WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль вчителя у процесі виховання громадянина Нідерландів - Реферат

Роль вчителя у процесі виховання громадянина Нідерландів - Реферат

Перед сучасними вчителями також постають проблеми, з якими вони стикаються на протязі життя і роботи, які треба знати, очікувати і вміти їх розв'язати. Значну роль у ефективному вихованні майбутнього громадянина відіграють заклади, що займаються підготовкою вчителів. Вони мають надавати необхідні знання і формувати громадянські позиції особистості самого вчителя [5]. В "Декларації принципів толерантності" , що була схвалена Генеральною конференцією ЮНЕСКО в Парижі 16 листопада 1995 року зазначалося: "... слід приділяти особливу увагу питанням підвищення рівня педагогічної підготовки, навчальних планів, змісту підручників та занять, удосконалення інших навчальних матеріалів, застосовуючи нові освітні технології з метою виховання чуйних і відповідальних громадян, відкритих до сприйняття інших культур, здатних цінувати свободу, поважати людську гідність та індивідуальність, запобігати конфліктам або розв'язувати їх ненасильницькими засобами" [2, 12] Проблема підготовки вчителів щодо професійної, моральної і соціальної функції в класі непокоїть багатьох освітян Європи і зокрема Нідерландів. У багатьох педагогічних інститутах що готують вчителів початкових класів, дослідниками відзначається недостатність вивчення питань громадянської освіти через перевантаженість навчальної програми. Останніми роками помітні зрушення в цьому процесі у галузі підготовки вчителів середньої школи, а також надання належної уваги індивідуальному розвитку студентів. Педагогічними інститутами розглядається два напрямки роботи: посилення уваги до ролі школи та самих інститутів, що готують вчителів. У майбутніх педагогів формують почуття індивідуальної педагогічної відповідальності, що має стати фундаментом особистості вчителя і допомагати його роботі. У відділі соціальних дисциплін Навчального факультету Інституту вищої освіти у місті Леувардені розроблений навчальний план (1997), у якому подається бачення місії сучасного майбутнього вчителя. В концептуальних положеннях цього плану вона має таке формулювання: "Протягом навчання перед студентами постають актуальні проблеми світу, вони стикаються з подіями сьогодення. Студенти усвідомлюють той факт, що вони громадяни в багатокультурному суспільстві, яке базується на ідеях рівності і поваги одне до одного, принципах вільного вибору, зокрема політичного і власних уподобань" [4, 10]. Цей навчальний план передбачає вивчення таких тем: "Особистість і суспільство", "Полікультурне суспільство", "Європа". Вчитель спочатку повинен усвідомити сам те, чому він буде навчати дітей. Крім розширення власних знань з цих тем, в процесі навчання студенти усвідомлюють свою власну громадянську позицію, яка має бути одним із чинників професіоналізму майбутніх педагогів. Сьогодні суспільство прийшло до висновку, що закони, які воно створювало і удосконалювало протягом тривалого історичного проміжку, часто не працюють, громадяни мають права, про які знає і якими цікавиться менша частина з них. Стан демократичних процесів суспільства схожий на механізм, що гарно розроблений і зібраний, але не має сили, яка б примусила його працювати на повну потужність. Сама людина, добре освічена, з фундаментом національних і загальнолюдських цінностей, активною життєвою позицією громадянина і патріота рідної держави має стати цією силою. Сьогодні голландські науковці зацікавилися проблемою виявлення причин підвищення уваги до проблеми розвитку громадянської освіти. Ці причини, на думку вчених, повинні бути знайдені у проблемах і протиріччах самого суспільства. Людина як індивід отримала більше свобод, більше можливостей, але це не завжди мало позитивні результати. Вплив на особу таких важливих раніше інститутів як сім'я, церква, держава став значно меншим. Кожен почав вирішувати власне для себе, що є добре, а що – ні. Кожен громадянин намагається бути прагматичним у питанні етики, кожен думає, відчуває, оцінює власні або суспільні події чи явища, керуючись тільки власною думкою.

Нідерланди – багатонаціональна країна. Мультикультурне суспільство, змішування моральних цінностей, етичних норм, з одного боку, мають позитивний характер для всього суспільства. Спостереження або зацікавленість культурою, традиціями, особливостями іншої національної спільноти сприяють розвитку суспільства взагалі. А з іншого боку, необхідність народів різних національностей жити разом зменшує особисті свободи, що, в свою чергу, викликає конфлікт в суспільстві. Не завжди легко жити разом у мирі, злагоді і взаєморозумінні, поважаючи один одного. Такі важливі поняття громадянськості, як толерантність, ненасильство, лояльність, солідарність не отримують належної уваги. В документах, що визначають політику в галузі освіти, Міністерства освіти і науки Нідерландів зазначається, що педагогами має бути знайдений новий баланс між індивідуальністю і відчуттям спільності, між індивідуальною свободою і відповідальністю за інших. Саме на розв'язання таких питань має бути спрямована дія громадянської освіти.

ЛІТЕРАТУРА
  1. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навчально-методичнй посібник / П.Р.Ігнатенко, В.Л. Поплужний, Н.І.Косарєва, Л.В.Крицька. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 252с.
  2. Декларація принципів толерантності /Національна комісія України у справах ЮНЕСКО – К., 1995.- 14с.
  3. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"). – К., 1994. – С. 6.
  4. 4.Education and citizenship in the Netherlands: Paper for discussion / text Remy Wolfs. – National Institute for Curriculum Development, Enschede, the Netherlands – 1997.- 24р.
  5. Hendbook of Teacher Training in Europe: Issues end Trends / ed. by M.Galton and B.Moon. – The Council of Europe and Devid Fulton Ltd, 1994. – 228p.
  6. 6.Olgers A.A.J. Civic education and societal and politicsl education in the Netherlands // Education for democratic citizenship 2001-2004. Council for cultural co-operetion. - Strasbourg, 2001- 12р.

 
 

Цікаве

Загрузка...