WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні аспекти туристсько-краєзнавчої діяльності в школах та позашкільних закладах - Реферат

Педагогічні аспекти туристсько-краєзнавчої діяльності в школах та позашкільних закладах - Реферат

Реферат на тему:

Педагогічні аспекти туристсько-краєзнавчої діяльності в школах та позашкільних закладах

Сьогодні у виховному процесі загальноосвітньої школи і позашкільних закладів є чималий арсенал форм і методів роботи, спрямованих на формування національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

Серед різноманітних форм виховної діяльності педагогічного колективу школи, позашкільних закладів, які сприяють формуванню загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління, особливе місце належить туристсько-краєзнавчій роботі.

Туристично-краєзнавча діяльність передбачає не лише фізичний розвиток дитини, але і пізнання рідного краю, вивчення його історії, звичаїв і обрядів, народних ремесел і традицій.

Мета туристично-краєзнавчої діяльності реалізується у програмі Всеукраїнських експедиціях "Краса і біль України", "Сто чудес України", які проходять в рамках руху учнівської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу "Моя земля – земля моїх батьків".

Реалізація завдань руху учнівської молоді покладена в першу чергу на педагогічні колективи шкіл і позашкільних закладів. Саме вони повинні вести цю роботу, використовуючи при цьому весь виховний потенціал, що закладений у туристично-краєзнавчій діяльності школярів.

Під час роботи над даною проблемою, ми поставили перед собою завдання більш детальніше вивчити реальний стан справ у масовій практиці роботи шкіл і позашкільних закладів щодо використання туризму і краєзнавства в освітньо-виховній діяльності.

Виявлено, що в школах і позашкільних закладах області проводиться значна робота з розвитку туризму і краєзнавства та їх використання з метою національно-патріотичного виховання й формування національної самосвідомості учнівської молоді, фізичного гарту дітей і підлітків та пізнання ними рідного краю.

Поштовх до пожвавлення туристично-краєзнавчої роботи серед учнівської молоді дали прийняті в останні роки законодавчі, урядові та відомчі правові і нормативні документи, які регламентують дану сферу діяльності [1,2].

Форми і методи пошуково-дослідницької роботи в шкільному туризмі області настільки багатогранні, що дозволяють задовольнити інтереси школярів і активізувати їх пізнавальну діяльність. До таких форм і методів відносяться: вивчення рідного краю за допомогою спостереження, робота в гуртках істориків-краєзнавців, геологів, географів-краєзнавців і звичайно зі спортивно-оздоровчого туризму.

Це вимагає від організаторів, керівників походів, туристського активу глибокого знання рідного краю, теорії і методики туристично-краєзнавчої роботи.

З цією метою нами було проведено опитування школярів і педагогів, керівників туристично-краєзнавчих гуртків, вивчено документацію Івано-Франківського державного обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (звіти, плани роботи тощо).

Саме тому в шкільному туризмі утвердилась практика об'єднання учнів по інтересах в краєзнавчі гуртки: істориків, геологів, географів тощо (табл. 1).

В області стало традиційним проведення міських, районних, обласних зльотів туристів-краєзнавців, юних геологів, турнірів пам'яті ветеранів туризму та масових сходжень на найвищі вершини Українських Карпат, заочних конкурсів на кращий звіт про туристичну мандрівку.

Особливої уваги заслуговує робота центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, який на Ворохтянській турбазі "Говерла" влітку організовує обласний оздоровчо-краєзнавчий табір активістів пошукових експедицій, шкільних музеїв, кімнат, юних техніків, екологів-переможців обласних змагань-зльотів. Тут школярі мають можливість активізувати свою рухову активність, глибше пізнати свій рідний край, що в свою чергу стимулює їх до подальшого заняття туризмом.

Туристично-краєзнавча робота посідає ключове місце в національно-патріотичному вихованні молодого покоління, а участь у Всеукраїнському русі учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, Всеукраїнських екскурсіях "Краса і біль України", "Сто чудес України", обласної - "Люби і знай свій рідний край" сприяє вихованню в учнів національної самосвідомості.

Понад 50 тисяч школярів та студентів області беруть активну участь у

Таблиця 1.

Робота бюджетних гуртківта об'єднань

Назва гуртків

Всього по області

В облдержцентрі

туризму

В інших

закладах освіти

К-сть

гуртків

Охопл.

учнів

К-сть

гуртків

Охопл.

учнів

К-сть

гуртків

Охопл. учнів

Юні туристи

59

1254

11

286

48

968

Юні туристи лижники

1

15

1

15

-

-

Спортивне орієнтування

18

324

4

72

14

252

Пішохідний туризм

62

1302

34

748

28

554

Юні гірські туристи

2

29

2

29

-

Юні велотуристи

1

14

1

14

-

-

Літературне краєзнавство

14

308

2

44

12

264

Історики-краєзнавці

60

1228

22

506

38

722

Юні екологи

35

660

4

71

31

589

Юні геологи

13

227

5

91

8

136

Географи-краєзнавці

28

533

10

191

18

342

Народознавчі гуртки

50

1039

12

241

38

798

Юні туристи-водники

1

12

1

12

-

Активісти шкільного музею

7

133

3

54

4

79

Провідники-краєзнавці

4

74

4

74

Основи християнської моралі

3

61

3

61

-

Школа туризму

5

95

5

95

-

- .

Школа екскурсоводів

4

74

4

74

-

виконанні етнологічних, природничих та екологічних завдань під час різноманітних експедицій (табл. 2).

Висновок. Встановлено що туристично-краєзнавча діяльність в школах, позашкільних закладах є однією з найпопулярніших в учнівському середовищі. Це підтверджується значною кількістю гуртків, які забезпечують національно-патріотичне виховання молодого покоління, участь у Всеукраїнському русі учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, Всеукраїнських екскурсіях "Краса і біль України", "Сто чудес України", обласної - "Люби і знай свій рідний край", який сприяє формуванню в учнів національної самосвідомості.

Таблиця 2

Участь в туристських і краєзнавчих експедиціях

№ з/п

Назва експедиції

Кількість загонів

Кількість учасників

1

Рух учнівської молоді "Моя земля - земля моїх батьків"

5825

57512

2

Всеукраїнська експедиція "Краса і біль України"

2250

23278

3

Акція "Пам'ять"

50

492

4

Обласна експедиція "Люби і знай свій рідний край"

3490

33110

5

"Сто чудес України"

60

862

Перспективи подальшого дослідження проблеми вбачаємо в пошуку інноваційних форм і методів організації діяльності гуртків, туристсько-краєзнавчого спрямування.

Список джерел:
  1. Костриця М.Ю. Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К. "Вища школа". 1995. с.224.

  2. Останец А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе. – М.: Педагогика, 1985. -104 с.

  3. Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні: Указ Президента України від 23. 01. 2001, № 35 //2001. Урядовий кур'єр /2001 Урядовий кур'єр. 2001 31 січня.

  4. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999, № 973/99// Урядовий кур'єр 1999.-29 вересня

  5. Рут Є.З. Організаційно-методичні основи туристично-краєзнавчої діяльності в школі та її вплив на організм школярів: Дисертація доктора наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02. – Харків, 2005. – 352 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...