WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підхід до проектування інформаційних систем документообігу в органах державного управління - Реферат

Підхід до проектування інформаційних систем документообігу в органах державного управління - Реферат

(8)

Час обробки у загальному випадку визначається таким виразом:

(9)

де – час, необхідний для введення документу у вузлі ;

– власний час обробки документу;

– час, витрачений на одержання результатів обробки.

Розглянемо фактори, що впливають на визначення цих величин. Значення першого часу включає власне час на введення інформації і час корегування даних при наявності помилок. Власне час залежить від способу введення інформації:

при передачі документу по каналу зв'язку цей час практично відповідає і тому можна прийняти = 0. При безпосередньому введенні документу з клавіатури цей час визначається обсягом інформації V і швидкістю введення.

Час, витрачений на виправлення помилок введених даних, більшою мірою властивий третьому способу введення інформації. Помилки передачі даних можна врахувати, дещо зменшивши пропускну спроможність каналу зв'язку .

Нехай - середній коефіцієнт, що визначає частину помилково введеної інформації. Тоді загальний обсяг інформації для введення документу становить:

(10)

Звідси: (11)

Власний час обробки документу відноситься до неформалізованих характеристик і визначається емпіричним шляхом.

Час враховується в основному для вихідних документів, які потребують друку. У цьому випадку: (12)

де: – обсяг документу для друку, – швидкість друку.

Усі формули для часових характеристик отримані з припущенням, що обробляється один документ. Тому вони визначають нижню часову межу обробки в розподіленій системі.

Оцінка інформаційних характеристик документів ІС документообігу ОДУ. Використовуючипринципи запропонованої концепції, визначимо інформаційні характеристики документів на прикладі системи документообігу Головного управління державної служби України.

Розглянемо два основні типи документів: реєстраційно-контрольні картки (PKK) документів і власне документи, які реєструється у відповідних РКК. Існує декілька типів PKK відповідно виду документу: РКК контрольного документу (обчислення та зарахування до стажу, корупційні дії і т.п). РКК листів громадян, РКК інформаційних документів Якщо розглядати окрему PKK, то це документ з нерегулярною структурою, але сукупність РКК окремого типу розглядаємо як документ з регулярною структурою. Коефіцієнт заповнення для PKK визначимо 0.8 Кількість PKK становить біля 3000 одиниць за рік. Використовуючи рівність (3), де встановимо, Кб, розрахуємо об'ємні інформаційні характеристики РКК. Їх значення cтановить приблизно біля 10Мб.

Власне документи є повнотекстовими і містять Закони України, Розпорядження, Укази Президента України, Постанови ВРУ, Розпорядження КМУ, виписки з протоколів, листування тощо. Це документи з нерегулярною структурою. Визначаємо їх як спеціальні документи. Використовуючи рівність (4), де встановимо для 3000 одиниць за рік, розрахуємо об'ємні інформаційні характеристики повнотекстових документів ІС. Їх значення cтановить приблизно біля 60Мб.

Таким чином, по розрахунках, проведених згідно викладеної вище методики, були визначені відповідні параметри конфігурування серверу бази даних ІС документообігу (СУБД Інформікс): розмір простору під базу даних (параметр Dbspace: workdbs для регулярної частини документів, blobdbs для нерегулярної частини документів – blob-полів бази даних).

ПРОЕКТУВАННЯ ІС ДОКУМЕНТООБІГУ ЗА ВИЗНАЧЕНИМ ПІДХОДОМ

Запропонований підхід було застосовано при проектуванні ІС документообігу Головного управління державної служби України в межах розробки єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" відповідно до програми, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 918 від 21 серпня 1997 року.

Використовуючи запропоновану стратегію моделювання в розподіленій системі та принципів оцінки інформаційних характеристик документів, були розраховані технічні параметри характеристик корпоративної мережі та розміри розподіленої бази даних. Основні обмеження по пропускній спроможності мережі стосувалися віддалених користувачів, які будуть мати доступ тільки по телефонних лініях. Було визначено, що при роботі модему на швидкості не менше 19,2Кб/сек буде забезпечена прийнятна швидкість роботи ІС.

На етапі проектування були визначені три основні підсистеми ІС документообігу:

  • обліку документів і контроль їх виконання;

  • моніторингу документів;

  • системи аналізу документів.

Функції підсистеми обліку документів контроль їх виконання відповідають загальним функціям документообігу, які були охарактеризовані в попередніх розділах .

Завдання підсистеми моніторингу [4] полягає у виконанні автоматизованого моніторингу документообігу по кадрових питаннях, з питань підвищення кваліфікації державних службовців, темах документів тощо. При проектуванні зазначеної підсистеми окрім питань, визначених запропонованим вище підходом, передбачається розробка методики, яка дозволяє побудувати інтелектуальний діалог експерта-аналітика з системою для формування тих чи інших параметрів, критеріїв обробки.

Функції підсистеми аналізу документів полягають в обробці бази даних та сховища документів, які формуються системою документообігу, та результатів, отриманих підсистемою моніторингу. Запропоновані підходи до проектування використовуються і для цієї підсистеми. Разом з тим, тут є специфіка об'єкту проектування. Підсистема не орієнтована на складні обчислення та складне логічне виведення, але передбачається, що в ній будуть реалізовані механізми інтелектуальності обробки документів щодо проблем, критеріїв, правил виведення узагальнень по результатах діяльності, відображених в документах. Для реалізації цих механізмів пропонується технологія інформаційних інтелектуальних систем.

Поточний стан розглянутих підсистем такий: підсистема облік документів і контроль їх виконання експлуатується в Головному управлінні державної служби України з 1999 року, підсистема моніторинг – з 2001 року. Підсистема аналізу документів перебуває на стадії проектування.

ВИСНОВКИ

Запроповані підходи та принципи проектування інформаційних систем діловодства для органів державного управління. Подано визначення інформаційних такого типу систем як розподілених з функціональним забезпеченням процесів діловодства. Описана методика дослідження предметної області, запропонована модель документообігу в розподіленій системі з визначенням маршруту обробки та його компонентів, розроблена концепція визначення інформаційних характеристик документів. Такий підхід до проектування дозволяє формалізувати процес проектування з визначенням кількісних параметрів, які використовуються як базові при виборі технологічних, програмно-технічних параметрів системи.

Положення та принципи проектування використані при розробці ІС діловодства в Головному управлінні державної служби України, в розробці яких брав участь автор статті. Система експлуатується з 1999 року та має позитивні відгуки серед службовців цієї установи.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Задорожна Н.Т. Аналіз стану та тенденції розвитку інформаційних технологій підтримки діяльності органів державного управління //Проблеми програмування, – 2001. – №3-4.– С.125–138

  2. Перевозчикова О.Л. Сучасні інформаційні технології. К:2002, Інститут економіки та права "Крок".

  3. Вісник Державної служби України. –2001–№1.–96с.

  4. Задорожна Н.Т. Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформаційних технологій підтримки діяльності органів державного управління //Проблеми програмування, – 2002. – №1-2.– С.368–377.

  5. Алексеев В.А., Богданцев Е.Н., Шумаков Е.А. Концепция создания единой автоматизированной системы документов проектной базы ядерных установок //Проблеми програмування, – 2001. – №1–2.– С. 109-113.

  6. Автоматизированные системы управления. Общие требования.ГОСТ 24.104-85.

  7. Якубайтис Э.А. Информационно-вычислительные сети.–М: Финансы и статистика.–1987.–231с.


 
 

Цікаве

Загрузка...