WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структура актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освіти - Реферат

Структура актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освіти - Реферат

Реферат на тему:

Структура актуальних напрямів (тематики) досліджень

проблем дистанційної професійної освіти

Розвиток дистанційної професійної освіти (ДПО) перш за все потребує проведення широкого кола наукових досліджень і розробок, пов'язаних з розв'язання всього спектру її психолого-педагогічних, комп'ютерно-технологічних, організаційно-управлінських, фінансово-економічних і нормативно-правових проблем. Тільки за цих умов можна сподіватись на досягнення необхідної якості освіти, що надається, ефективне запровадження цієї перспективної форми навчання в освітню практику.

Спектр і масштаби досліджень цих проблем як у вітчизняній, так і в закордонній науковій практиці в останні роки значно поширились. Водночас, ці дослідження, як правило, носять несистемний, навіть, хаотичний характер, їм бракує необхідної комплексності і науковості.

Постала нагальна потреба системної структуризації актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем ДПО і на цій основі координації досліджень і розробок з цього розділу науки і освітньої практики. Подальший виклад є спробою здійснити деякі кроки в цьому напрямі.

Визначимо об'єкт дослідження як дистанційна професійна освіта в Україні. В свою чергу, предметом дослідження цієї роботи є структура актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освіти (ДПО).

Використовуючи для синтезу, декомпозиції і аналізу освітніх систем методологію системного підходу [1], будемо розглядати цю структуру як систему, а множину елементів (об'єктів), що входять до її складу, – як множину підсистем, кожна з яких відбиває суттєві аспекти досліджень і реалізації ДПО. В свою чергу, представимо зазначену структуру чотирирівневою ієрархічною моделлю, кожен з ієрархічних рівнів якої, утворений декомпозицією загальної проблеми за такими критеріями [2]:

  • перший рівень структури – відбиває характер відношень відповідних підсистем цього рівня структури до цілей ДПО, специфічні аспекти реалізації завдань досліджень ДПО і причетності до реалізації ДПО відповідних підсистем (суб'єктів) освіти і суспільства і включає такі підсистеми: 1.філософії і історії, 2.психолого-педагогічну, 3.інформаційно-технологічну, 4.соціально-економічну, 5.організаційно-управлінську і 6.нормативно-правову; Проблеми кожної з зазначених підсистем повинні розроблятися в контексті розв'язання загальних проблем розвитку освіти і суспільства, з урахуванням перспективних шляхів їх розв'язання і використання набутих досягнень (наприклад, проблем підвищення якості освіти, розвиваючої педагогіки, інформатизації освіти тощо);

  • другий рівень структури - декомпозує попередній за напрямами (тематикою) актуальних досліджень проблем ДО;

  • третій і четвертий (там, де, на наш погляд, це виявилось доцільним) рівні структури – звужують, поглиблюють і уточнюють деякі напрями попередніх рівнів структури, змістовно і послідовно наближаючи відповідний напрям до можливої теми конкретного дослідження.

Вочевидь, що деякі напрями досліджень можуть відбивати один або декілька аспектів ДПО, тобто одночасно входити до декількох підсистем вищого рівня моделі структури. Тому запропонована структура не є плоскою, а уявляє собою граф з перехресними зв'язками. При представлені цієї структури плоским графом (без перехресних зв'язків) назви деяких напрямів досліджень можуть повторюватись, відбиваючи той чи інший аспект вищого рівня структури.

У відповідності з актуальними потребами теорії і практики освіти, результатами попередніх робіт, можливостями дослідників за кожним з зазначених напрямів можуть проводитись теоретичні, пошукові (дослідження перспективних проблем і напрямів розвитку систем ДПО – для всіх аспектів і видів забезпечення в загальному контексті розвитку освіти і суспільства), експериментальні дослідження (наприклад, пілотні проекти) і розробки, аналіз здобутого передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, дослідження щодо його поширення та впровадження тощо. Оскільки ця типологія досліджень притаманна кожному з наведених і, в контексті мети даного розгляду, не є його визначальною ознакою в назві кожного з напрямів відбивається тільки основна змістовність відповідного дослідження без наголосу на тип, форму, методи та іншу специфіку, за яким воно може бути проведено. Як відомо, ці уточнення і характерні ознаки відповідні дослідження набувають на етапі формулювання і виконання конкретних дослідницьких тем і розробок (методичних, проектно-конструкторських, технологічних тощо) відповідно до їх мети, об'єкту і предмету дослідження чи розробки.

Для забезпечення наочності створюваної структури та відповідно до запропонованого підходу представимо цю структуру у вигляди плоского графу (табличною формою) і визначимо актуальні напрями (тематику) досліджень проблем ДПО.

1. Філософія і історія ДПО

1.1. Філософія ДПО

1.1.1. Філософія ДПО в контексті загальної філософії професійної освіти

1.1.2. Філософія ДПО в контексті загальної філософії освіти

1.1.3. Філософія ДПО в загальноосвітній школі

1.1.4. Філософія ДПО в спеціальній школі

1.1.5. Філософія ДПО в професійно-технічній школі

1.1.6. Філософія ДПО в вищій школі

1.1.7. Філософія неперервної ДПО

1.2. Історія ДПО

1.2.1. Національна історія ДПО

1.2.2. Регіональна історія ДПО

1.2.3. Міжнародна історія ДПО

2. Психолого-педагогічні проблеми ДПО

2.1. Цілі і зміст ДО

2.1.1.Цілі і зміст ДО в загальноосвітній середній школі

2.1.1.1. Цілі і зміст ДО за предметами загальноосвітньої програми середньої школи

2.1.1.2. Цілі і зміст ДО за предметними циклами загальноосвітньої програми середньої школи

2.1.1.3. Цілі і зміст ДО в інноваційних системах загальної середньої освіти

2.1.2. Цілі і зміст ДО в спеціальній школі

2.1.2.1. Цілі і зміст ДО дітей з вадами здоров'я і розвитку

2.1.2.2. Цілі і зміст корекційного навчання в ДО

2.1.2.3. Цілі і зміст ДО в превентивних закладах

2.1.3. Цілі і зміст ДПО в професійно-технічній школі

2.1.3.1. Цілі і зміст ДПО за навчальними дисциплінами професійно-освітніх програм професійно-технічної школи

2.2.3.2. Цілі і зміст ДПО за навчальними циклами професійно-освітніх програм професійно-технічної школи

2.1.3.3. Цілі і зміст ДПО за професіями професійно-технічної школи

2.1.3.4. Цілі і зміст ДО в інноваційних системах професійно-технічної освіти

2.1.4. Цілі і зміст ДПО у вищій школі

2.1.4.1. Цілі і зміст ДПО за навчальними дисциплінами професійно-освітніх програм вищої школи

2.1.4.2. Цілі і зміст ДПО за навчальними циклами професійно-освітніх програм вищої школи

2.1.4.3. Цілі і зміст ДПО за спеціальностями вищої школи

2.1.4.4. Цілі і зміст ДПО в інноваційних системах вищої освіти

2.1.5. Цілі і зміст ДПО в педагогічній освіті

2.1.5.1. Цілі і зміст ДПО в освітньо-професійних програмах підготовки педагогічних кадрів загальноосвітніх закладів.

2.1.5.2. Цілі і зміст ДПО в освітньо-професійних програмах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів загальноосвітніх закладів.

2.1.5.3. Цілі і зміст ДПО в освітньо-професійних програмах підвищення кваліфікації викладацьких кадрів професійно-технічної школи.

2.1.5.4. Цілі і зміст ДПО в освітньо-професійних програмах підвищення кваліфікації викладацьких кадрів вищої школи.

2.1.6. Цілі і зміст ДПО в освіті управлінських кадрів

2.1.6.1. Цілі і зміст ДПО в освітньо-професійних програмах підвищення кваліфікації управлінських кадрів освіти.

2.1.6.2. Цілі і зміст ДПО в інноваційних системах освіти управлінських кадрів

2.1.7. Інтеграція цілей і змісту ДПО в неперервній освіті

2.2. Методи навчання в ДО

2.2.1. Методики викладання навчальних дисциплін засобами ДО в загальноосвітній школі

2.2.1.1. Методики ДН за предметами загальноосвітньої програми

2.2.1.2. Методики ДН за предметними циклами загальноосвітньої програми

2.2.2. Методики викладання навчальних дисциплін засобами ДО в спеціальній школі

2.2.2.1. Методики ДН дітей з вадами здоров'я і розвитку


 
 

Цікаве

Загрузка...