WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Засоби навчання як параметр освітнього простору - Реферат

Засоби навчання як параметр освітнього простору - Реферат

Концепція методики обстеження базується на порівнянні (відношенні) кількості наявного у навчальному закладі навчального обладнання визначеного типу та його необхідної (запланованої) кількості, що має забезпечити проведення фронтальних лабораторних робіт, виходячи з середньостатистичної наповненості класів. Система показників, відображених в картках опитування, що використовуються в дослідженні, формується на підставі аналізу засобів навчання промислового виробництва, яке необхідно для проведення фронтальних лабораторних робіт у кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу. Таким чином, варіантами вибіркового вимірювання є чисельне значення відношення зазначених вище кількостей. При такому підході спостереження значень варіанти здійснюється на простій випадковій безповторній вибірці, що визначає математичні методи опрацювання результатів обстеження. Вибірка (частка сукупності, що вивчається) складається, у нашому випадку, цілком випадково в силу того, що заповнені без помилок картки обстеження приходять не з усіх шкіл України, а з певної їх кількості. Таке формування вибірки відповідає умові формування вибірки для статистичного дослідження [4].

Ми виходимо також з припущення, що формування множини обладнання та устаткування в умовах відсутності державної системи цілеспрямованого виробництва та постачання у загальноосвітні навчальні заклади відповідних засобів навчання, є процесом випадковим, тобто має імовірнісний характер. Таким чином, ми розглядаємо загальноосвітні навчальні заклади (кабінети фізики) як об'єкти вимірювання за параметрами наявності (відсутності) потрібної кількості засобів навчання.

За час обстеження склад лабораторних робіт курсу фізики загальноосвітніх навчальних закладів, переліки відповідного устаткування та обладнання суттєво не змінювалися. Як свідчать результати дослідження, починаючи з 1998-99 н.р. процент забезпеченості засобами навчання промислового виробництва у загальноосвітніх навчальних закладах України стабілізувався на рівні, який наведено у діаграмах. Зміни у забезпеченості не перевищують похибку вимірювань, яка, відповідно до методики дослідження та статистичних характеристик розподілу різних видів обладнання, знаходиться у межах 1,5 % за умови довірчої імовірності 0,99 (t = 2,28). Треба звернути увагу на той факт, що кожен засіб навчання, який використовується учнями у самостійних дослідженнях, має свій "життєвий цикл", який відрізняється від гарантованого часу його експлуатації в інших умовах. Це, в першу чергу, стосується вимірювального приладдя, устаткування з рухомими елементами та елементами, що нагріваються. Визначення "життєвого циклу" шкільного лабораторного обладнання потребує окремого дослідження, метою якого має бути можливість прогнозування його потреби у закладах освіти.

В процесі дослідження виявлено закономірності кількісного розподілу наявності навчального обладнання від структури освітнього середовища регіонів України, що склались історично в залежності від різного роду особливостей регіонів. Це надає можливості прогнозування потреб регіонів у навчальних засобах в залежності від зміни характеристик їх освітнього середовища, зокрема зміни у кожному регіоні загальної та відносної кількості (розподілу) шкіл І-ІІ та І-ІІІ рівнів, сільських та міських, малокомплектних, повнокомплектних, спеціалізованих шкіл тощо.

Як показують результати дослідження, з врахуванням комплексності засобів навчання, які необхідні для проведення фронтальних лабораторних робіт, імовірність їх виконання в реальному навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів суттєво нерівномірна і для більшості цих робіт неприпустимо низька. (Рис. 2 - 6). Обрана методика дослідження надає можливості визначати імовірні характеристики щодо забезпечення можливості проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики у загальноосвітніх закладах різних регіонів України, шкіл різних ступенів (І – ІІ, І – ІІІ), їх розташування (сільських, міських) (Рис. 7 – 10).

Крім того, коментарі, які дають у своїх відповідях вчителі, показують, що існуючі засоби навчання, у тому числі прилади, обладнання та устаткування, які ще є в загальноосвітніх навчальних закладах, в більшості застарілі як морально, так і змістовно, і не відповідають сучасному науковому та технологічному рівням, сучасним педагогічним вимогам. Стан оснащення засобами навчання ставить учителя в умови необхідності виконання навчальних планів без належного матеріального забезпечення. Це спонукає вчителів проводити фронтальні лабораторні роботи, роботи фізичного практикуму з використанням нестандартного обладнання. Такий підхід не завжди гарантує виконання вимог щодо техніки безпеки під час проведення учнями самостійних досліджень.

Згідно до існуючих сьогодні переліків засобів навчання [5] (лабораторного обладнання та устаткування промислового виробництва), які необхідні для проведення лабораторних і практичних робіт, рівня забезпеченості ними загальноосвітніх навчальних закладів та ринкових цін, що склалися в Україні на ці засоби у 2001 році, для дооснащення кабінетів фізики до рівня, який забезпечує 100% імовірність проведення зазначених робіт, необхідні витрати в обсязі приблизно 780 млн. грн.

Висновки.

  1. Низька імовірність можливості проведення лабораторних та практичних робіт з фізики не забезпечує досягнення освітніх цілей, які закладено у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів України.

  2. Враховуючи великі матеріальні витрати, якими супроводжується розробка, виготовлення та впровадження нових засобів навчання, необхідно створення вітчизняної індустрії засобів навчання.

  3. Необхідна державна підтримка комплексних наукових досліджень, які мають бути спрямовані, в першу чергу, на оптимізацію переліків засобів навчання, перегляду їх якісних характеристик.

  4. Засоби навчальної діяльності, лабораторні комплекси мають забезпечити можливість організації у загальноосвітніх навчальних закладах сучасного навчального середовища.

  5. Реалізація навчального процесу в його сучасному розумінні передбачає впровадження комп'ютерно орієнтованих засобів навчання, які поширюють можливості навчального дослідження.

Література

  1. Гуржій А.М., Жук Ю.О., Волинський В.П. Засоби навчання: Навчальний посібник. – К., ІЗМН, 1997.- 208 с.

  2. Гуржій А.М., С.П. Величко, Жук Ю.О. Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі (організація та основи методики: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1999.- 303 с.

  3. Жук Ю.О. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища /Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник. Вип. 22.-К.: ІЗМН, 1998.- С. 106-112.

  4. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 416 с.

  5. Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені)/ В.О. Зайчук, А.М. Гуржій, В.В. Самсонов та ін. –Київ, 1996.- 232 с.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...