WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління - Реферат

Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління - Реферат

Критерій К залежить від часу виконання проекту Ті є: K(X )=minT. За допомогою параметра Rs

XD

уточнимо цей критерій: K (X )= min RS ,який дорівнює Rs = { r1s ,..., rns }, s (Si ) ris.

SD

У випадку, коли S = L, одержуємо: K = min RL .

LD

4. Знайти такий розподіл ресурсів по роботах (R), щоб з імовірністю  математичне чекання закінчення проекту Т відрізнялося від планового терміну не більше, ніж на величину з вірогідністю P ( (M (t) - T ( < с) = .

Запропонована модель забезпечує оцінку і вибір оптимальних параметрів ТП, дозволяючи імітувати реальну функцію системи, збирати статистику в процесі імітації, одержувати розподіл ресурсів по роботах так, щоб проект був виконаний у директивний термін.

2.3. Кероване проектування ІС "ЗНЗ". На базі запропонованих в дослідження методик і моделей керування проектуванням ІС та моделей практичної оцінки вартості ПЗ в 2001-2003 році здійснено кероване проектування ІС "ЗНЗ".

2.3.1. Загальна характеристика ІС "ЗНЗ". Система розроблена на замовлення Міністерства освіти і науки України. Архітектурно-технологічні рішення ґрунтуються на трирівневій архітектурі, серверна платформа включає 2 сервери (Windows Server 2000, Linux Mandrake 8.1), в якості СКБД використовується Oracle Enterprise Edition 9i, а клієнтською платформою може бути Windows 95/98/NT4.0/2000/ХP з Браузерами IE 4.0, Netscape 6.0 і вище. Застосування розроблені і функціонують з використанням Java Runtime Edition 1.4.1, Oracle JDBC Driver 9i та TomCat 4.0 в якості cерверу застосувань. Документи в сховищі головним чином повнотекстові з нерегулярною структурою (закони, укази, постанови, накази, розпорядження, програми, переліки тощо). Структура даних представлена таблицями класифікаторів та таблицями бізнес-процесів. Система підтримує виконання функцій по реєстрації документів, перегляду та сортуванню, організації пошуку (атрибутивного, повнотекстового). Адміністрування інформаційного наповнення здійснюється через АРМ контент-адміністратора, колективна робота та безпека підтримуються через реєстрацію та авторизацію. В системі реалізовані списки розсилки з періодичністю раз на тиждень для автоматичної доставки користувачам нових доку-ментів. Передбачена можливість отримання СD-версії ІС "ЗНЗ", що забезпечує такий самий, як у розподіленій версії web-інтерфейс та підтримує всю функціональність по роботі з документами. В якості СКБД в СD-версії ІС "ЗНЗ" використовується MySql.

2.3.2. Модель плану проекту ІС "ЗНЗ". Для вирішення задачі керування проектом задавався варіант плану (Х) виконання комплексу робіт з визначенням укрупненого сіткового графіку/ Модель плану була побудована на вихідних даних, які визначалися трудовими та матеріальними ресурсами проекту.

Для виконання була сформована команда у складі менеджера проекту, економіста , експерт-аналітика в галузі середньої освіти (2 фахівця), системного аналітика-адміністратора, системниого адміністратора (2 фахівця), системного програміста (2 фахівця), web-дизайнера, прикладного програміста (3 фахівця), контент-адміністратора, програміста-тестувальника, оператора-тестувальника, оператора-сканувальника (2 фахівця), оператора ведення баз даних, інженера-експулатаційника технічних засобів (3 фахівця).

Матеріальні ресурси проекту визначені по таких статтях кошторису: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, лінії зв'язку Укртелекому для доступу до Інтернету, каналу доступу до Інтернет128 Кбіт/с, обладнання (комп'ютерне, комунікаційне, мережеве), матеріали, комплектуючі, відрядження, участь в науково-технічних конференціях, науково-технічна література, спеціалізовані видання,

В табл. 2 подано фрагмент вихідних даних плану проекту ІС "ЗНЗ".

Таблиця 2

Фрагмент вихідних даних плану проекту ІС "ЗНЗ"

Назва роботи

Код
Результат

Параметри B

Параметри V

Тmin

Tmax

Норми

i

Pi

0

Узгодження заяви-запиту на виконання ІС "ЗНЗ"

0-1
Виграний тендер на НДР

14

26

14

0.6

0.3

9

Проектування архітектури

9-10

Функціональна модель серверної та клієнтської частини

15

20

15

0.8

0.3

10

Проектування графічних ресурсів системи

10-14

Форми інтерфейсу користувача, за-гальний дизайн сайту www.znz.edu-ua.net

25

30

28

0.2

0.5

20

Супроводження системи

20-0

Актуалізовані БД (Інтернет, СD-версії)Модифіковане програмне забезпечення

визначається поза схемою проекту

Використання моделі плану проекту забезпечило відповідну якість керування проектом та оптимальне використання наявних ресурсів, особливо трудових, в умовах нестабільного бюджетного фінансування проекту. Для оптимізації сіткового графіку робіт була розрахована вірогідність P настання кінцевої події у заданий термін. Розрахунок виконувався шляхом визначення математичного очікування та дисперсії на вихідних даних проекту. Отримано значення вірогідності P, що дорівнює 0.47. Це значення знаходиться в інтервалі [0.35; 0.65], тобто оптимізація сіткового графіка не була потрібна. Кінцевий термін розробки відповідав визначеному в моделі плану проекту без урахування затримки фінансування замовником на останньому етапі робіт.

В процесі виконання проекту важливим питанням було керування ризиками та розподіл фінансових коштів. Останній великою мірою залежав від оцінки вартості ПЗ. Методика оцінка ПЗ змінювалася на різних стадіях ЖЦ: на першому етапі ескізного проекту використовувалася методика функціональних точок і дані української фірми "P5", що розробила подібний проект по створенню інформаційного порталу http://www.nuvse.com. На етапі реалізації ПЗ та повернення на попередні етапи ЖЦ проекту, пов'язане з уточненням схеми даних і новими версіями дизайну, використовувалися методика SLOC. Крім того, враховувалися можливості персоналу, який частково був сформований із членів команди "P5" (системний адміністратор, системний програміст, web-дизайнер, прикладний програміст) та готових компонент у вигляді Java-cервлетів для доступу в базу даних СКБД Oraclre та динамічного відображення документів із сховища на веб-сайт, які були розроблені цими фахівцями у межах попереднього проекту. Завдяки цьому вдалося вийти на такий рівень технології щодо інструментарію, компонентів, процесів (див. табл..1):

 • ітераційна розробка;

 • компоненто-орієнтований підхід;

 • частково інтегроване середовище,

 • розмір: 60% на базі готових компонентів, 40% на замовлення.

 • типова ефективність проекту: у межах бюджету, перевищення термінів на квартал через затримку фінансування замовником

Висновки

Головними результатами проведеного дослідження є створення цілісної концепції керованого проектування СУД, яка вирішує важливе наукове завдання щодо створення таких систем та має суттєве значення для розвитку теорії і практики автоматизації та електронної обробки документів.

Основний результат роботи полягає у формулюванні нових принципів моделювання задач керування ТП проектування; визначена формальна модель керування проектом СУД, яка враховує ресурси та команду розробників, їх планування та корекції планів робіт по створенню ІС.

На основі цілісної концепції моделювання і керування проектом спроектована ІС "ЗНЗ", яка успішно функціонує: згідно наказу МОН України №181/18 від 27.03.03 експлуатація системи здійснюється Інститутом засобів навчання АПН України. Проект ІС "ЗНЗ" продемонстрував достовірність і правильність проектних рішень: з 2003 року надається авторизований доступ до інформаційних ресурсів www.znz.edu-ua.net згідно договорів з управліннями освіти і науки обласних державних адміністрацій.

Література

 1. Перевозчикова О.Л. Сучасні інформаційні технології. К.:. .Інститут економіки та права "Крок": 2002 . –121 с.

 2. Уокер Ройс. Управление проектами по созданию программного обеспечения . М.: Лори, 2002 – 424 с.

 3. Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения. – М: Радио и связь, 1995. – 511 с.

 4. Бабенко Л.П., Лавріщева К.М. Основи програмної інженерії. – К.: Знання, 2001. – 269 с.

 5. Лешек А. Мацяшек. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 428 с.

 6. Дин Леффингуэлл, Дон Уидриг. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 446 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...