WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Окремі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів при використанні інформаційних технологій навчання - Реферат

Окремі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів при використанні інформаційних технологій навчання - Реферат

3. Проблема співвідношення "комп'ютерного" і "людського" мислення.

Процес впровадження ІКТ в навчання школярів досить складний і вимагає фундаментального осмислення. Застосовуючи комп'ютер у школі, необхідно стежити за тим, щоб учень не перетворився в автомат, що вміє мислити і працювати лише за наперед заданим йому алгоритмом. Для вирішення цієї проблеми необхідно поряд з інформаційними методами навчання застосовувати і традиційні. Використовуючи різні технології навчання, необхідно привчати учнів до різних способів сприйняття матеріалу: читання сторінок підручника, пояснення вчителя, одержання інформації за допомогою комп'ютера тощо. З іншого боку, електронні засоби навчального призначення повинні надавати користувачу можливість побудови свого власного алгоритму дій, а не нав'язувати йому готовий, створений розробниками. Завдяки побудові власного алгоритму дій учень починає систематизувати наявні в нього знання і застосовувати їх до реальних умов, що особливо важливо з огляду на те, що навчальні досягнення учня оцінюються не лише через сукупність знань, а через рівень їх розуміння і компетентність у подальшому застосуванні.

4. Проблема створення віртуальних образів.

Працюючи електронними засобами навчального призначення, користувач може створювати різні об'єкти, що за деякими параметрами можуть виходити за грані реальності, задавати такі умови протікання процесів, що у реальному світі здійснити неможливо. Виникає небезпека того, що учні в силу своєї недосвідченості не зможуть відрізнити віртуальний світ від реального. Тому, щоб уникнути можливого негативного ефекту використання інформаційних технологій в процесі навчання школярів, при розробці програмних засобів, що містять елементи моделювання, необхідно накладати обмеження чи уводити відповідні коментарі (наприклад, "У реальних умовах ваша модель не може існувати"), щоб учень не міг "піти" за грані реальності в результаті маніпулювання певними параметрами хімічних явищ або процесів. Однак віртуальні образи, поряд з небезпекою створення нереальних ситуацій, можуть зіграти позитивну дидактичну роль. ІКТ дозволяють учневі усвідомити модельні об'єкти, умови їхнього існування, поліпшуючи, таким чином, розуміння досліджуваного матеріалу і, що особливо важливо, розумовий розвиток дитини, рівень життєвих компетенцій.

Слід зазначити, що комп'ютер, як педагогічний засіб, використовується в школі, як правило, епізодично. Це значною мірою пояснюється тим, що при розробці сучасного курсу хімії не поставало питання про прив'язку до нього інформаційних технологій. Тому на сьогодні застосування комп'ютера виявляється доцільним лише при вивченні окремих тем (хімічна рівновага, синтез речовин, швидкість реакції й т.ін.), де мається очевидна можливість варіативності. Для систематичного використання ІКТ в процесі навчання необхідно переробити (модернізувати) весь шкільний курс хімії.

Доцільність застосування ІКТ в навчанні хімії не викликає сумнівів. Ефективність навчання значно підвищується, якщо використання буде не епізодичним, а систематичним, протягом усього курсу. Однак традиційний зміст курсу хімії не передбачає використання ІКТ, у зв'язку з чим необхідно розробити критерії добору навчальних тем, що доцільно вивчати із їх застосуванням. Критерії добору навчальних тем з хімії для комп'ютерного навчання можна сформулювати в такий спосіб: навчальний матеріал має сприяти створенню інформаційного потоку, що використовується як для теоретичного знання, так і його застосування; зміст теми повинен припускати можливості керування моделями хімічних об'єктів, що вивчалися. Ці критерії, а також аналіз шкільних підручників для комп'ютеризованого курсу, дозволяють відібрати навчальні теми традиційного курсу, вивчення яких можна проводити з використанням ІКТ.

Розробка спеціального навчального комп'ютерного курсу висуває нові вимоги до добору змісту, що дозволяють формувати цілеспрямовані навчальні інформаційні потоки. Критерії добору змісту для такого курсу можна звести до наступного:

 1. наявність детермінованого потоку інформації;

 2. адаптація інформації для учнів відповідного віку;

 3. включення різних видів наочності.

Крім того, практичний зміст, що добирається, повинен сприяти побудові моделей об'єктів різного роду і виявленню закономірностей їхнього функціонування; конструкція змісту повинна сприяти класифікації і систематизації потоку інформації, пропонованої учневі.

Важливо також знайти оптимальне поєднання електронних засобів навчального призначення з іншими (традиційними) засобами навчання. Наявність зворотного зв'язку з можливістю комп'ютерної діагностики помилок, що допускаються учнями в процесі роботи, дозволяє проводити урок з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Контроль за рівнем засвоєння навчального матеріалу може здійснюватися з різним ступенем глибини і повноти, в оптимальному темпі для кожної конкретної дитини. Таким чином, інформаційні технології найбільш доцільно застосовувати, зокрема, для здійснення поточного контролю, де потрібна швидка і точна інформація про освоєння знань учнями, їх рівень розуміння і компетентності, а також при створенні детермінованого інформаційного потоку навчального матеріалу для моделювання різних хімічних об'єктів і процесів.

Література

 1. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 2.

 2. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл (прооект). // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2000. – № 3. – С.3-10.

 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти / Міністерство освіти і науки України; Інститут педагогіки АПН України. – К.: Перше вересня/Шкільний світ; Харків: Фоліо. – 2000. – 126 с.

 4. Биков В.Ю., Плескач М.Я. Нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів: проблеми та шляхи вдосконалення. // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2002. – № 3. – С.2-6.

 5. Биков В.Ю., Вовк Я.І., Жалдак М.І. та ін. Концепція інформатизації освіти. // Рідна школа. – 1994. – № 11. – С.26-29.

 6. Гуржій А.М., Жук Ю.О. Інформатика і школа: проблеми, перспективи. // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 1998. – № 1. – С.8-10.

 7. Науменко О.М. Комп'ютерне моделювання хімічних процесів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. // Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи. Зб.наук.пр./ Херсонський державний педагогічний університет. – Херсон: Айлант. – 2001. – С.95-96.

 8. Прокопенко І.Ф. Гуманістичний потенціал тестових технологій. // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2003. – № 7. – С.36-38.


 
 

Цікаве

Загрузка...