WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів - Курсова робота

Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів - Курсова робота

вартість.
Виходячи з результатів анкетування, а також в процесі педагогічних спостережень була зроблена спроба виявити можливості школярів співвідносити естетичні знання та уявлення з моральними принципами, з реальним ступенем їх емоційного сприйняття твору мистецтва, з визначенням міри творчих та моральних дій, пояснюючи тим самим власні художні уподобання. Виявилось, старшокласники байдужі до мистецтва, а їх запити носять або формальний, або ж споживацький характер. Однак, не було жодного випадку, коли б учні проявили нульовий інтерес до мистецтва. В тій, чи іншій мірі, молоді люди розуміють свою обмеженість, як "в майбутньому не дозволить їм повністю розкрити свої здібності: і людські і професійні". Чим же пояснити таку мистецьку неграмотність деяких юнаків і дівчат, чому класична музика вважається анахронізмом, а модерна - новинкою? Чому серйозні фільми не користуються успіхом, а зовні красива порожнеча збирає значну аудиторію? Чому нерідко замість того, щоб читати художній твір, який вивчається в школі, лише переглядають критичний матеріал підручника? Як не дивно, але всі ці "чому" можна пояснити непідготовленістю до художнього сприймання твору, недорозвиненістю естетичної культури, що, як і природничі науки, вимагає наполегливості, навчання, активної роботи розуму, а також постійного розвитку почуттів.
На перший погляд, питання, як сприймати художній твір, може здатися навіть дивним. Однак, про один і той самий твір існують різні судження та діаметрально протилежні оцінки. Сприймання художнього твору - це проблема розвитку естетичних смаків і поглядів. "Глибина сприйняття творів мистецтва залежить від культури почуттів даної особистості, її вихованості, інтелектуальної розвиненості та життєвого досвіду" (36; с. 29).
Таким чином, правильно було б відмітити відсутність у школярів саме вмінь художньо сприймати твори мистецтва і вступати з ними до спілкування. Нерозвиненість духовних почуттів, які формуються у процесі художнього спілкування, залишають і моральні принципи старшокласників поза увагою їх роздумів.
2.2. Формування морально-естетичних якостей учнів на уроках англійської літератури в 10 класі.
Саме зараз відчутна нагальна потреба в освічених, творчих та активних особистостях, здатних до самовдосконалення, взаєморозуміння та взаємодії з носіями різних мов та культур на благо людства.
Процес вивчення іноземної мови у вітчизняній середній школі має забезпечити чотири взаємопов'язані та рівнозначні аспекти, серед яких пізнавальних, або загальноосвітній, що передбачає збагачення духовного світу особистості, набуття та розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається. Проект державного загальноосвітнього стандарту з освітньої галузі "Іноземна мова" передбачає набуття учнями у процесі навчання комунікативної компетенції, яка, крім мовної та мовленнєвої, включає в себе і соціокультурну компетенцію. Знання історії, географії, економіки, державного устрою та культури поруч із особливостями мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови поставлено на один щабель із мовними знаннями, мовленнєвими навичками та вміннями. Отже, у процесі оволодіння іноземною мовою учням пропонується засвоїти систему фонових знань, тобто сукупність відомостей культурного та матеріально-історичного, географічного та прагматичного характеру, якими володіє носій мови, уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої вивчається.
Нижче наведені план-конспект уроку з англійської мови на тему "Проблема відносин між батьками та дітьми" (за романом С. Моема "Театр") та виховний позакласний захід на тему "Марк Твен та його літературні герої" відрізнются від звичайних заходів такого типу саме неординарністю, незвичністю структури та послідовності етапів.
План-конспект уроку з англійської мови
на тему "Проблема відносин міде батьками та дітьми"
(за романом С. Моема "Театр")
Мета. Навчати іншомовному спілкуванню, використовуючи проблемні комунікативні ситуації.
Завдання:
- формувати і удосконалювати мовленнєві вміння учнів;
- удосконалювати фонетичні та граматичні навички;
- розвивати навички синхронного перекладу;
- розкривати стилістичні особливості твору;
- поглибити знання про творчість С. Моема;
- формувати моральні цінності та світогляд у майбутніх вчителів.
План уроку
І. Початок уроку.
1. Оголошення теми та мети уроку.
2. Мовленнєва зарядка.
II. Основна частина уроку.
1. Створення установки на сприймання і розуміння тексту.
2. Підготовка до сприймання тексту.
3. Навчання діалогічного мовлення на основі діалога - зразка.
Удосконалення фонетичних навичок та навичок синхронного перекладу.
4. Розвиток монологічного мовлення у зв'язку з прочитаним.
5. Непідготовлене ситуативне мовлення.
III. Психологічний тест.
IV. Завершення уроку.
Хід уроку
І. Початок уроку.
1. Оголошення теми та мети уроку.
Т.: We arc going to read and discuss an extract from a very interesting and touching novel of the writer, whose books arc very popular both in Britain and in this country. Is his name familiar to you? Did you read any of his stories in Russian or Ukrainian, did you like them?
And the topic of our discussion is "Relations between parents and their children".
2. Мовленнєва зарядка (перевірка домашнього завдання) Role-play. A phone-in programme for parents. The topic is dealing with teenage children. Work in a group of six. One person is the DJ and the others arc callers.
II. Основна частина уроку. Розвиток ситуативного мовлення у зв'язку з прочитаним.
1. Створення установки на сприймання і розуміння тексту. Т.: То start with I want you to remind some facts from the S.Maugham's biography.
Somerset Maugham was a fiction and drama writer who became one of the most popular British authors of the 1900's. However his reputation stood for higher with the public than with critics.
He usually wrote in detached, ironic style, yet he often showed sympathy for his characters.
Born in Paris, the son of a British embassy official, he studied medicine at the request of his family bot he never practiced after completing his internship.
The most peculiar thing about S. Maugham's works is that the reader can never guess the end of them. That is why they are always read with great interest. Most of S. Maugham's stories show his good knowledge of ordinary people and his warm sympathy for them.
2. Підготовка до сприймання тексту.
Передтекстові завдання.
а) Значення та вживання маловідомих слів та виразів;
barrister - advocate [ ], solicitor
councel [ ]- Vocar, man of God, padre
make-belive -lie, pretence, untruth
stiffle - airless, very hot, choke, prevent from breathing
luxury [ ] - wealth, rechness…
reproach - criticizm, blame, condemn, find fault with, express one's dissatisfaction
interfere [

 
 

Цікаве

Загрузка...