WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформа-ційних технологій підтримки діяльності органів державного управління - Реферат

Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформа-ційних технологій підтримки діяльності органів державного управління - Реферат

Архітектурно-технологічні рішення побудови системи "Облік" базуються на застосуванні трирівневої архітектури: "клієнт – сервер додатків DCOM – сервер БД" з використанням технології OLE компанії Microsoft . Технічна платформа для серверу баз даних – двопроцесорний Pentium Pro або процесор Alpha з RAID масивом не менш ніж 50 GB корисного обсягу та з ОЗП, обсяг якого не менш ніж 128 MB,HDD > 6 GB.В якості СУБД використовується СУБД Інформікс. Для створення АРМ "Облік документів і контроль їх виконання" використовується сервер додатків DCOM (Distributed Component Object Model — розподілена компонентна об'єктна модель) з використанням технології OLE компанії Microsoft. Технічна платформа для серверу додатків – одно-двопроцесорний Pentium Pro з обсягом ОЗП не менш ніж 128 MB, HDD > 2 GB. Взаємодія серверу додатків з сервером баз даних здійснюється з використанням SQL запитів. SQL сервер може працювати або на тому ж комп'ютері, що і сервер додатків, або на іншому, який знаходиться в мережі (як правило, локальній). В такій архітектурі сервер додатків буде водночас клієнтом по відношенню до SQL - серверу. Основною задачею клієнтського рівня системи є забезпечення діалогової роботи користувачів, формування запитів, одержання і відображення результатів. Системне програмне забезпечення клієнтського рівня – Windows 95 / Windows 98, Windows NT 4.0 та вище,Microsoft Office 97 та вище. Технічна платформа для клієнтських робочих станцій - Pentium 75 з 16MB ОЗП та 512MB дискового простору.

Функціональні можливості системи забезпечуються клієнтом в трирівневій архітектурі (клієнт - сервер додатків - сервер БД) у вигляді багатокористувачевого автоматизованого робочого місця "Облік документів і контроль їх виконання" (АРМ).

АРМ надає можливість переглядати та коригувати інформацію, здійснювати пошук необхідної інформації, готувати звіти потрібної форми та забезпечує навігацію по основних базах та довідниках. АРМ також дозволяє проводити відбір необхідної інформації та зв'язувати між собою документи (їх реєстраційно-контрольні картки - РКК), які мають спільне походження.

У відповідності до змісту інформації, яка використовується система "Облік", її розподілено на власне бази даних та довідники.

Бази даних першої групи містять РКК вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції, документів та звернень громадян, що надходять в Головдержслужбу.

Характеристика системи "Моніторинг"

Система "Моніторинг" базується на автоматизованій обробці інформації, яка накопичується в базах даних багатокористувачевої системи "Облік документів і контроль їх виконання" і призначена для відстежування основних напрямів діяльності Головдержслужби: виконання доручень вищих органів державної влади, розгляду кадрових питань, питань підвищення кваліфікації, моніторингу роботи підрозділів Головдержслужби, розподілу документообігу за об'єктами діяльності, за групами кореспондентів, за проблемами документів, за визначений період часу та ін.

Система "Моніторинг" виконує автоматизований моніторинг таких напрямів діяльності Головдержслужби: документообіг з кадрових питань, документообіг з питань підвищення кваліфікації державних службовців, документообіг по темах документів, документообіг по групах кореспондентів. використання інформаційних документів, робота підрозділів Головдержслужби по вихідних документах.

Для кожного вказаного напряму здійснюється моніторинг по кореспондентах (крім документообігу по групах кореспондентів, де моніторинг виконується за окремим алгоритмом шляхом вибору окремих груп та типів кореспондентів), регіонах та датах. При моніторингу по темах документів відстежується також надходження документів по темах або групах тем, а також по ключових словах або їх сполученню.

Система "Моніторинг" здійснює відбір інформації, яка зберігається в базах даних, використовуючи такі записи в таблицях: дата реєстрації, кореспондент, питання документа, короткий зміст, виконавець. Основою для здійснення моніторингу по документообігу з кадрових питань, з питань підвищення кваліфікації державних службовців, по темах документів в таблиці РКК доручень є таблиця "Типи питань документів" баз даних другої групи. Моніторинг документообігу по групах кореспондентів в таблиці РКК доручень здійснюється з використанням таблиць "Типи кореспондентів" та "Кореспонденти" баз даних другої групи. Моніторинг використання інформаційних документів здійснюється на основі даних таблиці РК інформаційних документів баз даних першої групи. Моніторинг роботи підрозділів Головдержслужби по вихідних документах здійснюється на основі даних таблиці РКК вихідних документів баз даних першої групи з використанням таблиць "Організаційна структура установи" та "Співробітники" баз даних другої групи.

Система "Моніторинг" розроблена на мові візуального програмування C++Builder 5.0 з використанням Borland Database Engine для роботи з базами даних системи "Облік", які розміщені на серверній ПЕОМ. Клієнтська ПЕОМ, на якій буде розміщена система, повинна мати доступ до серверної ПЕОМ. Система потребує 400 Кб дискового простору, працює під управлінням ОС Windows 98 або Windows NT. Для нормальної роботи системи клієнтська ПЕОМ повинна мати процесор з швидкодією не нижче 266 мгц, обсяг оперативної пам'яті не менше 32 Мb.

Для ілюстрації функціонування системи "Моніторинг" на мал. 1- наведені окремі приклади екранних форми та результати запитів .

Мал. 1. Вікно формування масиву РКК вхідних документів з кадрових питань за визначений період

Мал. 2. Вікно формування масиву РКК вхідних документів з кадрових питань за визначений період

Мал.3. Реєстраційно-контрольна картка

Мал. 4. Діаграма кількості карток по групах кореспондентів

Мал.5. Діаграма кількості карток по регіонах

Мал.6. Гістограма кількості карток за датами

Вигляд гістограми можна змінювати, проставляючи відмітки у віконцях "місяці", "custom" та користуючись бігунком, що розміщений в нижньому правому кутку екрану. Всі діаграми та гістограми можна надрукувати, натискаючи кнопку .

Висновки

В статті подано загальні завдання органів державного управління на етапі адміністративної реформи, виділені головні напрямки та характеристики інформаційних технологій підтримки їх діяльності з визначенням ролі і місця системи моніторингу.

Подано опис загальної проблеми моніторингу як засобу аналізу процесів в сучасному інформаційному суспільстві і визначено поняття моніторингу, видів моніторингу, характеристики та принципи класифікації різних систем моніторингу. Визначені особливості класу моніторингових систем підтримки діяльності органів державного управління.

Розглянуто проблему створення системи моніторингу діяльності органів державного управління на прикладі розробки для Головного управління державної служби України. Подано опис систем "Облік" та "Моніторинг", які введені в дію в цій установі.

В результаті проведеної роботи визначено методологічну базу створення систем моніторингу для підтримки діяльності органів державного управління, технологічні та інструментальні засоби розробки та накреслені напрямки розвитку з урахуванням досвіду проектування системи "Моніторинг".

Література

 1. Вісник Державної служби України. №1, 2001р.с.97

 2. Дуглас Уилмс, Система мониторинга и модель "вход-выход"- Директор школы, 1995, №1, с.36-41

 3. http://www.mto.ru/children/monitoring/system.html "Мониторинг как практическая система"

 4. http://fp.nsk.fio.ru/works/019/kaleidoskop/school195/teor.htm "Педагогический мониторинг как инструментарий отслеживания и коррекции образовательного процесса, направленный на повышение результативности работы школы".

 5. http://www.compilancetechologies

 6. http://www.documentum.ru/

 7. http://www.hummingbird.com/products/dkm/index.html

 8. http://www.compaq.com/solutions/messaging/expeditor/index_expeditor.html

 9. http://www.eos.ru/products.html#1

 10. http://www.infinuovo.com/odma/

 11. http://www.wfmc.org


 
 

Цікаве

Загрузка...