WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структура актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освіти - Реферат

Структура актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освіти - Реферат

3.4.1.1. – 3.4.11.4. формування цих напрямів здійснюється подібно відповідному формуванню 3.1.1.1. – 3.1.11.4.

4. Соціально-економічні проблеми ДПО

4.1. Соціальні проблеми ДПО

4.1.1. ДПО і розвиток національної системи освіти

4.1.2. ДПО і інтернаціоналізація освіти

4.1.3. ДПО і розвиток українського і світового суспільства

4.1.4. Порівняльний аналіз стану і розвитку систем ДПО

4.3.5. ДПО і інформатизація освіти

4.3.6. ДПО в інформаційному суспільстві

4.3.7. ДПО і загальнокультурний розвиток особистості

4.3.8. ДПО як соціальний інститут і як об'єкт соціального і економічного управління

4.3.9. ДПО як засіб підвищення суспільного інтелекту

4.3.10. Інтернет і ДПО

4.2. Економічні проблеми ДПО

4.2.1. Економічні передумови переходу від традиційних форм освіти до ДПО

4.2.2. Економічні моделі функціонування і розвитку ДПО: бюджетні, госпрозрахункові, комбіновані

4.2.3. Економічні дослідження шляхів підвищення ефективності використання електронних навчальних видань в ДПО

4.2.4. Внутрігосподарські економічні відносини, механізми і інструменти в закладах, які здійснюють ДПО

4.2.5. Антимонопольна економічна політика в ДПО

4.3.6. Економічні механізми підвищення ефективності ДПО

4.2.7. Економічні моделі і механізми функціонування і розвитку міжнародних, національних і корпоративних мереж центрів ДПО

4.2.8. Економічні моделі і механізми міжнародних систем ДПО

4.2.9. Дидактико-економічні оцінки ефективності діяльності освітніх установ ДПО

4.2.10. Дидактико-економічні оцінки ефективності діяльності різних форм об'єднань освітніх установ ДПО

4.2.11. Економічні моделі функціонування і розвитку міжнародних, національних, галузевих, корпоративних і проблемно-орієнтованих інституцій, які здійснюють формування, підтримку і розповсюдження електронних баз даних і знань

4.2.12. Економічні моделі функціонування і розвитку ДПО в середовищі глобальної мережі Інтернет

4.3. Проблеми маркетингу ДПО

4.3.1. Дослідження освітніх продуктів і послуг в ДПО, як товару

4.3.2. Ринок освітніх продуктів і послуг в ДПО: особливості, наявні і перспективні потреби

4.3.3. Організація і управління маркетингом: реклама, формування попиту, цінова політика, комунікації і просування освітніх продуктів і послуг в ДПО

4.3.4. Електронні магазини в ДПО

4.3.5. Моніторинг ринку освітніх продуктів і послуг в ДПО

4.3.6. Міжнародні, національні, регіональні і галузеві аспекти формування, розвитку і прогнозування ринку освітніх продуктів і послуг в ДПО

4.3.7. Управління експортом і імпортом продуктів і послуг в ДПО

4.3.8. Інтернет і проблеми маркетингу ДПО

5. Проблеми організації і управління ДПО

5.1. Організація ДПО

5.1.1. Організаційні структури навчальних закладів, які здійснюють ДПО: орієнтовані на ДПО і комбіновані структури

5.1.2. Організаційні структури об'єднань навчальних закладів, які здійснюють ДПО: орієнтовані на ДПО і комбіновані структури

5.1.3. Функції та організаційні структури національних, регіональних, галузевих, корпоративних органів, які здійснюють управління ДПО

5.1.4. Організаційні заходи підвищення ефективності навчального процесу в навчальних закладах, які здійснюють ДПО

5.1.5. Організаційні заходи підвищення ефективності діяльності різних форм об'єднань освітніх установ, які здійснюють ДПО

5.1.6. Організація міжнародного співробітництва в ДПО

5.1.7. Організація системи експертного оцінювання, ліцензування і акредитації в ДПО

5.1.8. Функції та організаційні структури міжнародних, національних, галузевих, корпоративних і проблемно-орієнтованих інституцій, які здійснюють формування, підтримку і розповсюдження електронних баз даних і знань

5.2. Управління ДПО

5.2.1. Функції та багаторівневі структури управління ДПО

5.2.2. Управління процесом навчання на основі моніторингу і аналізу результатів навчання в ДПО

5.2.3. Методи моделювання і оптимізації процесу ДН

5.2.4. Корпоративні системи підтримки прийняття управлінських рішень в ДПО

5.2.5. Поточне і стратегічне планування і управління ДПО.

5.2.6. Управління формуванням і розвитком віртуального середовища обміну досвідом викладачів як засіб підвищення ефективності ДПО

5.2.7. Управління міжнародними, національними, галузевими, корпоративними і проблемно-орієнтованими структурами, які здійснюють формування, підтримку і розповсюдження електронних баз даних і знань

5.2.8. Управління локальними, корпоративними, галузевими, національними і міжнародними проектами і програмами розвитку ДПО

5.2.9. Підвищення ефективності ДН на основі удосконалення управління навчальними закладами, які здійснюють ДПО

5.2.10. Підвищення ефективності ДН на основі удосконалення управління діяльністю різних форм об'єднань освітніх установ, які здійснюють ДПО

6. Нормативно-правові проблеми ДПО

6.1. Ліцензування навчальних закладів ДПО

6.2. Акредитація навчальних закладів ДПО

6.3. Національна і міжнародна сертифікація ДПО

6.4. Автоматизовані системи експертного оцінювання і акредитації в ДПО

6.5. Підвищення ефективності ДПО на основі удосконалення нормативно-правового простру

Визначені і структурно упорядковані напрями досліджень окреслюють актуальну підпроблему за обраними принципами декомпозиції загальної проблеми ДПО, передбачають нагальність їх розв'язання. Формулювання окремих напрямів надано узагальнено, що дозволяє дослідникам (науковцям, аспірантам, докторантам, практичним працівникам освіти тощо) при визначенні конкретної теми (тем) дослідження в межах зазначеного напряму сформулювати її (їх) назву, надати дослідженню розширений або звужений характер, проводити комплексні дослідження за інтегрованими темами тощо. Одночасно, наголос на актуальності і нагальності розв'язання зазначених підпроблем і узагальненості назв відповідних напрямів досліджень вказує на невичерпаність наведеного їх переліку і можливість, таким чином, розширити або уточнити (в межах запропонованої структури) цей список в кожному конкретному випадку і при тих чи інших умовах і обмеженнях.

Зважаючи на глобальний (як на національному, так і на міжнародному рівнях) характер такого загальносвітового явища, як дистанційна освіта [3], запропонована структура актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем ДПО дозволяє забезпечити системний характер наукових робіт, які проводяться з цієї проблеми, еволюційно-поетапний характер їх реалізації і впровадження в практику освіти, координацію діяльності наукових (у тому числі міжнародних) колективів з розв'язання як окремих, так і комплексних проблем, набути, тим самим, системного прискорення (емерджентності) вирішення актуальних завдань розвитку професійної освіти і суспільства в цілому.

Розв'язання зазначених проблем дасть можливість системі ПО стати одним з вирішальних факторів соціально-економічних перетворень в країні, безпосередньо і істотно сприяти формуванню нової незалежної України, її інтеграції у співтовариство розвинутих країн світу.

Література:

  1. Быков В.Е., Мартынов А.Н. Экономико-математические модели управления в просвещении. – Томск: Изд-во Томск ун-та, 1988. – 200 с.

  2. Биков В.Ю. Наукове забезпечення дистанційної професійної освіти: проблеми та напрями досліджень // Професійна освіта: педагогіка і психологія. За ред.: І.Зазюна, Н.Ничкало, Т.Левовицького, І.Вільш. Україно-польський журнал. Видання ІІ.. Видавництво: ЗАТ "ВІПОЛ", Київ-Ченстохова. - 2000р. С.93-116.

  3. Биков В.Ю. Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського. – Вип.. 3. – Харків: НТУ "ХПІ", 2002. - С. 73-83.


 
 

Цікаве

Загрузка...