WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток особистості молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови - Реферат

Розвиток особистості молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови - Реферат

А діапазон таких інтересів, за даними О.О.Коломінової, включає такі питання:

1. В які ігри грає мій англомовний ровесник?

2. Які мультфільми та кінофільми йому подобаються?

3. Яких домашніх улюбленців він має?

4. Що він робить у вільний час?

5. Які предмети вивчає у школі?

6. Які книжки читає?

7. Які свята відзначає? [ 3, c.51].

Згідно анкетування, проведеного С.В.Роман та О.О.Коломіновою, дітям молодшого шкільного віку подобається іноземна мова. Передусім спрацьовує фактор новизни предмета і соціокультурної інформації, закладеної в ньому.

На думку фізіологів, зустрічаючись з новизною, мозок людини „ дивується". Внаслідок цього активізується величезна кількість нервових елементів, включаються зв'язки між різними ділянками мозку, збільшується обсяг пізнавально корисної інформації, що надходить через очі, вуха, інші сенсорні входи і засвоюється учнем [ 7., c.37]. Таким чином новизна іноземної мови є важливим чинником інтенсифікації навчального процесу і підсилення розумового розвитку дитини.

Крім того, вивчення іноземної мови виконує також і виховну функцію, адже початкова школа покликана створювати умови для формування фізично здорової , освіченої та вихованої дитини. Під час вивчення іноземної мови молодший школяр з розумінням сприймає інформацію про іншу країну, інші звичаї та культуру. Діти усвідомлюють, що потрібно бути ввічливим та приязним по відношенню до співрозмовника. Крім того, учні отримують багато цікавої інформації про жести, фрази та етикет іншомовної культури і порівнюють із рідними нормами поведінки , роблячи при цьому власні висновки щодо правил ввічливості.

Для початкової школи нормативними матеріалами ( програмою, державним стандартом ) передбачено оволодіння молодшими школярами певним мінімумом етикето-узуальних формул спілкування як необхідної передумови дотримування елементарних норм мовленнєвого етикету, прийнятих у країні, мова якої вивчається. Добір цих одиниць має бути зумовлений реальними мовленнєвими можливостями учнів молодшого шкільного віку. Водночас він має враховувати і дидактичні фактори, зокрема потенційні можливості соціокультурного мовленнєвого матеріалу для здійснення виховання дитини його засобами: вчити її бути ввічливою, чемною, толерантною, дати їй можливість користуватися необхідним мінімумом мовленнєвих формул етикету для висловлювання деяких соціолінгвістичних нюансів мовлення в ситуаціях, що моделюються на уроках [ 3., c.51].

Найбільш сприятливі умови для виховання культури спілкування складаються під час навчання діалогічного мовлення. Чинною програмою (2001) передбачено навчальний матеріал та комунікативні завдання для навчання молодших школярів веденням діалогів різних функціональних типів. Тим самим забезпечується належна лінгводидактична основа для підготовки дітей до елементарної мовленнєвої взаємодії на міжкультурному рівні у найбільш типових для даного віку сферах спілкування [5,c.52].

Не слід також забувати про важливість вибору ситуацій спілкування. При цьому потрібно враховувати коло інтересів молодшого школяра. Сюди можна віднести такі ситуації, як знайомство із ровесником з іншої країни; презентація себе, своїх інтересів; розповідь про своїх батьків , родичів, друзів; розповідь про свої інтереси, захоплення, книги; опис уроків, іграшок, свій розпорядок дня; розмова про тварин, мультфільми, іграшки, тощо. Дитина повинна бути зацікавлена в тій інформації, яку отримує під час уроків. Цінним в такій ситуації може стати моделювання цікавих для молодших школярів ситуацій, побудованих на мовному матеріалі початкового курсу. Така діяльність молодшого школяра формує основу людських стосунків, правила толерантного ставлення до народу-носія тої чи іншої іноземної мови.

Та найважливішим аспектом навчання іноземної мови в молодшій школі є специфіка подачі навчального матеріалу. Адже урок повинен враховувати вікову психологію, він повинен бути науковим за змістом, повинна бути врахована специфіка предмета, вимоги держстандарту і чинної програми, учитель має поєднувати навчання, освіту, виховання і розвиток особистості. Тому урок в початковій школі відрізняється динамічністю ,цілеспрямованістю, розподілом за часом, насиченістю грою, емоціями та практичною і самостійною роботою.

На сучасному етапі розвитку початкової школи, згідно державного стандарту базової і повної середньої освіти, особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної діяльності. Зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної та творчої діяльності [ 1, c.3]. Такий підхід вимагає впровадження інноваційних педагогічних технологій, які можуть забезпечити виконання вимог щодо навчання іноземної мови в початковій школі. В даному випадку в пригоді можуть стати такі відомі системні інноваційні педагогічні технології, як „ Будинок вільної дитини" М. Монтессорі ( дана педагогічна система репрезентує теорію вільного виховання ); „ Йєна-план – школа" П.Петерсена ( основна увага звертається на засади поваги до особистості дитини , поєднання свободи і самостійності); „ Школа успіху і радості" С.Френе (основою навчання є властива всім дітям допитливість, тому основним є метод проб і помилок); та багато інших нових підходів щодо виховання і навчання дітей молодшого шкільного віку. Не слід також забувати і за педагогічний досвід, який , будучи продуктом творчого пошуку, експерименту педагогів-новаторів може стати унікальним надбанням усієї навчально- виховної системи.

Головними особливостями інноваційної педагогічної діяльності є особистісний підхід( спрямованість на особистість, гуманістична природа), творчий, дослідно-експериментальний характер, стійка мотивованість на пошук нового в організації навчально-виховного процесу [ 6, c.254].

Сучасне оновлене суспільство вимагає оновлених методів та форм навчання. Тож вище згадані інноваційні технології можуть зіграти важливу роль у процесі навчання іноземних мов молодших школярів. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні іноземна мова стала важливим чинником у загальній освіті, тому сучасний педагог молодшої школи покликаний якнайефективніше донести до школяра потрібні знання, щоб виховати всесторонньо розвинуту особистість.

Список літератури:

  1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти ( іноземні мови)// Іноземні мови.- 2004.- №1.-с.3-7.

  2. Дичківська І.М.. Інноваційні педагогічні технології.-Київ, 2004.-351с.

  3. Коло мінова О.О. Зміст соціокультурного аспекту навчання англійської мови в початковій школі// Іноземні мови.- 2004.-№2-с.50-53

  4. Кулиш В.Г. Курс лекций по методике преподавания английского языка в начальной школе.- Донецк, 1999.- 169с.

  5. Роман С.В. , Коломінова О.О. Виховний потенціал предмета " Англійська мова" у початковій школі // Іноземні мови.-2002.-№4.-с.52-56.

  6. Роман С.В., Коломінова О.О. Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі // Іноземні мови.-2002.-№1.-с.35-38.


 
 

Цікаве

Загрузка...