WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій - Реферат

Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій - Реферат

  1. Хто є наші (наші майбутні) студенти (учні, слухачі), хто входить (буде, може входити) до складу нашої (майбутньої) навчальної групи?

  2. Чому наші (майбутні) студенти хотіли б навчитися (знати, вміти, отримати навички)?

  3. Що спонукало (примусило) їх звернутись до освіти?

  4. Як ви (члени проектної команди) плануєте організувати комунікації, здійснювати передачу (доставку, транспорт) навчальних об'єктів для забезпечення навчальної діяльності.

  5. Які засоби навчання потрібні для забезпечення навчання?

  6. Які показники навчальних досягнень студентів будуть визначати успішність навчальної діяльності?

Де хто з викладачів (членів проектної команди) вважають достатнім починати свою роботу відповівши тільки на окремі із зазначених питань. Одначе, такий підхід неминуче призводить до подальших ускладнень і непорозумінь, коли спроектована методична система не дозволяє (в межах своїх можливостей) забезпечити зорієнтованої (на індивіда чи групу) адаптації своїх педагогічних можливостей за причин необачливо закладених в методичну систему (практично, запроектованих) обмежень (фактично, помилок). Слід враховувати також і те, що е-дистанційні технології передбачають переважно інтерактивний характер навчання. Це дозволяє уточнювати відповіді на зазначені питання і вносити корективи в методичну систему в процесі її використання. Ця можливість є безумовно позитивною з педагогічної точки зору. Одначе, вона актуалізує, з одного боку, наявність деякого педагогічного передбачення членами проектної команди щодо спектру можливих (майбутніх) побажань (вимог) студентів, а з іншого боку, передбачає в методичній системі, що проектується, необхідність утворення деяких "дидактичних запасів".

Вочевидь, що неможливо упереджено дати точні відповіді на всі зазначені питання, що залежить від багатьох факторів: предметної галузі, педагогічних можливостей майбутніх викладачів, особистісних характеристик майбутніх студентів, педагогічного рівня навчально-методичних матеріалів і наявних засобів навчального середовища тощо. Одначе, розгляд цих питань у деякому спектрі їх імовірних варіантів є можливим і доцільним. Такий підхід відкриває шлях до побудови якісних методичних систем.

Розглянемо ці питання більш поглиблено.

Питання перше.Хто є наші (наші майбутні) студенти (учні, слухачі), хто входить (буде, може входити) до складу нашої (майбутньої) навчальної групи.

Узагальнений портрет нашої майбутньої (можливої) навчальної групи.

Типовий склад навчальної групи, що залучається до е-дистанційного навчання є гетерогенним. За віком – це, можливо, студенти від 18 до 60 років. Деякі з них мають не аби який досвід практичної діяльності. Інші, тільки почали працювати. До е-дистанційного навчання можуть залучатися студенти з суттєвою нерівномірністю володіння мовою навчання, різної рідної культури. Майбутні студенти можуть відбивати широкий спектр індивідуальних можливостей, особистих цілей і потреб, вони віддзеркалюють знання і досвід попередньої освіти і життя. На перших кроках моделювання методичних систем дуже важливо визначити ці особливості і намагатися їх врахувати при формуванні психолого-педагогічних підходів щодо задоволення індивідуальних потреб майбутніх студентів.

Люди у віці, що звернулись до освіти, переважно є більш мотивованими до навчання, ніж молоді студенти. Багато людей, що залучаються до е-дистанційного навчання вже мають специфічні навчальні цілі і тверді усвідомлені потреби щодо кар'єрного просування.

Людей, які обирають е-дистанційну форму навчання, найбільш приваблює така її принципова особливість, як гнучкість отримання освіти в часі і просторі. Такі люди часто зацікавлені у відбитку в їх навчальній діяльності специфіки їх пожиттєвої персональної і професійної відповідальності. Маючи напружений розклад робочого і офіційно поза робочого часу, значний час перебування за межами місць проживання (наприклад, перебуваючи у відрядженнях), такі люди зацікавлені в гнучкій за часом і у просторі побудові навчального процесу. Вони можуть обирати для навчання тільки один навчальний предмет і бути більш мотивованими щодо особистої мети і кар'єрних цілей.

Збір інформації щодо зазначених особливостей майбутніх студентів (навчальної групи) може здійснюватися різними шляхами.

Члени проектної команди можуть збирати необхідну інформацію про тих, хто планує навчатися і вже навчається різним шляхами. Одначе, питання, які вони формують для цього збирання повинні відбивати ту специфіку, яка подалі дозволить коректно побудувати навчальні цілі е-дистанційного навчального курсу. Збирання інформації може здійснюватись у тій чи іншій імовірній формі: студентам пропонують представити себе майбутньому вчителю і намалювати свій "попередній портрет" у не примусовій обстановці (під час відпочинку, неофіційних студентських зібрань тощо); заповнення on- або of-line питальників; особистих телефонних розмов з усіма студентами, або отримання відповідей на питання перед початком навчального часу, коли це є можливим; проведення інтерв'ю і представлення студента навчальній групі тощо.

Методичні системи повинні забезпечувати реалізацію сучасних методів навчання, передбачати можливість здіснення навчання з урахуванням попереднього досвіду тих, хто навчається (планує навчатися).

Часто сучасні методики професійного навчання передбачають навчання у, так званих, малих групах. При поділенні навчальної групи на такі малі групи (підгрупи) методисти-проектувальники методичних систем повинні рекомендувати викладачам такий порядок формування їх складу, коли в одній підгрупі збираються різні за попереднім досвідом студенти (наприклад, ті з них, які займали різні посади чи мали різні відповідальності за попереднім місцем роботи). Якщо методика професійного навчання передбачає рольове навчання, ролі, які делегуються окремим членам підгруп, повинні відрізнятись від тих, які ті, що навчаються, вже виконували і у них вже склався відповідний досвід.

Питання друге.Чому наші (майбутні) студенти хотіли б навчитися (знати, вміти, отримати навички).

Ідентифікуйте ясні для студентів навчальні цілі чи їх кінцеві навчальні досягнення і обговоріть їх відкрито з усією групою.

Це такі цілі, які за змістом і формою формулюються при традиційній (не дистанційній) формі навчання і безпосереднє пов'язані з даною навчальною дисципліною.

Ідентифікуйте специфічні для студентів навчальні цілі чи їх кінцеві навчальні досягнення і обговоріть їх відкрито з усією групою.

Це такі цілі, які ілюструють потребу, з одного боку, розбиття змісту навчальної дисципліни на окремі розділи, а, з іншого, об'єднання різних розділів в межах єдиного навчального модулю, зв'язок даного модулю з іншими навчальними предметами або курсами. Такі цілі можна об'єднувати в групи за такими ознаками: змістовні знання, професійні вміння і навички, міждисциплінарні знання, попередній огляд предметних концепцій.

Навчальні цілі повинні бути ясно і чітко пов'язані з очікуваннями тих, хто навчається, з тим, як ці цілі працюють протягом всього навчального курсу.

Навчальні цілі, які відбивають знання змісту навчання, повинні бути діяльнісно зорієнтованими, передбачати активні форми навчання, надавати можливість здійснювати перевірку і оцінку навчальної активності протягом вивчення всього курсу.Навчальні цілі, які відбивають професійні вміння і навички виключно важливі як для студентів, які сподіваються отримати роботу, так і для студентів–роботодавців, які займаються наймом працівників.

Студенти, що навчаються за е-дистанційною формою, краще сприймають навчання, яке спрямовано на опанування не окремих навальних предметів, а конкретних спеціальностей, які пов'язані з майбутньою роботою.

Проектувальники методичних систем повинні включати до складу навчальних цілей такі з них, які відбивають міждисциплінарний зв'язок. Студенти, що навчаються за е-дистанційною формою можуть мати ускладнення при опануванні "ізольованого" навчального матеріалу. Вони повинні усвідомити міждисциплінарну природу реальних фактів, процесів і ідей, відчувати зв'язок між навчальними цілями і науковою інформацією, що використовується в процесі навчання.

Рівень попередньої (до початку навчання) підготовки студентів, може вимагати включення до складу навчальних цілей таких з них, які б забезпечували його підвищення щодо початкових освітніх вимог конкретного навчального курсу.

Типово, коли деякі студенти, які бажають навчатися за е-дистанційною формою, мають неоднакову за якістю і спрямованістю попередню освіту, отримали її багато років тому, різноманітний, часто малий досвід практичної діяльності. Такі студенти потребують додаткового навчання за межами навчального матеріалу і часу, які передбачені е-дистанційним курсом. Для розв'язання цієї проблеми доцільно рекомендувати студентам вивчення додаткового матеріалу, розв'язання додаткових вправ і завдань, додаткові консультації. Форма е-дистанційного спілкування студента і тьютора FAQs (швидко задай питання), яка підтримується електронною поштою в асинхронному і синхронному режимах, може суттєво допомогти у розв'язанні цієї проблеми.


 
 

Цікаве

Загрузка...