WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій - Реферат

Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій - Реферат

Питання третє.Що спонукало (примусило) майбутніх студентів звернутись до освіти.

Потенційні студенти звертаються до е-дистанційного навчання переважно за таких причин:

 • гнучкості навчального часу, можливості вибору викладача і місця навчання;

 • можливості здійснювати взаємодію із студентами, які знаходяться на великій відстані;

 • можливості здійснювати взаємодію із студентами, які мають іншу освіту і досвід і які сприяють тим самим покращенню якості освіти, що надається в межах е-дистанційного курсу.

Гнучкість у виборі навчального часу, викладача і місця навчання є головними причинами звертання студентів до е-дистанційного навчання.

Ті, хто потребують освіти, обирають альтернативу е-дистанційного навчання у випадках, коли вони постійно мешкають на значній відстані від навчального закладу, який пропонує необхідні навчальні програми, коли вони хотіли б навчатися у конкретного викладача, який мешкає і/або працює на значній відстані, коли вони завантажені в часі і гнучкість навчального часу стає переважним фактором. Для своєї освіти студенти можуть обирати кращих викладачів чи бажані наукові школи. Викладачі можуть працювати із студентами без обмежень їх територіального розташування. Це дозволяє тим з них, які читають унікальні не великі за обсягом в межах одного навчального закладу навчальні курси, отримати повне навчальне навантаження. Навчальні заклади запрошують до викладання викладачів, незалежно від місця їх мешкання.

Е-дистанційне навчання дозволяє студентам, що живуть/працюють на відстані, навчатися разом.

Навчальна діяльність в екстериторіальних групах дозволяю відпрацьовувати підходи щодо розв'язання типових проблем, виходячи/з врахуванням специфіки окремих регіонів чи соціально-господарських об'єктів, сприяє формуванню вмінь вирішувати спільні завдання у складі групи, члени якої відбивають різні культури, різний стан науково-технологічного розвитку, різні погляди щодо пріоритетів національного і територіального розвитку.

Е-дистанційне навчання дозволяє студентам, що мають різну базову освіту і практичний досвід, досягати спільних навчальних цілей.

Формування навчальної діяльності при вивченні інтегрованих дисциплін (наприклад, менеджмент, маркетинг, макроекономіка тощо) за рахунок диференціації і інтеграції навчальних завдань з різних предметних галузей дозволяє вирішувати ці проблеми.

Питання четверте. Як ви (члени проектної команди) плануєте організувати комунікації, здійснювати передачу (доставку, транспорт) навчальних об'єктів для забезпечення навчальної діяльності.

Спектр необхідних засобів навчальних комунікацій і організація навчального середовища залежать від обраної технології навчання.

Типові технології навчання, що використовуються в е-дистанційних методичних системах: діяльність в робочих групах над спільним проектом ( тестування, презентації, підготовка спільних матеріалів, індивідуальна оцінка виконаної роботи тощо); спілкування і обговорення (студент-студент, студент-група, студент-викладач, студент віртуальний гість чи експерт тощо); розв'язання проблемних ситуацій; використання набутих знань в нових ситуаціях (інтерактивні ситуаційні вправи, індивідуальне чи групове моделювання, віртуальні лабораторії, натурні спостереження тощо); мозковий штурм; самостійне навчання; оцінювання навчальних досягнень (самооцінка, попереднє, поточне чи завершальне оцінювання) тощо. В цілому, використання більш широкого спектру навчальних технологій дозволяє підвищити ефективність досягнення складних навчальних цілей.

Навчальні технології повинні враховувати можливості синхронного і асинхронного режимів навчальних комунікацій. Вибір синхронного або асинхронного режимів навчальних комунікацій, їх співвідношення при організації навчального процесу залежить, в першу чергу, не від відповіді на питання "що краще?", а від відповіді на питання "що більш ефективно для досягнення навчальних цілей?".

В цілому, вибір тієї чи іншої навчальної технології залежить від цілей, яких бажають досягти студенти, і обмежень, які накладають можлива тривалість навчання (передбачений навчальною програмою час) і наявна освітня система (педагогічна кваліфікація викладачів, матеріально-технічні можливості, фінансові обмеження, можливості забезпечення синхронного режиму комунікацій тощо).

Синхронний режим комунікацій вимагає аби навчальна взаємодія здійснювалась в одному і тому ж місті, або/і в один і той же час.

Використання чат-режиму або інтерактивного відео є типовими прикладами синхронного режиму навчальних комунікацій.Навчальна діяльність і таких віртуальних середовищах дозволяє учасникам навчального процесу значною мірою абстрагуватися від обставин і обмежень реального життя, які у непоодиноких випадках "зашумляють" процес розв'язання типових навчальних ситуацій, заважають формуванню перспективних і продуктивних способів мислення.

Орієнтація методики навчання на ті чи інші навчальні технології передбачає попереднє отримання відповідей на такі питанні:

 • чи плануємо ми (чи є можливість) збирати студентів разом в одному місті, наприклад, щотижня, чи будемо використовувати відео телекомунікаційні технології, в обох випадках фіксуючи навчальний час?

 • чи очікуємо ми реальну можливість провезти чат-сесію?

 • яким чином навчальний час, передбачений для синхронного режиму комунікацій, корелює з особистими планами і часовими графіками студентів (наприклад, збігається з відпусками, відрядженнями)?

 • чи можливо розв'язати деякі навчальні питання, що потребують синхронної комунікації, наприклад, по телефону, не виносячи ці питання на очні комунікації?

Асинхронний режим комунікацій більш гнучкий, незалежний в часі і тому більш привабливий для студентів.

Цей режим не вимагає фіксованого часу навчальних комунікацій.

Автоматизовані комп'ютерні оболонки, які підтримують е-дистанційні технології навчання, можуть забезпечувати такі комунікації в асинхронному режимі:

 • дискусії, які доцільно застосовувати, наприклад, для послідовного обговорення і аналізу навчального матеріалу і які виносяться за ініціативою викладача або студентів під керівництвом викладача;

 • електронні дошки, на яких розміщується інформація попередніх FAQs чи інша інформація для обговорення всією групою;

 • електронну пошту з листами розсилок, до яких включаються електронні адреси не тільки членів навчальної групи, але й адреси окремих експертів або членів інших груп, залучення яких бажане і можливе для кращого досягнення навчальних цілей;

 • інтерактивну взаємодію через сайти Інтернет;

 • голосову пошту;

 • передачу друкованих навчальних матеріалів у вигляді електронних файлів;

 • передачу навчальних матеріалів на компакт-дисках;

 • передачу навчальних матеріалів за допомогою факсу;

 • передачу інформації на автовідповідачі.

Методична система буде діяти ефективно тільки тоді, коли передбачена в ній навчальна діяльність включатиме: самостійну роботу студентів, навчання за допомогою різних форм комунікацій, послідовну оцінку навчальних досягнень тих, хто навчається.

Питання п'яте.Які засоби навчання потрібні для забезпечення навчання.

Склад засобів навчання повинен відповідати цілям і обраній технології навчання.

Складу необхідних засобів навчаннязалежить від загальних і специфічних цілей навчання і повинен задовольняти спектр навчальних технологій, на яких базуються обрані методики навчання за даним курсом. Цей склад повинен бути доступним для тих, хто навчається.

Деякі засоби навчання, які використовуються за традиційною формою навчання, непридатні для використання в е-дистанційних системах освіти.

Значна кількість студентів, що навчаються е-дистанційно, не мають можливості безпосередньо відвідувати і працювати в великих бібліотеках, частина з них, яка це може робити, але мешкає в малих населених пунктах, не може знайти в них необхідні навчальні джерела. Значна кількість традиційних засобів навчання не придатна для використання в електронних системах накопичення, зберігання, обробки і розповсюдження інформації.


 
 

Цікаве

Загрузка...