WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасний урок зарубіжної літератури: пошуки і рішення - Реферат

Сучасний урок зарубіжної літератури: пошуки і рішення - Реферат

Варто зазначити, що вони майже не відрізняються від уже описаного нами варіанту трикомпонентної структури уроку розробленої вітчизняними.

Особливістю такої моделі навчання є те, що учень сам у процесі навчання є його конструктором. Відтак він, виходячи з конкретних цілей, сам відстежує напрямки свого розвитку і визначає кінцевий результат. На основі трифазної моделі можливе конструювання будь-якої форми навчання. Специфіка визначається фактичним матеріалом предмета і вибраними прийомами, які в програмі називаються стратегіями. Варто зазначити, що програма "Читання та письмо для розвитку критичного мислення" пропонує цілий арсенал прийомів (стратегій), які умовно можна поділити на дві групи: короткі (малі) та модельні (великі).

Малі стратегії можна використовувати на різних етапах (фазах) уроку. Більше того їх можна вмонтовувати в структуру традиційного чотирикомпонентного уроку.

Модельні стратегії передбачають для реалізації великий проміжок часу й розраховані на повний урок. Практика доводить, що для більш повної реалізації модельної стратегії (із повним виконанням триетапності на рівні кожної фази) необхідно звертатися до принципу проведення спарених уроків. Великі форми, пропоновані програмою ЧПКМ не можна поділити на частини й використати на традиційному уроці, хоча вчитель, вивчивши принцип організації роботи за такими стратегіями, може запозичити їх елементи й використати у традиційному підході проведення уроків.

Словесникові, який намагається впроваджувати в свою педагогічну діяльність критичне мислення, необхідно пам'ятати, що це складний ментальний процес, який розпочинається із залучення інформації й завершується прийняттям рішення; це процес розгляду ідей з багатьох точок зору, пошук істини і насамкінець – це не об'єкт вивчення, а процес навчання.

Що саме пропонує проект для реалізації процесу навчання? Акцентуємо увагу словесника на формах роботи, які в програмі названо стратегіями. Серед них:

м а л і

в е л и к і

"Кубування"

"Гронування"

"Сенкан"

"Вільне письмо"

"Щоденник подвійних нотаток"

"Методика взаємних запитань"

"Збережи останнє слово за собою"

"Кола Вена"

"Літературні листи"

"Запитання до автора"

"Порушена послідовність"

"Система "Поміч"

"Кероване читання"

"Кутки"

"Джигсоу"

"Літературні кола"

"Семінар читачів"

"Сітка Елвермана"

"ЗХВ"

"Карусель"

"Кубування"

Навчальна методика, яка пропонує учням відповісти на шість запитань різних типів, що стосуються теми.

Використання

Дану методикою можна застосувати на етапі усвідомлення, закріплення та контролю знань.

"Сенкан"

Цей вид роботи використовується як інструмент, щоб спонукати учня до розмірковування над темою. П'ятирядковий неримований вірш складається з одинадцяти слів.

Використання

Сенкан можна використовувати на етапі актуалізації знань, перевірки домашнього завдання, усвідомлення, закріплення, повторення матеріалу; на уроках контролю знань.

"Гранування"

Стратегія навчання, яка спонукає учнів вільно думати й відкрито висловлюватися на певну тему, спрямована на стимулювання мислення про зв'язки між окремими поняттями.

Використання

Дана стратегія застосовується на етапі актуалізації знань, перевірки домашнього завдання, подачі нового матеріалу, закріпленні; уроках перевірки і контролю знань.

P.S.! За завданням учителя грона бажано будувати асоціативні та інформативні, одно- та багаторівневі. Кожний із видів такого грона має свої завдання й особливості, й використовуватися має на відповідному етапі уроку. Асоціативне гроно – на етапі актуалізації та усвідомлення знань. Воно базується на пошукові асоціацій, що виникають в учнів. Асоціативні грона не коментуються й не оцінюються. Робота над ними допомагає акумулювати думки й міркування школярів навколо понять, що розглядаються на уроках.

Інформативне гроно застосовується для перевірки знань учнів, тобто на етапі перевірки домашнього завдання, рівня засвоєння знань; на уроках виявлення рівня компетентності учнів за темою. В інформативне гроно вводяться слова, які легко пояснюються автором роботи на рівні зв'язку з темою (опорним словом, словосполученням). Інформативне гроно дозволяється піддавати сумніву (з боку вчителя) й відповідно до захисту ( з боку учня-автора). Воно оцінюється як окремий вид діяльності на уроці.

Особливість однорівневого грона полягає в тому, що всі зв'язки в його побудові відбуваються на одному рівні, тобто від одного відправного слова. У багаторівневому гроні кожне слово наступного рівня стає опорним щодо підбору інформації. Багаторівневе гроно представляє собою розгорнену опору за темою, в основі якої лежить принцип гіперзв'язків.

"Вільне письмо"

Дана стратегія допомагає зібрати докупи свої думки через їх записування без зупинки.

Використання

Стратегію "Вільне письмо" варто використовувати на етапі усвідомлення матеріалу й на уроках вивчення ліричних творів.

"Щоденник подвійних нотаток"

Методика допомагає читачам тісно пов'язувати матеріал тексту з їхнім власним досвідом і допитливістю.

Використання

Дана методика може використовуватися під час роботи з художнім текстом. На етапах уроків, коли з'ясовується особистісне ставлення учня до прочитаного.

"Запитання до автора"

Методика спрямована на формування умінь щодо формулювання запитань та пошуку на них відповіді в тексті.

Використання

Даний вид діяльності варто використовувати на етапі поглибленої роботи над текстом.

P.S.!

Зразки запитань для уроку з використанням запитань до автора

Ініціюючі:

Що автор прагне тут сказати?

Що хоче передати нам автор?

Про що говорить автор?

Подальші:

Що тут має на увазі автор?

Чи зрозуміло пояснив це автор?

Як пов'язане це з тим, що автор сказав нам раніше?

Як пов'язане це з тим, що автор говорить нам тут?

Чи сказав нам автор, чому?

Чому, на вашу думку, автор каже нам це саме тут?

Запитання, які передбачають зв'зну розповідь:

Як, на вашу думку, живеться зараз цьому герою?

Як автор дав нам знати, що дещо змінилося?

Як автор уладнав це?

Зважаючи, що автор уже розповідав нам про цього героя, що, на вашу думку, збирається робити герой? [ 31.– Кн.: 8 . – С.43 ] .

"Збережи останнє слово за собою"

Методика стимулює міркування та роздуми після прочитаного тексту.

Використання

Дану стратегію варто використовувати на етапі закріплення отриманих знань.

"Кола Вена"

Навчальна методика, яка використовується для того, щоб навчити учнів різних вікових груп зрозуміти цілісність літературних процесів посередництвом аналізу з обов'язковим синтезом його результатів.

Використання

Дана стратегія може використовуватися на етапі перевірки домашнього завдання, усвідомлення змісту та закріплення. Окрім того дана форма може бути ефективною на уроках перевірки й контролю знань.

P.S.!Працюючи за стратегією "Кола Вена" вчитель пропонує учням кількість площин, необхідну для розкриття теми. Їх може бути дві, три і т.д. Але варто пам'ятати, що важливим етапом роботи залишається синтез: пошук спільної площини для усіх виділених учителем кіл.


 
 

Цікаве

Загрузка...