WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ігрова діяльність (літературна гра) на уроці читання - Реферат

Ігрова діяльність (літературна гра) на уроці читання - Реферат

Починали з гри "Що ти про мене думаєш?". У першому класі ця гра проводилася після ознайомлення учнів з українськими казками. Дидактичною метою гри було формування вміння розуміти авторське ставлення до героїв залежно від емоційного забарвлення слова. Учитель пропонував учням прочитати заголовки відомих казок та визначити за заголовками авторське ставлення до героїв. Учні ділилися на команди. Вигравала команда, учасники якої найточніше визначали авторське ставлення до героїв.

Після того, як діти зрозуміли, що кожне слово літературного твору містить думки та почуття іншої людини, які можна зрозуміти за уважного прочитання, учитель пропонував наступний варіант гри "Що ти про мене думаєш" з метою виявити вміння співвідносити форму слова з його лексичним значенням, вчити розуміти авторське ставлення залежно від емоційного забарвлення слова в художньому творі. Учитель пропонував дітям, зазирнувши в кінець читанки, переглянути її зміст та записати заголовки художніх творів, із яких можна здогадатися, як автор ставиться до своїх героїв. Переможцем ставав той, хто вибрав найбільше таких заголовків та обґрунтував свою думку.

Після гри діти пригадували заголовки інших літературних творів, з яких можна одразу дізнатися, що автор думає про зображених ним персонажів.

У тексті, який діти читали вдома, їм теж пропонувалося підкреслити всі слова, які так чи інакше виявляють думки автора, дають змогу відчути авторську присутність.

Після того, як учні зрозуміли, що художній твір — витвір конкретної людини, знають дещо з біографії письменника, уявляють, що за словами автора стоять його думки, почуття, ставлення до світу тощо, їм пропонується серія літературно-ігрових завдань, які дають змогу поставити себе на місце автора. Наприклад, Я головна, я буква ...". У кишеньку вставляється будь-яка буква, учням необхідно скласти текст, у якому було б не менше ніж 20 слів, що розпочинаються з цієї букви. Виграє той, хто використає найбільше таких слів і його оповідання матиме смисл. Текст може бути й гумористичного змісту.

У цій грі діти не лише активізують свій словниковий запас, удосконалюють літературні здібності, а й вчаться бути в ролі автора. Наведемо зразки таких текстів.

Смачно... Смачно синіє синя слива. Семен смачно смокче сьому сливу. Сашко смакує солоним салом. Сергійко сам смакує супом. Софійка сама собі сиром смакує. Смакують смачно сьогодні Семен, Сашко, Сергійко, Софійка — снідають собі.

Мильна мишка. Миколка миє мишеня маленьке в мисочці малій. Маринка милить мишку милом.: Морока Маленька мишка мильна в милі. Милиться милом мильна мишка, Марина миє мильну миску. Мовчки милуються Миколка, Маринка мишеням. Матуся Миша мимоволі милується маленьким мишенятком.

Такі ігри можуть мати різні варіанти. Наприклад, гра "Відсутня буква О". Учні складають текст, у якому

відсутні слова, що мають зазначену букву. Виграє той, хто придумає найцікавіший текст з найбільшою кількістю слів. Гра "Використай задані слова": складається текст, у якому використовуються задані слова. Один учень — оповідач. Решта на аркушах паперу пишуть по одному слову і передають йому. Упродовж 10 хвилин оповідач має скласти зв'язний текст з обов'язковим використанням усіх заданих слів у будь-якій послідовності і граматичній формі.

Гра "Уяви себе...", крім вище наведених цілей, сприяє формуванню творчої уяви учнів. Учні працюють у групах по 4—5. Після ознайомлення з текстом кожна група отримує картку з одним із таких завдань.

"Уяви собі, що ти — продавець у книгарні. Зроби рекламу цієї книги так, щоб її охоче розкупили".

"Уяви, що ти — літературний критик. Напиши, що тобі не сподобалось у цій книзі. Обґрунтуй свою думку".

"Уяви себе вдячним читачем. Тобі необхідно написати листа-подяку авторові цієї книги".

"Уяви себе співавтором книги. Зроби необхідні зміни, доповнення до сюжету, композиції, оформлення книги".

"Уяви себе вчителем 3-го класу. Допоможи дітям ознайомитися з книгою, зумій викликати до неї інтерес. Напиши, що ти для цього зробиш: покажеш ілюстрації, обереш історичні факти, розкажеш про..., зачитаєш..., даси такі завдання... тощо".

"Уяви себе кореспондентом місцевої газети. Візьми інтерв'ю у автора цієї книги. Про що ти запитаєш?"

Зважаючи на специфіку засвоєння молодшими школярами літературознавчих понять, учителі можуть коригувати послідовність проведення та характер літературних ігор. Так, контрольно-оцінювальні ігри можна успішно використовувати як ігри тренувального змісту з метою збагачення читацького досвіду учнів, поповнення запасу знань про дитячих письменників. Наприклад, гра "Письменник не письменник".

Заздалегідь готується список прізвищ дитячих письменників, які чергуються з прізвищами видатних наукових і громадських діячів, художників, музикантів, але таких, які відомі учасникам гри. У ході гри ведучий вимовляє прізвище письменника — учні підносять руку. Якщо звучить прізвище іншого митця — не підносять. Ті, хто не підніс руку, коли вимовлялося прізвище письменника, і хто підніс, коли воно не звучало, вибувають із гри.

Наприклад, діти вибирають прізвища письменників з такого списку: Марійка Підгірянка, В.Сухомлинський, М. Лисенко, К.Тринивичева, К.Білокур.

Після гри діти одержують додаткове завдання: пригадати твори письменників, прізвища яких були в списку, самостійно продовжити його.

У ході уроку використовуються ігри, складені самими учнями. Наприклад, гра "Приказка-казка", дидактична мета проведення якої — вчити дітей усвідомлювати ідейно-тематичний зміст прочитаного, розглядати події, що відбуваються, з позиції автора. На дошці записані прислів'я. Учитель читає твір і дає завдання вибрати ті з них, що відображають основну думку твору (ідею). Виграє група, яка найшвидше виконає завдання.

Наприклад: казка "Колосок" — Землю красить сонце, а людину праця. Бджола мала, а й та трудиться. В.Чухліб "Золотий дощ" — Все трудом славиться. Діло майстра величає. Дерево на дерево спирається, а людина на людину.

Після застосування системи літературних ігор на засвоєння поняття "автор твору" варто провести контрольні зрізи у вигляді гри "Хто більше?". Учитель пропонує дітям за 5 хвилин записати якомога більше прізвищ відомих їм дитячих письменників — українських та зарубіжних.

Досвід організації ігрової діяльності літературознавчого спрямування на уроці читання засвідчує ефективне опрацювання літературних творів, свідоме засвоєння таких літературних понять, як тема, ідея, сюжет, персонаж, мова твору, жанр тощо. Діти, відповідно до запропонованого типу діяльності, виконуючи ігрові дії, вчилися помічати та розпізнавати художні засоби виразності, визначати жанрові особливості твору, бачити компоненти твору (персонаж, вчинок), відтворювати в своїй уяві прочитане; вчилися розуміти авторський задум і визначати свою позицію, тобто в цілому набували вміння повноцінно сприймати літературний твір.

Перевага організації ігрового навчання в структурі уроку читання полягає в системності використання літературних ігор, змістом яких є початкові літературознавчі поняття та уявлення, у проблемно-пошуковому підході до їх засвоєння в процесі аналізу літературного твору, у ході літературно-творчої ігрової діяльності молодших школярів на уроці читання.

У збірнику подано ігри з метою формування літературних понять, що є змістом літературознавчої пропедевтики, уведеної до чинних навчальних програм:

• тема, сюжет, композиція, ідея;

■ персонаж твору (герой), літературний портрет;

• образ автора, жанр;

а також ігри для розвитку уяви та фантазії; ігри для розширення кола читання, збагачення читацького досвіду дітей; ігри для формування емоційно-образної виразності мовлення, розвитку літературної творчості тощо.

Використана література

  1. Методична розробка з читання.- Зап: ЗДУ, 2004.- 92с.

  2. Бігич О.Б. Вправи з навчання техніки читання та письма українською мовою у початкових класах.- К.: Ленвіт, 2006.- 64с.

  3. Волкова Анжела Володимирівна, Одарюк Лариса Петрівна Навчальний посібник з розвитку вмінь читання у дітей.- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- 40с

  4. Хорошковська Ольга Назарівна, Воскресенська Наталія Остапівна, Свашенко Алла Олександрівна Українська мова:Художнє слово. Читання.- К.: Промінь, 2004.- 160с.

  5. Григорян Е.Я., Мурко І.І., Федоренко О.О. Навчальний посібник з розвитку вмінь читання дитячої літератури..- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.- 39с.

  6. Методичні вказівки до читання українською мовою. ЗНУ, 2005.- 36с.


 
 

Цікаве

Загрузка...