WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційний та психоло-педагогічний дослідницький потенціал освітнього порталу “Діти України” - Реферат

Інформаційний та психоло-педагогічний дослідницький потенціал освітнього порталу “Діти України” - Реферат

Звичайно, є й певні недоліки в проведенні психолого-педагогіних досліджень, але вони "долаються" за рахунок проведення альтернативних реальних досліджень, шляхом порівняння із результатами подібних досліджень, зняттям фактору анонімності [5].

Однією із спроб реалізації інформаційного та дослідницького потенціалу освітнього порталу "Діти України" є створення сайту-експериментального майданчику "Українська мова, література та культура мови", мета якого проведення експериментальних досліджень щодо використання интернет-технологій у процесі вивчення рідної мови та культури мови в основній та старшій школі (у співпраці з Сороко Н.В.).

Система навчання в разі використання інтернет-технологій включає такі моменти:

 • відповідні розділи (українська мова, культура мови, стилістика та риторика) на сайті-експериментальному майданчику;

 • теоретичне, методичне та дидактичне забезпечення вивчення курсу рідної мови та культури мови (в основній та старшій школі);

 • наявність матеріалів з курсів як для вчителів, так і для учнів, що дозволить учням провадити самостійну роботу над матеріалом;

 • оцінку навчальних досягнень з кожного розділу (теми розділу);

 • методичні рекомендації щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення рідної мови (в основній та старшій школі).

Теоретико-методологічним підґрунтям для побудови експериментальної моделі сайту виступили наукові праці В.С. Гершунського, М.І. Жалдака, Ю.І. Машбиця, М.М.Фоменко та ін., у яких значною уваги було надано психолого-педагогічним проблемам застосування комп'ютерної техніки у навчанні, розробці загальних рекомендацій щодо систематизації, створенні та використання комп'ютерних засобів у традиційному навчальному процесі.

Вибору предметної сфери дослідження сприяли наступні результати досліджень. Так, за результатами досліджень Бєлєвцевої Т.В. та Лобас Т.О.1 відомо, що телекомунікаційні засоби надають змогу формувати у школярів комунікаційні навички, культуру спілкування, що передбачає з боку партнерів уміння стисло і чітко формулювати власні думки, уміння слухати і поважати думку партнера тощо.

Первін Ю.А. відмічає таку методичну особливість роботи Роботландского Мережевого університету як "стилістичні аспекти комунікації", що передбачає підвищену увагу до культури та етики спілкування, а також способам викладення своїх ідей у вигляді технічних завдань, описів та комп'ютерних додатків.

В дослідженнях Вєтрової І.Г., Вербенко В.А. відмічається позитивний вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток когнітивних здібностей та писемного мовлення.

Матеріали сайту-експериментального майданчику побудовані таким чином, що до роботи з ними можливо застосувати три технології використання Інтернет-технологій [див. напр. 8].

Перший варіант, найпростіший, використання матеріалів як допоміжних, для підготовки конспектів занять та дидактичних матеріалів для учнів.

У другому випадку, коли комп'ютерний клас не оснащений безпосереднім доступом до Інтернет, але наявна внутрішня локальна мережа можливо використання матеріалів сайту off-line.

Третій варіант – передбачає безпосередній доступ не тільки до сайту, але й до інших інформаційних ресурсів у режимі on-line за заздалегідь підготовленим адресам (наприклад, у випадку використання в роботі над завданням електронного словника).

Відповідно, коли використання матеріалів буде здійснюватися за першим варіантом, це, скоріш за все буде традиційна форма уроку. Уроки, із використання другого варіанту використання матеріалів сайту передбачають наявність комп'ютерного класу з внутрішньою мережею, але без прямого доступу до Інтернет. У третьому випадку ми маємо справу з повноцінним використанням Інтернет-технологій. Останні два випадку, окрім надбання та засвоєння знань за предметною галуззю, дозволяють одночасно формувати комп'ютерну грамотність учнів.

Дослідники зазначають, що робота з Інтернет має свою специфіку інтеграції [14]. З одного боку, Інтернет виступає як джерело інформації. У мережі знаходиться багато точок перетину інформації та навчальних предметів, важливо тільки забезпечити їх перетин. З іншого боку, Інтернет виступає як інструмент отримання інформації. З зв'язку з цим необхідно детальніше зупинитися на тому, що послуги, які надаються мережею Інтернет, зорієнтовані на кінцевого користувача, а не на процес навчання [13]. Такая ситуація вимагає проводити паралельне навчання/тренування у нових навичках користування інтернет-технологіями.

Існує визначений перелік вимог, вмінь та навичок, що показує готовність школяра до подальшої роботи з інформацією в Інтернет [див.напр. 14]. Це:

 • навички користувача комп'ютерного засобу,

 • вміння користуватися програмними засобами (наприклад, Internet Explorer),

 • вміння користуватися пошуковими системами та каталогами, електронними словниками,

 • вміння пошуку необхідної сторінки через введення адреси в адресну строку,

 • вміння рухатися по дереву посилань,

 • вміння працювати з файлами різних форматів, як "списувати" їх, так і "загружати",

 • вміння зберігати інформацію, повторно використовувати, додавати її до систему закладок,

 • вміння використовувати інформацію для розв'язання поставленого завдання, діяти при цьому при пошуці цілеспрямовано,

 • вміння критично осмислювати, обробляти та представляти свої варіанти розв'язання завдань.

Необхідність формування таких вмінь пов'язана не тільки з утілітарними завданнями , що стоять перед школярем, який навчається, але й у зв'язку з виявленими окремими негативними впливами інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток особистості дитини [див. напр. 2]. Напрацювання таких навичок є одним з способів використання Інтернет як інструментального засобу, працювати в мережі усвідомлено, напрацьовувати особистий "інформаційний захист".

Результатом такого паралельного освоєння інтернет-технологій як користувача і вивчення курсу української мови та культури мови буде установка щодо широких можливостей використання Інтернет для навчальних цілей.

За результатами проведених досліджень із використання сайту-експериментального майданчику планується розмістити на ресурсі методичних рекомендацій щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення української мови та культури мови для основної та старшої школи.

Використана література:

 1. Бєлявцева Т.В., Лобас Т.О. Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів середніх класів. http://users.kpi.kharkov.ua/lre/MicroCAD/mcad2000/1.htm

 2. Вєтрова І.Г., Вербенко В.А. Використання комп'ютерів у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2001. – № 2. – С. 22-25.

 3. Дашниц Н.Л. Роль интернет в учебно-воспитательной работе. http://ito.bitpro.ru/2000/III/2/225.html

 4. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Телекомунікаційні проекти: стан та перспективи // Комп'ютер у сім'ї та школі. –1999. – № 4. – С.20-24.

 5. Жичкина А.Е. О возможностях психологических исследований в сети Интернет // Психологический журнал. – 2000. – № 2. – т.21. – С. 75-78.

 6. Никитенко С.Г. Открытые ресурсы Интернет для учителя. http://ito.bitpro.ru/2000/III/2/240.html

 7. Матвеева Л.К. Телекоммуникационные проекты в обучении и воспитании. http://ito.bitpro.ru/2000/III/1/16.html

 8. Мозолин В.П. Информационная среда телекоммуникационного общения. http://ito.bitpro.ru/2000/III/2/237.html

 9. Первин Ю.А. Совместное дистанционное обучение детей и педагогов (опыт работы, концепции, проблемы). http://ito.bitpro.ru/2000/III/2/243.html

 10. Петров М.В. "Интернет-проект" как новая технология предоставления образовательных услуг. http://ito.bitpro.ru/2000/III/2/244.html

 11. Романов А.Н., Торопцов В.С., Галкина Л.А., Григорович Д.Б. Роль компьютерных обучающих программ в технологии дистанционного обучения. http://ito.bitpro.ru/2000/III/2/248.html

 12. Рыхликова М.Е. Детский телекоммуникационный проект "Экологическое содружество": масштабное дистанционное обучение и объединение эколого-образовательных организаций России. http://ito.bitpro.ru/2000/III/1/110.html

 13. Усенков Д.Ю. О необходимости разработки информационно-методических материалов по применению Интернет в преподавании учебных дисциплин. http://ito.bitpro.ru/2000/III/1/114.html

 14. Якушина Е.В. Медиаобразование в сети Интернет. http://ito.bitpro.ru/2000/III/1/117.html

 15. Schmidl W.C. Behavior Research Methods, Instruments, computers. 1997. V.29 (2). P. 274-279.

1 Бєлявцева Т.В., Лобас Т.О. Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів середніх класів. http://users.kpi.kharkov.ua/lre/MicroCAD/mcad2000/1.htm


 
 

Цікаве

Загрузка...