WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Принципи керування проектуванням інформаційних систем управлінської діяльності - Реферат

Принципи керування проектуванням інформаційних систем управлінської діяльності - Реферат

Окрім того, в цю модель можуть включатися нормативи, характеристики операцій, властивості конкретних ТП.

Для формалізації керування ТП пропонується графомовна модель B, визначена на таких множинах:

1) W = { W1 ,..., W n1 } - множина типів елементарних робіт,

2) S = { S1 ,..., S n2 } - множина станів ТС;

3) L = { L1 ,.., L n3 } - множина ознак кваліфікації виконавців.

  1. P = { Pij }, i =1, n , j =1, n , де

Pij – імовірність повернення для типу роботи Wi у вершину Zj, тобто імовірність переробки окремих робіт системи, починаючи з події у вершині Zj при виявленні помилки чи зміні вимог до ІС під час виконання деякої роботи типу Wi.

Перші три множини визначаються видом конкретного ТП, що використовується при проектуванні ІС. Множина Р визначається типом ІС, що проектується (інформаційні системи, системи організаційного керування, системи реального часу й ін.).

Граф B = < Z, N > є орієнтованим зв'язаним графом, де

Z - множина вершин, N - множина дуг.

Цей граф має властивості:

– існує єдина вершина графа Z1, з якої дуги тільки виходять, тобто не існує дуг(Zj, Z1);

– існує єдина вершина Zh, у яку дуги тільки входять, тобто не існує дуг виду (Zh, Zj);

– у графі відсутні замкнуті путі, усі путі в ньому прості.

На рис.1 наведено загальний вид графу В [3]. У ньому темними кружками відзначені початкова і кінцева точки, а на дугах додатково зазначено час, за який даний вид роботи буде повністю завершений.

Число на дузі може вказувати день завершення процесу. Дугам, що виходять з початкової вершини і вхідних у заключну вершину, відповідає часова позначка 0. Ця позначка дозволяє задати на паралельних дугах, який із процесів виконується раніше (шляхом підсумовування числових часових міток) і який передує даному процесу та порівняти задане числа із заданим на рівнобіжній дузі.

Даний метод аналізу називається методом критичної траєкторії і дозволяє оцінити кожен процес окремо і скласти порівняльні характеристики декількох дуг проекту. Для проведення аналізу потрібно для кожного процесу на графі визначити прогнозований чи реальний час його виконання, а потім знайти різницю між першим і другим часом. Він обчислюється для усіх вершин графа в напрямку від початкової вершини по всіх дугах до кінцевої вершини.

У деяких планах можуть бути циклічні шляхи. У цьому випадку аналіз критичних шляхів ускладнюється, тому що дані щодо тривалості кожного процесу завжди приблизні. Іншими словами, виходячи з деякої вірогідної оцінки, визначається деякий часовий інтервал, у межах якого процес функціонує.

Таким чином, кожен процес описується за допомогою трьох основних параметрів:

  • початкова точка процесу;

  • тривалість (термін) – інтервал часу, за який процес повинен успішно завершитися;

  • кінцева точка – одержання результату розробки на ТП.

Кожна вершина визначає подію чи набір подій, що відбулися до входу в неї, і описуються набором умов початку процесу.

Кінцева точка є контрольною точкою, у якій замовник перевіряє результати процесу (якість, вартість і ін.) після його завершення.

Граф В задає типовий технологічний маршрут процесу проектування ІС, тобто він визначає послідовність і час виконання робіт. Маршрут залежить від виду процесу і типу ІС, яку проектують.

При виникненні різних ситуацій (збої, хвороби тощо) при виконанні процесу може з'явитися необхідність повернення на попередні етапи процесу, як це робиться в спіральних моделях для внесення змін на попередніх етапах розробки.

В зв'язку з цим, визначимо граф повернення V. Це буде граф, у якого множина вершин збігається з множиною вершин вихідного графу В, а дуги утворені за таким правилом: дуга (Zi, Zj) існує, якщо імовірність Pij  P не нульова.

19

1.2 1.1

13

1.3

12

11 2.1 11

2.2 3.1

10 15

2.3 3.2

5

2.4 0

0

Рис.1 Граф плану з часовими термінами на дугах

_

У результаті створюємо граф робіт B шляхом злиття графа V із графом, отриманим із В заміною деяких дуг підграфами з графа V чи з використанням декількох паралельних дуг.

_

Побудований у такий спосіб граф B може бути мультиграфом, структура якого залежить від розбивки ІС на окремі підсистеми.

Якщо кожна дуга графа відображається у множину робіт, тоді одержимо _ _

схему проекту, тобто це пари < B,  >, у якій В – граф робіт,  – відображення множини дуг N у множину робіт W. _

Кожній дузі ( роботі ) з множини N графу В поставлено у відповідність тип роботи процесу, причому кожній дузі, що належить множини дуг графа V, ставиться у відповідність тип роботи з W. Будемо вважати, що керування за виконанням робіт буде проводитися по заздалегідь складеному сітковому графіку:

_

_ < B, ,  >,

де < B,  > - схема проекту,

 - відображення N у R+ (на множині дійсних чисел),

 ( Li ) =  i, i = 1, m. - обсяг роботи L i в днях.

Дамо тлумачення сітковому графіку.

Нехай є проект, що складається з робіт Lj (j = 1, m). Для кожної роботи задано обсяг. Подія, що задається вершиною Z1 , означає початок усіх робіт (дуги виходять з Z1). Кожний проміжний стан Zi означає закінчення роботи, вхідної до Zi, і початком робіт, вихідної з Zi. Настання події Zh означає закінчення всіх робіт.

_

Планом проекту називається кортеж < В, ,   >, де:

_

1) < B, ,  > - сітковий графік,

2) відображення

 : N  F s х Fi х Fn х R+ х Р, задане на:

F s – множині функцій виду s: S  N;

Fl – множині функцій виду l : L  N;

Fn – множині і функцій виду n : S х L  R+;

N – множині натуральних чисел.

Дамо інтерпретацію плану проекту по розробці проекту ІС відповідно до заданих сітковим графіком < B, ,  > і умові, що кожній дузі поставлено у відповідність

 (li) = < Si (S1 ), ..., si (Sn2 ),

Li (L1 ), ..., li (Lns ),

ni (V1 ), ..., ni (Vnz ),

ni (ln1 ), ..., ni (l n3, i, Pi )>, де

Si (Sj) – кількість ТЗ виду Sj

Li (S1) – кількість співробітників LJ -кваліфікації,

ni (VJ) – норми споживання ресурсів виду VJ,

 i – коефіцієнт прискорення робіт при повторному використанні,

Pi – імовірність існування дуги li.

Таким чином, формалізований опис процесу проектування ІС можна представити у вигляді кортежу:

_

< B-, , ,  >. (4)

Спираючись на це формалізоване представлення уточнимо задачі (1)- (3) у термінах запропонованої моделі:

1. Нехай задано план проекту відповідно до (4) і потрібно визначити для періоду[t0, T ] з вірогідністю Р імовірність виконання проекту в плановий термін

_

P(t < T) = t (B, , ,  , t0)

і математичне чекання терміну закінчення робіт:

_

M(t) = M (t (B, , ,  , to)) (5)

_

2. Побудувати календарний план , якщо заданий план проекту

і плановий період [t0, T ] :

_

 =  (B, , ,  , to ) (6)

3. Вибрати такий план X (B, , ,  , t0), де X = {X1,..., Xn}  D, що був би оптимальним щодо обраного критерія К и сприяв виконанню робіт на інтервалі часу [ to, T].

Як критерій розглянемо :

K (X ) = min T (7)

XD

де Т - час виконання проекту. Уточнимо цей критерій за допомогою параметра Rs:

K (X ) = min RS,

SD

який дорівнює Rs = { r1s ,..., rns }, s (Si )  ris . При S = L, одержуємо:

K = min RL (8)

LD

4. Знайти такий розподіл ресурсів по роботах  (R), щоб з імовірністю  математичне чекання закінчення проекту Т відрізнялося від планового терміну не більше, ніж на величину з вірогідністю

P ( (M (t) - T ( < с) =  (9)

Запропонований алгоритм забезпечує оцінку і вибір оптимальних параметрів ТП. Він дозволяє:


 
 

Цікаве

Загрузка...