WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформа-ційних технологій підтримки діяльності органів державного управління - Реферат

Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформа-ційних технологій підтримки діяльності органів державного управління - Реферат

Таким чином, моніторинг являє собою досить складний феномен, що має міждисциплінарний характер. Моніторинг можна розглядати як інформаційну, діагностичну, наукову, прогностичну систему, реалізація якої здійснюється в рамках управлінської діяльності. Для кожної із сфер суспільної діяльності моніторинг має свої особливості. При всій їхній розмаїтості можна виділити єдиний компонент моніторингу незалежно від сфери реалізації.

Особливості побудови систем моніторингу в управлінні. Системи моніторингу в управлінні мають такі основні характеристики як систематичність, динамічність, націленість на прогноз.

За допомогою моніторингових досліджень розробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

У цих умовах поняття моніторинг можна виділити в самостійну сферу діяльності, у якому управлінські рішення і дії повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому і всебічному аналізі, прогнози повинні бути науково обгрунтованими, мотивованими, оптимальними.

Таким чином, жодний організаційний, технічний і технологічний захід не може і не повинен здійснюватися без обгрунтування його економічної доцільності, і, отже, такий висновок можуть дати моніторингові дослідження. Недооцінка ролі моніторингу, помилки в планах і управлінських діях у сучасних умовах можуть призвести до суттєвих втрат.

За допомогою моніторингу робляться спроби відповісти на питання щодо ефективності тієї або іншої технології роботи підприємства, виділити чинники, які впливають на роботу підприємства.

Для органів управління пропонується така система класифікації моніторингу:

1) Класифікація за інформаційною ознакою — збір, накопичення, систематизація, поширення інформації:

базовий — виявлення нових проблем до того, як вони будуть усвідомленими на рівні управління;

проблемний — виявлення закономірностей, процесів, що відомі й насущні з погляду управління;

управлінський — відслідковування й оцінка ефективності управління.

2) Класифікація за ієрархією управління:

органи державної влади;

установи;

окремі підрозділи установ.

3) Класифікація за територіальною ознакою:

загальнодержавний;

обласний;

районний.

4) Класифікація за принципами експертизи:

динамічна, коли підставою служать дані про динаміку розвитку того або іншого об'єкта;

порівняльна, коли в якості підстави для експертизи вибираються результати ідентичного обстеження інших управлінських систем.

Створення системи моніторингу діяльності органів державного управління

Проблема створення засобів моніторингу діяльності органів державного управління. Розглянемо проблему створення засобів моніторингу діяльності органів державного управління з використанням класифікації, понять і термінів огляду, що запропонований в попередньому розділі, для конкретної системи моніторингу, робота над створенням якої була проведена авторами статті для Головного управління державної служби України (далі система "Моніторинг"). Система "Моніторинг" функціонує тільки по одному з каналів отримання інформації — документообігу через для Головне управління державної служби України (далі Головдержслужба).

З точки зору класифікації систем моніторингу на основі способів збору інформації систему "Моніторинг" можна віднести до першої групи — до систем з опосередкованим виміром інформації, які характеризуються відсутністю необхідності будь-яких попередніх замірів і застосуванням вже існуючої технології (багатокористувачева система "Облік документів і контроль їх виконання", далі система "Облік"). Для моніторингу систем управління організацією, у процесі якого здійснюється опосередкований вимір, значною проблемою є забезпечення високої якості інструментарію, розробка критеріїв оцінювання, індикаторів і показників, статистичне опрацювання результатів і їхня адекватна інтерпретація.

Якщо класифікувати моніторинг як емпіричне дослідження, яке складається з трьох етапів, то підготовчим етапом для виконання моніторингу в Головдержслужбі є створення системи "Облік, яка забезпечує інструментарій для збору інформації щодо діяльності установи.

Польовим етапом можна вважати накопичення інформації в базі даних системи "Облік", в розробці якої автори брали участь.

Задача власне моніторингу вирішується на етапі систематизації, узагальнення та інтерпретації інформації із вказаної бази даних, яку здійснює система "Моніторинг".

Отримання узагальненої інформації органом державного управління в процесі його функціонування дає базу для розвитку установи, дозволяє висувати нові вимоги до якості управління. Звичайно результати моніторингу мають цінність досить обмежений проміжок часу. Система "Моніторинг" дозволяє в будь-який момент оновити результати шляхом актуалізації параметрів, які покладено в основу отримання моніторингових досліджень.

З точки зору класифікації систем моніторингу за видом систему "Моніторинг" можна віднести до динамічної, коли в якості основи для експертизи використовуються дані про динаміку розвитку органу державного управління на основі показників його функціонування.

Таким чином, пропонується така специфікація системи "Моніторинг":

сфера застосування – органи державного управління;

засоби, використовувані для збору вихідної інформації, - система "Облік";

потенційні користувачі – керівники управлінь та підрозділів органів державного управління;

засоби вимірів – база даних багатокористувачевої системи система "Облік" засоби поширення інформації - спеціалізовані видання;

час запровадження – з 1 січня 2002 р.;

широта охоплення - Головдержслужба.

Якщо наукове дослідження виконується на обмеженій кількості показників, то моніторингу притаманний більш широкий їх набір. Система "Моніторинг" відстежує досить обмежену кількість показників, які характеризують роботу Головдержслужби, а саме:

  • документообіг з кадрових питань органів держуправління;

  • документообіг з питань підвищення кваліфікації державних службовців;

  • інформаційний документообіг;

  • вихідний документообіг;

  • кореспонденти Головдержслужби;

  • питання документів, що надходять в Головдержслужби.

Розширення переліку показників, які можуть опрацьовуватися системою "Моніторинг", планується здійснити на наступних етапах її розробки, після запровадження в повному обсязі система "Облік" щодо занесення в базу даних повнотекстових документів, а не тільки їх реєстраційно-контрольних карток .

Метою цієї роботи є створення деякого методологічного апарату моніторингових досліджень для органів державного управління на існуючій системі документообліку, що включає в себе збір та збереження інформації про функціонування органу управління, шляхом створення системи обробки і поширення одержуваної інформації – системи "Моніторинг". Для визначення інформаційної бази і технології її підтримки зупинимося на характеристиці система "Облік"

Загальна характеристика системи "Облік". Система "Облік" призначена для автоматизації процесів діловодства в Головдержслужбі та інших органах державного управління України, здійснює функції контролю виконання доручень користувачами, рівні повноважень яких регламентуються відповідними документами.

Система "Облік" здійснює облік документів і контроль їх виконання із забезпеченням програмно-технічних засобів накопичення, обробки і реалізації оперативного доступу до інформації про обіг поточних документів та передбачає ведення електронного архіву реєстраційно-контрольної картотеки, підтримку роботи з електронними копіями документів, формування звітів, а також загальне адміністрування роботи користувачів в системі.

Об'єктом система "Облік"є система електронного документообліку, що включає технологічні процеси реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції установи, реєстрації проходження документів між структурними підрозділами установи та виконання документів з різних робочих станцій користувача.


 
 

Цікаве

Загрузка...