WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів - Реферат

Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів - Реферат

Впродовж фази аналізу визначаються змістовні вимоги фахової підготовки і потреби тих, хто планує навчатися. Необхідно намагатися, аби навчальні завдання і зміст навчального матеріалу, з одного боку, і потреби тих, хто планує навчатися, з іншого боку, максимально співпадали. В межах цієї фази здійснюється:

 • аналіз потреб тих, хто планує навчатися;

 • визначаються особистісні характеристики майбутніх студентів;

 • збираються і аналізуються фрагменти навчального матеріалу.

Впродовж цільової фази визначаються:

 • загальна мета навчальної одиниці;

 • навчальні цілі, які необхідно досягти протягом вивчення навчальної одиниці.

Загальна мета презентує головні наміри навчальної одиниці, встановлює її основні навчальні параметри. Навчальні цілі формулюють систему параметрів кінцевого продукту процесу навчання, тобто, що повинен знати і вміти той, хто навчається, наприкінці навчання (навчальні очікування).

Впродовж фази організації формується структура навчального матеріалу (який зібраний протягом фази аналізу), яка повинна відповідати стратегії досягнення навчальних цілей. В межах цієї фази формується:

 • структура "навчальні цілі - фрагменти змістовної частини" навчального матеріалу;

 • послідовність викладу навчального матеріалу.

Впродовж фази впровадження здійснюється підготовка до впровадження методичної системи з відповідної навчальної одиниці в освітню систему е-дистанційного навчання. В межах цієї фази розробляються вимоги щодо:

 • діяльності персоналу, який забезпечує підтримку процесу е-дистанційного навчання;

 • розробки навчального плану;

 • організації зворотного зв'язку і корекції навчання;

 • забезпечення серійної підтримки дієздатності і захисту методичної системи;

 • тиражування і розповсюдження НММ;

 • реєстрації і відбору, тих, хто планує навчатися.

Впродовж фази оцінювання відносно до елементів створеної методичної системи визначається її:

 • педагогічна ефективність;

 • слабкі місця;

 • шляхи, заходи і ресурси щодо їх подальшого покращення елементів і методичної системи в цілому.

В межах контролюючого елементу моделі здійснюється якісний контроль кінцевих продуктів кожної фази проектування методичної системи. В процесі якісного контролю для кожної фази:

 • оцінюється рівень досягнення очікуваних результатів;

 • визначається достатність і сумісність параметрів елементів моделі на рівні "вхід - вихід";

 • розробляються підходи і здійснюються заходи щодо якісної і збалансованої розробки елементів моделі і моделі в цілому

Типова структура проектної команди із створення дистанційних навчально-методичних матеріалів включає функціональні одиниці, до складу яких можуть входять як окремі фахівці, так і їх групи:

 • експерт з проблемної галузі;

 • проектувальник - методист;

 • розробник мультимедіа і постановник-режисер;

 • розробник графіки;

 • розробник HTML- файлу з навчального курсу;

 • менеджер проекту створення НММ з певного навчального курсу.

Основні функції членів проектної команди регламентовані і повинні бути збалансовані і спрямовані на виконання цілей побудови методичної системи е-дистанційного навчання.

Експерт з проблемної галуззі:

 • відіграє роль джерела і носія знань з проблемної галузі;

 • на етапі розробки НММ переважно працює спільно з проектувальником-методистом;

 • на етапі проведення навчального процесу працює разом з тьютором (тьюторами) і разом з ними може проводити навчання з десятками студентів;

 • може везти один або декілька навчальних курсів з різними групами студентів.

Один і той же розроблений навчальний курс можуть створювати декілька експертів і проводити декілька тьюторів.

Проектувальник - методист:

 • допомагає експерту в підготовці, аналізі і доопрацюванні навчального курсу;

 • за формою представлення приводить навчальний матеріал до відповідного стандарту;

 • надає педагогічні рекомендації щодо побудови НММ і характеру здійснення навчального процесу;

 • при розробці НММ забезпечує використовує переважно конструктивістського підходу;

 • розробляє усі необхідні навчальні матеріали, які доповнюють основний зміст навчального курсу (модулю, блоку);

 • формує інформаційну базу характеристик студентів за такими складом і формою, які найбільш придатні і необхідні для створення НММ;

 • бере участь в оцінюванні результатів дистанційного навчання;

 • бере участь в експериментальній перевірці створених НММ;

 • бере участь в доопрацюванні створених НММ після їх експериментальної перевірки.

В процесі створення дистанційної методичної системи проектувальник- методист відіграє ключову роль, забезпечуючи змістовну координацію діяльності і взаємодію усіх членів проектної команди.

Група комп'ютерного проектування, до складу якої, як правило, входять розробник мультимедіа і постановник-режисер, розробник графіки, а також розробник HTML - файлу навчального курсу, забезпечує (виключаючи змістовне наповнення) створення цілісного, насиченого мультимедіа фрагментами, комп'ютерно та Інтернет орієнтованого навчального курсу, максимально пристосованого до електронного, в тому числі, телекомунікаційного використання.

Менеджер проекту забезпечує проектне управління процесом створення методичних систем е-дистанційного навчання:

 • планує робочі наради, зустрічі з клієнтами і членами проектної команди;

 • встановлює, координує, корегує і контролює дати завершення окремих робіт;

 • готує пропозиції і контролює виконання затвердженого бюджету проекту;

 • координує виконання основних робіт з допоміжними службами;

 • підтримує комунікації і формує необхідний "клімат" в проектній команді;

 • формує пропозиції щодо складу проектної команди;

 • управляє процесом матеріально-технічного забезпечення проекту;

 • здійснює моніторинг кожної фази проекту;

 • приймає участь в оцінювані створених НММ;

 • управляє процесом доопрацювання створених НММ по результатах їх експериментальної перевірки.

Є всі підстави вважати, що система підготовки проектних менеджерів, яка послідовно складається в Україні, розробка наукових основ і широке використання е-дистанційного навчання для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів управління, науково-педагогічних кадрів вищої школи і наукових установ країни одночасно з усвідомленим і наполегливим впровадженням методів і засобів проектного менеджменту в практику підготовки і реалізації реальних масштабних проектів дозволить в Україні в саме найближчий час ввести в дію нові ще не розкриті резерви її потенційного зростання і процвітання, зробить економіку України біільш привабливої для серйозних, в тому числі зарубіжних, інвесторів, захистить і розвине національний простір освітніх послуг.

Література:

 1. Биков В.Ю. Наукове забезпечення дистанційної професійної освіти: проблеми та напрями досліджень // Професійна освіта: педагогіка і психологія. За ред.: І.Зазюна, Н.Нічкало, Т.Левовицького, І.Вільш. Україно-польський журнал. Видання ІІ.. Видавництво: ЗАТ "ВІПОЛ", Київ-Ченстохова, 2000. - С. 93-116.

 2. Бушуєв С.Д., Биков В.Ю. Високий рівень проектного менеджменту – необхідна передумова сучасного етапу суспільного розвитку /Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. – 1998. - №6. – С.6-10.

 3. Бушуєва Н.С., Бушуєв С.Д., Биков В.Ю. Шпільовий В.Д. Керівництво з питань визначення професійної компетентності й сертифікації українських проектних менеджерів і фахівців з управління проектами NCB (ua) / Українська асоціація управління проектами. – К.: ТОВ "Т.А.К.К", 2000. – 84 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...