WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Активні методи навчання - Реферат

Активні методи навчання - Реферат

"Тренінг як процес" (Девід Лі )Девід Лі цілком природньо вважає, що "тренінг - це тривалий процес", а не одномоментна подія [1]. Він пропонує відповісти на чотири запитання на початковій стадії - стадії визначення потреб у навчанні.

1.Виявлення проблеми (" Чи існує проблема?").

2. Пошук рішення ("Якщо проблема все-таки існує, чи це та проблема, з якою можна впоратися за допомогою тренінгу?").

3. Ухвалення рішення про застосування тренінгу (" Чи допоможе тренінг у даному випадку?").

4. Формулювання завдань ("До чого ми прийдемо внаслідок проведення тренінгу?").

Яскравим прикладом може бути досвід партнерської організації, у якій ми проводили тренінг з навчання навичкам консультування студентів-юристів. Організація мала сформульовану місію - правова допомога малозабезпеченим громадянам, був організований процес роботи і добре поставлене інформування клієнтів, а в студентів була мотивація працювати з клієнтами. Однак клієнтів ставало усе більше, і процес появи нових клієнтів став неконтрольованим.

Ми разом попрацювали над визначенням проблеми, і виявилося, що насправді проблем як мінімум дві! Одна - організаційного характеру - для того, щоб самостійно справлялася з обсягом роботи з консультування громадян, потрібно було чітко визначити категорію справ чи самих клієнтів для надання допомоги. Наприклад, допомога надається в справах, де є порушення прав громадян державою. Чи - допомога надається людям з обмеженими можливостями, чи - пенсіонерам.

Зрозуміло, що, скільки б ми не тренували студентів і не удосконалювали їхні навички консультування, є науково-практичні норми навантаження на консультанта, і якби ці норми як і раніше порушувалися, наш тренінг не приніс би очікуваного ефекту. Висновок - організаційну проблему в даному випадку тренінгом навичок розв'язати було неможливо. Коли ж навантаження на консультантов і супервізорів були оптимизировані, тренінг навичок консультування був корисний і ефективний, тому що зробив процес роботи осмисленим і поддатливим корекції, керуванню. Приведений приклад ілюструє необхідність відповіді на безліч питань про застосування активних методів навчання, тобто про тривалу і ретельну підготовку процесу навчання з їхнім застосуванням.

Отже, найбільш розповсюдженою проблемою, що зустрічається в практиці роботи студентських клінік і розв'язується застосуванням тренінгу - активних методів навчання - є недостатня сформованість певних навичок у студентів. Інші проблеми, що виникають раз за разом: невисока мотивація, нестача знань, відсутність повноважень у прийнятті рішень - розв'язуються іншими методами (набуттям потрібних знань, створенням адекватної системи мотивації, удосконалюванням структури).

Формулювання і планування завдань тренінгу завжди буде спонукатися потребою і якоюсь ідеєю, як задовольнити цю потребу [1,3].Потрібно спробувати досягти відповідності ряду критеріїв, для цього при формулюванні завдань потрібно пам'ятати, що вони мають бути реалістичними, доречними, позитивними, визначеними, виправданими. Плануючи ефективність завдань тренінгу, слід не забути про три елементи: наочності процесу діяльності, методах визначення успішності, подбати про умови роботи [1]. Так, скажімо, багато недосвідчених тренерів задовольняються лише емоційною оцінкою " Чи сподобався вам тренінг?", що не забезпечує повноти визначення успішності навіть у мінімальному ступені. Найчастіше завдання тренінгу формулюються "негативно", що може перешкоджати розумінню користі, яку учасники отримують у результаті навчання.

На закінчення короткого огляду варто ще раз перелічити методи тренінгу. До них відносять традиційні лекції і семінари і не такі традиційні, уже згадувані, рольові ігри і дискусії, моделювання практичних ситуацій, мозковий штурм, а також метод кейсів (case-study), що особливо ефективний для навчання студентів юридичних спеціальностей. Головні ж прагнення - бути громадянином, професіоналом, актуальною особистістю - повинні бути тим рівнем узагальнення, тими цінностями, що визначають малюнок будь-якої навчальної програми для студентів у рамках концепції цивільного суспільства, базовими цінностями якого є верховенства права і людська гідність.

Отже, можна дійти висновку, що методи навчання – надзвичайно складні психолого-педагогічні та соціально-педагогічні утворення. При розкритті їх суті виявляється, що їм властиві не одна, а кілька істотно важливих ознак, і через те будь-якій з них можна віддати перевагу лише в цілком конкретних педагогічних умовах.

На даний час немає жодної класифікації методів навчання, яка охопила б широкий та різноманітний діапазон традиційних та нетрадиційних методів навчання. Неможливо зупинятися на використанні тих чи інших методів навчання окремо. Лише інтегруючись одні в другі, поєднуючись та взаємодоповнюючись, традиційні та нетрадиційні методи навчання у вищих навчальних закладах можуть привести до очікуваних результатів.

Список використаної літератури

 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - Київ, 1981, - 206с.

 2. Бондарчук Л.І. Федорчук Е.І. Методи активного навчання в курсі "Основи педагогічної майстерності." Вища і середня пед. освіта. - Київ, 1993. - № І6.- С 51-56.

 3. Володько В.М. Іванова Т.В. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність як один з методів розвитку творчих здібностей студентів. Вища і середня педагогічна освіта . - Київ, 1993. - № І6. С. 62.

 4. Галузинський В.М. Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне. С. 62-185.

 5. Гашимова В.Х. Деякі аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя. // Педагогіка і психологія.- Київ, 1996. - №З. - С. 164-168.

 6. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования.- Київ, 1997.- 307с.

 7. Жукова Р.Ф. Кузнецов Ю.В. Активные методы обучения в концепции перестройки учебного процесса. // Активные методы обучения в системе подготовки специалистов и руководителей: Сборник научных трудов. -Ленинград, 1989. - С. 5-13.

 8. Кесаманлы Ф.П., Оржешковская Л.М., Ткач Г.И. Учебные модули как активний метод обучения. // Активные методы обучения в системе подготовки специалистов и руководителей: Сборник научных трудов.-Ленинград, 1989.- С. 121-123.

 9. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. - Киев-Одесса, 1988. - 159 с.

 10. Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення: Матеріали доповідей і повідомлень науково-методичної конференції 26-28 березня, 1991р.- Ужгород, 1991.-131с.

 11. Лозова В.І., Золотухіна С.Т., Гриньова В.М. Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні психолого-педагогічних дисциплін. // Вища і середня педагогічна освіта.-Київ, 1989.- № 14. С. 6З-68.

 12. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии.- Из-во Московского Университета, 1989. - 78 с.

 13. Методические рекомендации по классификации методов активного обучения.- Киев , 1982.-15 с.

 14. Ништа Л.Г. Шляхи формування педагогічної спрямованості студентів засобами позааудиторної роботи. // Вища і середня освіта.-Київ, 1989.-№ 4.-С. 68-71.

 15. Педагогіка. /3а редакцією М.Д.Ярмаченка/. - Київ, 1986.- С. 164-190.

 16. Педагогика. /Под. ред. Ю.К.Бабанского/. - Москва, 1988.- С. 386-412.

 17. Солдатенко М.М. Сусь Б.А. Самостійна пізнавальна діяльність як найважливіша умова формування спеціаліста. // Вища і середня освіта. - Київ, 1994. - № 7. - С. 39-44.

 18. Фіцула М.М. Педагогіка . - Тернопіль, 1997. – С. 132-143.

 19. Фурман А. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно-розвивальній системі. // Рідна школа. - К., 1997. - №2. – С. 25-78.

 20. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри – активна форма підготовки майбутніх вчителів. // Вища і середня педагогічна освіта. - Київ, 1993. - №6.- С. 68-73.

 21. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – Москва, 1998. - С. 6-7.

 22. Явоненко О.Ф. Савченко В.Ф. Комплексний підхід до розв'язування проблем фахової підготовки студентів педвузу. // Педагогіка і психологія.-Київ, 1996. - №4. – С. 167-173.


 
 

Цікаве

Загрузка...