WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України - Реферат

Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України - Реферат

Реферат на тему:

Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України

Розвиток стає ключовим поняттям педагогічного процесу в більшості освітніх світових систем. Постіндустріальному суспільству необхідні люди, які вміють самостійно мислити, здатні до самореалізації. "Технології та ідеологія потрясають основи капіталізму двадцять першого сторіччя. Технологія робить кваліфікацію і знання єдиним джерелом стійкої стратегічної переваги", зазначає американський економіст Лестер Туроу [1]. Сучасний роботодавець інформаційного суспільства зацікавлений у працівникові, який: уміє думати самостійно і вирішувати різноманітні проблеми (тобто застосовувати отримані знання для їх вирішення); може критично і творчо мислити; володіє значним словниковим запасом, який базується на глибокому розумінні гуманітарних знань.

Суспільству потрібні люди, які вміють вчитися самостійно, здатні ставити перед собою цілі і досягати їх, шукати і знаходити необхідну інформацію для вирішення тих чи інших проблем, використовуючи для цього різноманітні джерела. Зрозуміло, що вирішення таких освітніх завдань вимагає від вчителів школи більших зусиль, ніж при звичайному передаванні учневі певної суми різноманітних знань.

Таким чином, життя ставить перед сучасною освітою завдання виховання та навчання учня, який: може гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, що динамічно змінюються, самостійно здобувати необхідні знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці, щоб протягом всього життя мати можливість знайти в ньому відповідне місце; самостійно і критично мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином знання, які вони здобули, можуть використовуватися в оточуючому світі; бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах, вміти спільно працювати в різних галузях, не уникаючи конфліктних ситуацій, а вирішуючи їх, самостійно працювати над розвитком своєї духовності, інтелекту, культурного рівня.

Отже, головний стратегічний напрямок розвитку системи шкільної освіти має базуватися на вирішенні проблеми особистісно-орієнтованої освіти, в якій в центрі уваги знаходиться особистість учня, а не вчителя, та основною стає діяльність учня, а не процес викладання основ наук. Провідним чинником у вирішенні цих завдань постають саме освітні технології.

Найбільш адекватними поставленим освітнім цілям вважаються такі сучасні освітні технології як: навчання в співробітництві; метод проектів; різнорівневе навчання[3]. Особливості використання цих методів недостатньо вивчені та висвітлені в вітчизняній літературі.

Розглянемо застосування методу телекомунікаційних проектів, який вважається гуманістичною технологією, що дозволяє учням не лише успішно засвоювати матеріал, а й розвиватися інтелектуально, формує навички китичного мислення, виховує самостійність, комунікативні навички, толерантність та сприяє здійсненню міжпредметних зв'язків. Суперництво, авторитарність, грубість, що часто породжуються традиційними методами, просто несумісні з особистісно-орієнтовними технологіями, яскравим прикладом яких є метод проектів.

Ефективним у навчальному процесі, як свідчить світовий досвід, є використання саме комунікаційних можливостей всесвітньої мережі, тобто спеціально організованої навчальної діяльності, в якій учасники з різних регіонів міста, країни, різних країн світу разом співпрацюють над цікавою для всіх проблемою, навчальним завданням, обмінюючись за допомогою швидкодіючої мережі не тільки результатами своєї діяльності, а й методами дослідження, обговорюючи проміжні результати, спілкуючись з опонентами і однодумцями. Найбільш цікавим для освіти виявилася організація спільних проектів на основі співпраці учнів різних шкіл, міст і країн. Вже з успіхом працюють декілька освітніх європейських та світових мереж, які залучають дітей та вчителів до навчання комп'ютерним мережам і в комп'ютерних мережах [2].

Ідея використання методу телекомунікаційних проектів виникла в системі освіти багатьох країн світу не від бажання залучення новітніх, престижних педагогічних технологій, а з усвідомлення прогресивними педагогами світу необхідності і значущості міжнаціональних регіональних зв'язків молоді та педагогів з тим, щоб надбання різних освітніх систем, методичних і педагогічних концепцій, а також загальнолюдські цінності, зрозумілі та прийнятні в різних куточках світу, знайшли своє реальне втілення та стали приоритетними в системах шкільної освіти цих країн і народів, для визнання необхідності розуміння різних культур, що може стати основою їх порозуміння та виживання людства.

Навчальний телекомунікаційний проект – це спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів–партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації, яка має спільну мету – дослідження деякої проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, направлена на досягнення спільного результату діяльності. [2]

Тематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх виконання цілком природно вимагало залучення комп'ютерних телекомунікацій. Іншими словами, далеко не будь-які проекти, як би цікаві і практично значущі вони не здавалися, можуть відповідати характеру телекомунікаційних проектів.

В Україні вже існує досвід участі учнів та вчителів в національних та міжнародних телекомунікаційних проектах. "Навчаймо й навчаймося з радістю і натхненням!" – цей девіз українських учителів та учнів, учасників програми I*EARN (International Еducation end Resource Network – Міжнародна ресурсна та освітня мережа), яка впроваджується в Україні громадською організацією, Ресурсно-методичним центром "АЙОРН". На основі набутого в мережі досвіду та наукових досліджень в рамках проведення науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня „Пілотні школи" співробітниками Інституту засобів навчання АПН України ведеться експериментальне дослідження особливостей застосування методу телекомунікаційних проектів в навчальний процес та експериментальна апробація організаційних форм запровадження методу проектів та організації проектної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у комп'ютерних мережах.

Міжнародна телекомунікаційна освітня мережа зараз об'єднує учнів та вчителів з 98 країн світу, які разом співпрацюють у громадянських, екологічних, наукових та художніх проектах. З основними ідеями та описами телекомунікаційних проектів можна познайомитися на Веб-сторінках http://www.iearn.org та www.kar.net/~iearn/. Національна мережа I*EARN-Україна об'єднує зараз близько сотні шкіл з різних регіонів України. За п'ять років українські вчителі і учні, учасники програми I*EARN-Україна брали участь в 37 міжнародних проектах, розробили та запровадили 56 національних проекти українською мовою.

Наведемо кілька прикладів таких проектів, що яскраво демонструють суть проектної діяльності з використанням Інтернету.

"Круги навчання" – це міжнародний проект, в якому на початку роботи учні та вчителі розбиваються на інтернаціональні команди. Кожен Круг навчання включає групу із 8 -10 класів, які спільно працюють на протязі всієї сесії. Кожен клас пропонує свою тему для обговорення і бере на себе зобов'язання внести свій вклад в проекти, які пропонуються іншими класами. Наприкінці роботи кожна школа-учасниця відбирає з усіх матеріалів, надісланих до проекту, тільки ті, які стосуються нею запропонованої теми і редагує свою частину спільної публікації. Таким чином, кожен учасник вносить свій вклад в спільну роботу, отримуючи, в свою чергу, матеріали з усього світу з цікавої для нього теми. Українські вчителі іноземної мови, які беруть участь в міжнародних проектах типу Кругів навчання, обирають для свого класу ті проекти, які відповідають темам, що вивчаються на уроках за програмою. Читаючи листи та повідомлення інших дітей світу, творчо виконуючи завдання, редагуючи роботи інших і створюючи свою частину електронних часописів та публікацій, учні краще засвоюють лексику з обраної теми, навчаються в діяльності та рольовій грі, отримуючи позитивний зворотній зв'язок від учасників проекту з різних куточків світу [4].


 
 

Цікаве

Загрузка...