WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Телекомунікаційні проекти як один із напрямів формування критичного мисленняв - Реферат

Телекомунікаційні проекти як один із напрямів формування критичного мисленняв - Реферат

Можливості телекомунікацій дозволяли всім учасникам одночасно отримувати всі повідомлення, які надходять за проектом, тобто лист кожного учасника одночасно надходив усім іншим. Учні надсилали текстові повідомлення, а також фотографії, малюнки. Таким чином створювалось певне комунікативне середовище. Учасники безпосередньо спілкувались між собою, а не лише з координатором проекту. Формуванню комунікативного середовища в ході проекту надавалось неабиякого значення, оскільки, цього потребують особливості підліткового віку. Таким чином, не лише задовольнялись актуальні інтереси й потреби підлітків, а й створювались умови для їхнього самоусвідомлення і самовдосконалення.

Одержані на цьому етапі листи були описовими і містили, здебільшого, емоційні, зворушливі розповіді про домашніх улюбленців, яких утримують діти. Таким чином підтвердилися дані про суб'єкт-суб'єктний непрагматичний характер ставлення підлітків до природи. Подібні емоційні розповіді компенсували раціональний підхід до вивчення біології в школі і збагачували розуміння учнями значення тварин.

На ІІ етапі передбачалось вивчити умови проживання утримуваних учасниками тварин у природному стані, порівняти їх з тими, які створюються для тварини вдома і визначити, чим вони різняться. Учасникам пропонувалось відповісти на питання: що ви робите для того, аби створити своєму улюбленцеві найсприятливіші умови? Чи є в нього улюблена їжа? Як ви про це дізналися? Чи співпадають смаки вашого домашнього улюбленця зі смаками його диких родичів?

Виконуючи це завдання, учні звертались до спеціальної літератури з біології, географії, історії, про що зазначали у своїх листах. Деякі виявили неабиякі дослідницькі здібності й нахили.На ІІІ етапі подібно до того, як потрібно було порівняти умови існування тварини у природі і у домі, пропонувалось дослідити поведінку тварини-улюбленця. Цьому допомагали питання:

Чи впливає проживання у домі (квартирі) на поведінку тварини? Чи доводиться тварині змінювати свої природні звички, якщо вона живе разом з людиною?

Чи завжди співпадають ваші бажання щодо того, як, на вашу думку, має поводитись тварина, з її природніми можливостями, звичками? Що робити, якщо тварина поводиться не так, як вам того хотілося б? Чи можна вимагати від тварини, аби вона "відмовилася" від своїх природньо притаманних звичок?

Ці завдання вимагали не лише поглибленої спостережливості, а й певного розмірковування, "проникнення" у світ тієї живої істоти, яка живе поруч з людиною і значною мірою залежить від неї.

Учні провели тематичне анкетування у своїх класах, результати якого представили у проекті. Питання анкети вони складали самостійно. Учасники проекту відвідали зоомагазини міста і поцікавились, звідки надходять тварини на продаж, хто і як їх доглядає. Така творча, самостійна, суспільно спрямована діяльність засвідчує формування активної особистої позиції школярів.

Основний і завершальний – ІУ етап був для школярів незвичайним. Якщо до цього часу вони захоплено розповідали про своїх домашніх улюбленців, то тепер пропонувалось "помінятись ролями". Слово надавалось самим тваринам. Учням пропонувалось уявити, що б розповіли тварини про них – людей, які їх доглядають. Було поставлено такі питання: чи все у спілкуванні з вами подобається тваринам? Чи всім вони задоволені? Чи завжди ви добрі, уважні до них?

Школярі описували випадки, коли тварини зазнавали приниження, нав'язування невластивої їм поведінки. Діти розуміють, що їхні спроби дресирувати тварин не завжди до вподоби останнім.

Ефективність проекту оцінювали самі школярі, вчителі і батьки, надіславшши свої відгуки після його завершення, в яких відзначали задоволення від роботи. Вчителі відзначили зростання в учнів-учасників проекту інтересу до вивчення біології, розвиток загальнонавчальних умінь. Учні оцінили надану їм "можливість висловитися", "обмінюватися спостереженнями з друзями і однокласниками". Вони також відзначили, що проект стимулював їх до "пошуку додаткової інформації", завдяки проекту вони "дістали багато корисних порад". [6] Найціннішим є те, що школярі самі відзначають зміну свого ставлення до тварин на краще. Це підтвердили й батьки, які зазначали, що діти-учасники проекту почали відповідальніше ставитись до виконання обов'язків з догляду за тваринами.

Таким чином, підтверджено педагогічну доцільність застосування у екологічному вихованні підлітків методу проектів як особистісно орієнтованої педагогічної технології, яка ґрунтується "не на механізмах зовнішнього підкріплення, а на рефлексивно-вольових механізмах, механізмах співпереживання і позитивного емоційного оцінювання" [5, С.123].

Триває міжнародний проект "Дніпра жива вода", який отримав підтримку Програми ПРООН-ГЕФ оздоровлення басейну Дніпра. Проект має на меті формування громадської екологічної свідомості у підростаючого покоління через організацію різнопланових заходів у школах, розташованих у басейні Дніпра, шляхом запровадження телекомунікаційного проекту та створеного учнями і вчителями України, Росії, Білорусі та розповсюдженого у загальноосвітніх закладах України наскрізного екологічного методичного посібника " Дніпра жива вода". Кінцевим результатом такого проекту буде крім посібника проведення "Дня Дніпра" у школах, розташованих у басейні Дніпра, та фестивалю методичних ідей для обміну досвідом різних шкільних та громадських організацій по проведенню екологічних акцій.

Цей проект не тільки приверне увагу освітян до проблем Дніпра, але дасть чіткі рекомендації та методичні матеріали для проведення систематичної екологічної роботи в школі.

За допомогою існуючої телекомунікаційної мережі та інших засобів сучасних телекомунікацій школи Росії, Білорусії, України, розташовані в басейні Дніпра, проінформовані про мету та завдання проекту. Створена базу даних адресатів – зацікавлених учасників проекту, до проекту та до розробки методичного посібника залучені вчителів різних предметів та науковці. Проект має на меті створення учнями та вчителями постійнодіючої інтерактивної Веб-сторінки, причвяченої проблемам Дніпра.

Результати, очікувані від реалізації даного проекту, будуть використані вчителями різних предметів, організаторами позашкільної роботи, працівниками громадських екологічних організацій, дітьми України, Росії, Білорусії. Методичний посібник "Дніпра жива вода" буде використовуватись як на уроках із різних дисциплін (хімія, біологія, географія, фізика, література, мови, історія, малювання, музика, математика), так і в позаурочний час (вечори, вистави, конкурси, вікторини, ігри).

В ході такого проекту розвиваються творчі здібності дітей, на міжнародному фестивалі методичних ідей діти та вчителі зможуть обмінятися досвідом, знайти можливі шляхи для усунення негараздів у своєму регіоні, привернути увагу представників громадських екологічних організацій та державних діячів, для того, щоб разом розробити плани подальшої еколого-просвітницької роботи.

Суттєвою рисою телекомунікаційних проектів є можливість участі у цікавій роботі всіх учнів класу, а не лише більш здібних. Підвищена відповідальність за результати своєї діяльності, з якою ознайомляться учні інших міст та країн, швидкість обміну інформацією, творчість та можливість самовираження створюють потрібну мотивацію до використання Інтернету в навчальному процесі для вчителів і учнів.

Після створення відповідної мотивації до роботи у проектах з різних навчальних предметів постає проблема набуття вчителями навичок роботи за комп'ютером та в Інтернеті. Ця цікава і важлива справа виявляється дуже складною для вчителів нашої країни тому, що нових навичок і знань з Інтернету та телекомунікаційних проектів вони здобувають поки що, здебільшого, самотужки, оскільки існуюча система курсової (раз на 5 років) підготовки і перепідготовки освітянських кадрів не сприяє швидкій переорієнтації програм, як того потребують швидкозмінні знання з телекомунікацій.

Важливо об'єднати зусилля з боку всіх зацікавлених в цій новій і корисній справі впровадження телекомунікаційних проектів організацій та установ, освітніх та бізнесових структур, які б підтримали ініціативу, ентузіазм та творчість вчителів та учнів, що спілкуються та навчаються у мережевому навчальному середовищі.

Створене телекомунікаційне навчальне середовище , за допомогою якого з успіхом впроваджується метод телекомунікаційних проектів, дозволяє, як свідчить практика та відзначають її учасники:

 • здійснювати вчителям та учням взаємне навчання;

 • сприяти розвитку критичного мислення;

 • руйнувати стереотипи;

 • розвивати комунікаційні навички;

 • сприяти вивченню не лише української , а й іноземної мов;

 • навчатися кожному на своєму рівні;

 • розвивати навички співробітництва;

 • здійснювати міжпредметні зв'язки;

 • сприяти розвитку комп'ютерних технологій в школі;

 • формувати пізнавальну діяльність учнів;

 • дає змогу відчути себе важливим і значущим, сприяє підвищенню самооцінки вчителів.

Список літератури.

 1. Національна директива розвитку освіти України у ХХІ столітті. -К.: Шкільний світ, 2001.-24с.

 2. Н.П.Дементієвська, Н.В.Морзе. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи//Комп'ютер в школі та сім'ї.-1999.-№4,-С.12-19

 3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования.-М.: Издательский центр "Академия", 2001.-272с.

 4. Лестер Туроу. Будущее капитализма.-Новосибирск, 1999.-С.92

 5. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: наук.-метод. Посібник.-К:ІЗМН, 1998.-204с.

 6. Поруч з нами. Збірка робіт учнів.-К.:КУРС, 2000.-96с.


 
 

Цікаве

Загрузка...