WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет - Реферат

Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет - Реферат

Основні принципи, на яких будується організація і здійснення названого широкомасштабного педагогічного експерименту:

 1. забезпечення гнучкого формування складу учасників педагогічного дослідження і засобів середовища дослідження;

 2. можливість здійснення множини багатоцільових і багатовимірних педагогічних досліджень;

 3. можливість здійснення педагогічного дослідження на множині обраних методів дослідження, способі опрацювання їх результатів;

 4. можливість здійснення педагогічного дослідження на множині можливих змістів (програм) дослідження;

 5. забезпечення загальноцільового управління організації педагогічного дослідження;

 6. забезпечення застосування результатів педагогічного дослідження в освітній практиці;

 7. створення автоматизованої системи науковий педагогічних досліджень.

Ці принципи реалізуються завдяки:

 1. створенню мережевої (кожен з кожним) комп'ютерно-технологічної платформи побудови педагогічного дослідження на базі використання глобальної мережі Інтернет;

 2. визначенню управлінських засад і організаційної взаємодії структурно-функціональних складових, які забезпечують здійснення педагогічного дослідження;

 3. запровадженню єдиних або сумісних методів збору, накопичення, обробки, аналізу, інтерпретації, презентації і розповсюдження наукової інформації, використання результатів наукових досліджень, створення єдиного автоматизованого банку даних педагогічних досліджень;

 4. використанню адекватних цілям дослідження і репрезентативністю об'єктів і процесів дослідження;

 5. можливості включення як об'єктів педагогічного дослідження закладів освіти і навчальних процесів, які здійснюються практично на всій території України в усіх типах її навчально-виховних закладів.

Експериментальне дослідження здійснюється на базі експериментальної комп'ютерної мережі загальноосвітніх навчальних закладів України, структурно-функціональними елементами якої є Інститут засобів навчання АПН України та пілотні загальноосвітні навчальні заклади ІКТ (пілотні школи). Організаційно мережа будується за ієрархічним принципом та має дворівневу структуру, а саме: перший рівень — центральний вузол в м. Києві на базі Інституту засобів навчання АПН України; другий рівень — локальні мережі пілотних загальноосвітніх закладів ІКТ.

На центральний вузол, який забезпечує координацію роботи мережі як в організаційному, так і в загальному програмно-технічному і технологічному аспектах, покладено функції:

 • формування складу учасників експерименту, створення і ведення банку даних про основні складові експерименту;

 • розвиток складу і структури експерименту, актуалізація бази даних про нього;

 • розробка і доведення до учасників експерименту плану і методики проведення досліджень, організація їх виконання;

 • забезпечення зв'язку і взаємодії з іншими організаціями, які зацікавлені в участі або проведенні дослідження, його результатах;

 • моніторинг процесу та результатів досліджень на

 • всіх етапах широкомасштабного експерименту;

 • збір, опрацювання і збереження результатів проведених досліджень;

 • збір та аналіз інформації з проблем, які виникають у ході експерименту на всіх його етапах;

 • забезпечення інформацією про хід робіт усіх учасників експерименту;

 • проведення консультацій для учасників експерименту.

На сервері центрального вузла встановлена СУБД, за допомогою якої забезпечується збір та опрацювання результатів експериментальних педагогічних досліджень. Результати педагогічних та психологічних вимірювань надсилаються до централізованого банку даних (ІЗН АПНУ) для їх подальшого опрацювання, узагальнення, наукової інтерпретації та розробки обґрунтованих пропозицій щодо впровадження в освітню практику інноваційних комп'ютерно-орієнтованих методик навчання.

Пілотні загальноосвітні навчальні заклади ІКТ, у яких безпосередньо здійснюється дидактична складова експерименту, забезпечують:

 • чітку та своєчасну організацію заходів, які передбачені відповідними планами та методиками дослідження;

 • первинний збір інформації про результати тестувань учнів та інших учасників експерименту та контроль за їх своєчасним надсиланням до централізованого банку даних;

 • формування в учнів умінь і навичок роботи з відповідними засобами тестування, надання їм необхідних консультацій.

Використання клієнт-серверної технології в поєднанні з Web-інтерфейсом дає змогу працювати з системою як учням, так і вчителю (-лям) із будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі Інтернет. Система має власну підсистему реєстрації, яка дозволяє користувачу зареєструватись у системі та почати роботу з нею. У системі накопичується банк тестових завдань (БТЗ), у якому створено розділи для поділу запитань за визначеними ознаками, а саме: належності до різних навчальних предметів, різних рівнів складності тощо. Оскільки із системою може працювати велика кількість користувачів, кожен з них має доступ лише до тих розділів БТЗ, які створені ним особисто, та розділів, доступ до яких їм був наданий власниками інших розділів чи адміністратором системи. Після того, як тестові завдання внесені до БТЗ, можна з них створити тест (як набір тестових завдань, зміст та структура якого відповідають певним педагогічним цілям), за допомогою якого будуть перевірятись знання учнів. Розроблена система дозволяє переглядати статистичні дані як за результатами тестування окремого учня чи групи учнів, так і по окремих ТЗ, тестах та розділах БТЗ. Результати тестувань надсилаються електронною поштою.

Необхідні умови ефективної участі в широкомасштабному експерименті:

 • доступ до Інтернету всіх учасників експерименту;

 • зв'язок між учасниками експерименту (обмін файлами даних з результатами проведених експериментів) забезпечується за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних засобів, зокрема електронної пошти;

 • розсилка документів з організаційних та методичних питань (методик проведення експерименту, тестів, інструкцій для учасників експерименту тощо) забезпечується за допомогою електронної пошти; Забезпечення цілісності та безпеки інформації здійснюється завдяки:

 • захисту інформаційних ресурсів мережі від несанкціонованого доступу засобами MS NT або MS Windows 2000;

 • збереженню цілісності інформації програмними та апаратними засобами, зокрема з використанням системи безперебійного електроживлення для захисту серверів від стрибків струму та відключення електроживлення;

 • використанням рейд-масивів для резервування інформації на центральному сервері;

 • системі резервного копіювання інформації, яка встановлена на центральному вузлі мережі для забезпечення аварійного відновлення інформації з архівів у випадку втрати або пошкодження її частини через апаратний або людський фактор;

 • системи захисту мережі від комп'ютерних вірусів.

За період проведення широкомасштабного експерименту ІЗН АПНУ створено експериментальну комп'ютерну мережу пілотних ЗНЗ, яка складається сьогодні з сорока п'яти ЗНЗ у різних регіонах України. З кожним ЗНЗ, як колективним учасником експерименту, складено двосторонній договір про здійснення науково-дослідної роботи (НДР), розроблено та погоджено програму НДР з урахуванням особливостей і власних інтересів певного навчального закладу. У процесі проведення експерименту накопичено досвід здійснення педагогічних досліджень з використанням ІКТ. За нашими даними широкомасштабний педагогічний експеримент, методика та реалізація якого базується виключно на використанні можливостей глобальних комп'ютерних мереж, не має аналогів у світі. Досвід організаційно-технологічного та науково-методичного забезпечення створення, функціонування та розвитку мережі пілотних ЗНЗ України, результати експериментальних педагогічних досліджень, які отримані ІЗН АПНУ на ареалі пілотних ЗНЗ, дозволяють стверджувати, що саме такий підхід до організації педагогічних досліджень є найбільш продуктивним в умовах інформатизованого суспільства.

Література

 1. Айнштейн В. Информатизация: приобретения и утраты//Высшее образование в России. — 1999. — №5. - С. 89-92.

 2. Мартьінов В.А. Информационно-компьютерное обеспечение мотивационного программно-целевого управлення //www.bspu/sekna.ru.

 3. Роберт И.В. Виртуальная реальность//Информатика и образование. — 1993. — №5. — С. 53-56.

 4. Рубцов В.В., Мульдаров В.К., Нежнов П.Г. Логико-психологические основьі использования компьютера в процессе формирования учебной деятельности // Вопросьі психологии. — 1986. — №6.

 5. Golitsyn G.A., Petrov V.M. (1995)& Information and Creation: Integrating the "Two Cultures@. – Basel – Boston – Berlin: Birkhauser Verlag.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...