WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів - Реферат

Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів - Реферат

Реферат на тему:

Проектний підхід і дистанційне навчанняу професійній підготовці управлінських кадрів

Інтеграційні процеси в системі національної освіти виступають як складова всебічної тенденції глобалізації світових процесів розвитку, як визначальний інтелектуальний базис гармонійного розвитку національних соціально-економічних систем.

Формуючи особистісну і кадрову компоненти цих інтеграційних процесів, система освіти повинна не тільки сама бути залученою в процеси світової соціально-економічної інтеграції, у світовий освітній простір, але й стати їх каталізатором, забезпечити гармонійність, стабільність і передбачуваність їх еволюції, усвідомлення членами суспільства необхідності їх практичної реалізації.

Соціально-економічні потреби суспільства, що розвивається, виступають як вимоги до системи освіти і, в головному, полягають у створенні умов для забезпечення:

 • гармонійного становлення і розвитку особистості як індивіда і члена суспільства, в відтворенні у підростаючому поколінні соціальної, національної і світової культури, формуванні почуттєвої сфери і цінностної системи, яка базується на загальнолюдських і загальнокультурних цінностях;

 • професійної освіти, яка передбачає формування у особистості відповідних властивостей, умінь і навичок соціально-корисної продуктивної діяльності, які забезпечують її конкурентноздатність на ринках праці і, таким чином, можливість її активної участі в соціально-економічній діяльності суспільства.

Поряд з традиційними методами і засобами організації і управління системою освіти і науки в Україні достойне місце повинен зайняти проектний підхід, який базується на методології проектного менеджменту і який спрямований не на процес, а на кінцевий продукт, на проектні методи і засоби управління процесами інтеграції і розвитку галузі.

Формування кадрового корпусу управлінців нового покоління, із складу високоосвічених і висококваліфікованих спеціально підготовлених (на основі сучасних і перспективних напрямів теорії і практики навчання і виховання, що базуються на прогресивних навчальних і управлінських технологіях, на сучасних методах організації праці) фахівців, демократичні механізми призначення управлінських кадрів і просування їх в кадровій ієрархії управлінських систем є фундаментальною передумовою позитивної реалізації завдань, що постали сьогодні в Україні.

Для формування в освітньому, науковому, управлінському, виробничо-технологічному, фінансово-економічному середовищі професійної культури проектного менеджменту необхідно розвернути спеціальну підготовку проектних менеджерів, перепідготовку практиків, зайнятих в сфері управління проектами або маючих безпосереднє відношення до цієї сфери діяльності, створити в найближчі роки в Україні "критичну масу" практикуючих проектних менеджерів, яка і забезпечить якісні позитивні зміни в практиці управління проектами, істотне підвищення ефективності робіт при підготовці і реалізації різноманітних проектів і програм.

Проектний менеджмент (ПМ):

 • уявляє собою міждисциплінарну, синтетичну наукову, навчальну і практичну дисципліну,

 • відбиває в своїх методах і засобах загальні тенденції світового, національного культурного і науково-технічного розвитку.

Об'єктивні передумови появи, існування і неперервного розвитку ПМ визначаються тим, що, в головному, ПМ спрямований на:

 • забезпечення ефективності формування, використання і розвитку кадрів управління;

 • методологічне і організаційно-інструментальне забезпечення розвитку, як визначальної категорії буття і підтримки життєдіяльності.

Спираючись на методологію системного підходу, ПМ, його спеціальні методи і засоби, які створюються і невпинно розвиваються:

 • є ефективним інструментом досягнення сталих тенденцій динамічного соціально-економічного розвитку суспільства;

 • забезпечують цілеспрямованість розвитку складних багатопараметричних, багатофункціональних систем;

 • утворюють міждисциплінарну інтеграцію на основі єдиних специфікацій, технологій і стандартів;

 • каталізують досягнення в окремих галузях знання і практики;

 • стають важливий чинником синергізму;

 • формують ефективну архітектуру управління системами, які створюються і розвиваються.

Проектний менеджмент є одним з ефективних інструментів розв'язання проблем, коли з самого початку їх виникнення і аналізу можливих шляхів їх розв'язання розглядаються і аналізуються ключові категорії ПМ: цілі; кінцеві продукти; суттєві параметри і характер впливу оточуючого середовища; необхідні ресурси; критерії позитивності результатів, ефективності їх досягнення і оцінки; можливі механізми і інструменти діяльності і управління.

Віддзеркалюючи глобальні тенденції світових процесів розвитку, природній розвиток ПМ обумовлений:

 • потребами соціально-економічного розвитку суспільства, що відбивається на темпах і характері формування ринку проектів;

 • можливостями ПМ, які базуються на розвитку методології, технологій і засобів управління проектами і які спираються на сучасні досягнення і тенденції розвитку науки, техніки, теорії і практики управління організаційними системами.

Сучасний етап формування ринку проектів характеризується:

 • підвищенням чисельності проектів розвитку складних погано обумовлених систем;

 • підвищенням вимог щодо якісних показників проектів розвитку;

 • підвищенням вимог щодо динаміки створення і впровадження проектів розвитку;

 • підвищенням ризиків прийняття рішень;

 • міжнародною глобалізацією, інтеграцією і спеціалізацією (профілізацією) ключових компонентів оточуючого середовища і самих систем, що проектуються і створюються (ринків праці; фінансового обслуговування; форм власності, механізмів використання об'єктів власності і управління ними; форм, методів і джерел ресурсного забезпечення проектів; освітніх і сертифікаційних систем формування кадрового корпусу тощо).

Формування культури проектного менеджменту є:

 • відображенням базових ідей ринкової економіки в практичній діяльності людей, соціально-економічних і управлінських структур;

 • важливою складовою особистісної і професійної культури сучасного активного члена суспільства.

В найближчі роки повинна бути подолана планка критичної маси кількості проектних менеджерів реально задіяних в реалізації найбільш важливих проектів розвитку національної економіки, сфер її виробництва, послуг і соціальних систем.

Формування і розвиток освітніх систем з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів управління, зокрема проектних менеджерів, є визначальною передумовою ефективного впровадження методології ПМ в практику управління проектами.

Дистанційна освіта є перспективним сучасним механізмом і інструментом досягнення цієї мети. Це відносно новий розділ знань і практики, де понятійний апарат ще остаточно не визначився. Тому наведемо наше розуміння категорії дистанційного навчання, зокрема введемо поняття е-дистанційне навчання.

Дистанційне навчання це форма організації навчального процесу, за якою її активні учасники (об'єкт і суб'єкт навчання) досягають цілей навчання здійснюючи навчальну взаємодію принципово і переважно на відстані.

Дистанційна освіта це різновид освітньої системи, за якою переважно використовуються дистанційні технології навчання.

Традиційне дистанційне навчання (або заочного навчання) це різновид дистанційного навчання за яким активні учасники навчального процесу здійснюють навчальну взаємодію переважно асинхронно в часі, значною мірою використовуючи в якості транспортної системи доставки засобів навчання та інших інформаційних об'єктів системи поштового, телефонного або телеграфного зв'язку.

Е-дистанційне навчання (за аналогією, е-суспільство, е-уряд тощо) це різновид дистанційного навчання, за яким активні учасники навчального процесу здійснюють переважно індивідуалізовану навчальну взаємодію як асинхронно, так і синхронно в часі, переважно і принципово використовуючи електронні транспортні системи доставки засобів навчання та інших інформаційних об'єктів, медіа навчальні засоби та інформаційно-комунікаційні технології.


 
 

Цікаве

Загрузка...