдумливого читача. Є багато різних способів. Якими учні можуть відгукуватися на прочитане. Це традиційні звіти, дискусії, письмові роботи. Окрім них у "Семінарі читачів" зазначено використання до методик проведення "Запитань до автора" та "Літературних кіл" [ 31. – Кн.: 8].

"Джигсоу"

Стратегія спрямована на формування умінь спільно добиватися результату, якщо окремо успіху досягти тяжко.

Використання

Дана стратегія належить до модельних і розрахована на цілий або спарений урок. Являє собою вид групової діяльності й може бути застосована майже на уроках усіх типівв. Виключенням є уроки перевірки компетенції знань й умінь школярів.

P.S.! Час відведений для роботи в експертній групі залежить від обсягу та складності матеріалу, з яким працюють школярі. Контрольні запитання учні розробляють разом і вони є спільними для усіх членів групи.

"Порушена послідовність"

Форма роботи спрямована перевірку знання учнями художнього твору.

Використання

Стратегія являється доволі ефективною для перевірки домашнього завдання. Може застосовуватися на уроках перевірки рівня компетентності школярів.

"Сітка Елвермана"

Стратегія спрямована на організацію дискусії в класі й формування в учнів чіткої позиції щодо обговорюваних проблем на рівні дібраних ними аргументів.

Використання

Стратегія має за мету допомогти словесникові організувати у класі дискусію, а учневі – розібратися у питаннях, які виносяться на розсуд. Застосовується під час аналізу художніх творів у тому числі при виборі пообразного та ідейно-тематичного шляху аналізів художнього тексту.

"Карусель"

Стратегія використовується як підсумок зробленого й зрозумілого учнем чи групою учнів на уроці.

Використання

Застосовується на етапі закріплення нових знань. Стратегія слугує ефективною формою для проведення етапу рефлексії.


 
 

Цікаве

Загрузка...