WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ігрова діяльність (літературна гра) на уроці читання - Реферат

Ігрова діяльність (літературна гра) на уроці читання - Реферат

Реферат на тему:

Ігрова діяльність (літературна гра) на уроці читання

Ігрова діяльність — один із ефективних засобів підвищення якості сприймання молодшими школярами художніх творів на уроці читання. У структурі уроку читання ігрова діяльність має форму дидактичної гри, ігрової ситуації, ігрового прийому, ігрової вправи.

У пошуках ефективної методики навчання, яка, з одного боку, враховувала б специфічні закони літератури як виду мистецтва, а з іншого — дала б змогу прилучати дітей до активної творчої діяльності, варто звернутися до дидактичної гри. Дидактичні ігри — це ігри, що входять безпосередньо до структури уроку і сприяють засвоєнню, поглибленню й закріпленню навчального матеріалу та є засобом загального розвитку особистості, формування читацької самостійності тощо.

Вадами дидактичних ігор є сюжетно-рольові ігри, ігри-вправи, ігри-драматизації, ігри-конструювання. Дидактичні ігри можуть бути різної форми: тільки словесні, поєднувати слово й практичні дії, поєднувати слово й наочність, поєднувати слово й реальні предмети. З огляду на використання цих ігор на різних предметних уроках та залежно від виучуваного матеріалу вони поділяються на мовні, математичні, літературні тощо.

Термін "літературна гра" має подвійне значення. По-перше, це — художня творчість, гра мистецькими засобами за законами мистецтва, рівнозначна будь-якій соціальній грі (політичній, виховній, спортивній), однак відмінна за змістом — тут панують естетичні критерії. По-друге, літературні — це як узагальнена назва певних жанрів, які стимулюють інтелектуальну активність та розвивають естетичний смак.

У методичному аспекті літературні ігри — це словесні, рольові, драматичні ігри, побудовані на літературному матеріалі, розваги з використанням літератури, що розвивають пам'ять, уяву, фантазію, дотепність і винахідливість учасників, один із дієвих засобів опрацювання літературного твору.

Гра активізує психічні процеси діяльності учня молодшого шкільного віку (відчуття, сприймання, мислення, уяву, пам'ять, увагу), волю, мовлення. Використання на уроках літератури дидактичних ігор та ігрових моментів робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий, творчий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу.

Звертання до гри як до засобу організації процесу читацького сприймання продиктоване не лише віковими особливостями молодшого школяра, а й, по-перше, специфікою літературного твору, яка є дуже близькою до художніх умовностей гри, і, по-друге, специфікою сприйняття літератури, яка теж співзвучна природі ігрового моменту, потребує відриву від реальності, переживання іншого світогляду, інших почуттів. Дидактична гра на уроці читання сприяє усвідомленню ідейно-тематичного, композиційного задуму письменника, ознайомлює з літературними поняттями, що, у свою чергу, забезпечує адекватне розуміння твору. Деякі літературні ігри наче й не вносять нічого нового до обізнаності дітей, але приносять велику користь тим, що вчать їх творчо застосовувати наявні знання в інших умовах, активізують різноманітні розумові процеси.

Літературна гра містить величезні можливості: це може бути і засіб аналізу художнього твору, його осмислення, і спосіб оцінки прочитаного, і творчий підсумок вивченого, і метод перевірки рівня засвоєння матеріалу.

З метою ефективного використання на уроці читання визначимо основні групи літературних ігор.

До літературних ігор за формою проведення належать: інсценізація, вікторина, буриме, каламбур, шарада, чайнворд, анаграма, кросворд, ребус, метаграма, головоломка, криптограма, фігурний вірш тощо. Слід зазначити, що такі словесні ігри, як загадки, шаради, анаграми, ребуси та інші ми вважаємо літературними за умов, що: 1) вони базуються на літературно-художньому матеріалі; 2) їх проведення потребує літературних знань; 3) їх структура відповідає законам дидактичних ігор (має ігровий задум, ігрову дію та ігрове правило). Відповідно до засвоєння молодшими школярами літературознавчих понять, з метою повноцінного сприймання літературного твору літературні ігри класифіковано за змістом навчального матеріалу: ігри на засвоєння понять "тема", "композиція"; ігри на засвоєння поняття "дійова особа"; ігри з метою формування поняття "мова художнього твору"; ігри з метою формування поняття "образ автора"; ігри з метою формування поняття "жанр літературного твору"; літературні ігри та творчі завдання для розвитку уяви, фантазії; ігри для розширення кола читання, збагачення читацького досвіду.

За рівнем читацького сприймання літературні ігри поділяються на такі:

 • ігри на первинне сприймання художнього твору;

 • ігри на поглиблене сприймання художнього твору;

 • ігри з метою закріплення літературних знань;

 • ігри творчого характеру.

До групи ігор, класифікованих за дидактичною метою, належать:

 • ігри проблемно-пошукового змісту (на осмислення, одержання нових знань);

 • рефлексивно-тренувальні ігри;

' ігри творчого плану (на формування вміння здійснювати творче перенесення знань);

- контрольно-оцінювальні ігри.

За тином діяльності молодших школярів на уроці читання ігри поділяються на репродуктивні, пізнавально-пошукові, творчо-діяльнісні.

За характером створення ігри бувають запропоновані вчителем (запозичені) та створені самими учнями (авторські). :

Структурними складовими дидактичної гри, а отже, і літературної, є дидактичне завдання, ігровий задум, ігровий початок, ігрові дії, правила гри, підбиття підсумків.

Головними умовами ефективності застосування дидактичних ігор є:

• органічне включення до навчального процесу;

 • захоплюючі назви;

 • наявність справді ігрових елементів, зокрема зачинів, римування;

 • обов'язковість правил, які не можна порушувати

 • використання лічилок;

 • емоційне ставлення самого вчителя до ігрових дій (його слова й рухи цікаві, несподівані для дітей).

Якщо будь-яку гру використовувати надто часто, діти можуть втратити інтерес до неї, бо зникає новизна. Тому варто, залишаючи незмінними ігрові дії, до змісту вносити нове: ускладнювати правила, змінювати предмети, включати елементи змагання, починати гру з несподіваної лічилки або ігрового зачину.

Пояснення вчителя під час проведення гри має бути лаконічним і зрозумілим, пробуджувати інтерес. Чим молодші діти, тим детальніше варто пояснювати, як фати, показувати, як це робити. Участь класовода залежить від мети, змісту гри.

Хибною є думка про те, що дидактичні ігри найдоцільніші наприкінці уроку, оскільки в цей час діти найбільш стомлені. Саме гра може бути найкращим початком з метою створити емоційний настрій уроку, ефективно ознайомити дітей із його завданнями, пожвавити процес тренувальних вправ, читацької розминки. Гра є доцільною впродовж усього уроку: молодші школярі розв'язують кросворди, ребуси, складають загадки, прислів'я, змагаються у виразності, швидкості читання, що запобігає втомі. Гра може бути ефективним завершенням уроку: узагальненням вивченого, підбиттям підсумків.

Для успішного проведення дидактичної гри на уроці читання вчителю необхідно:

 • знати психологію учня і вміти використати ці знання на уроці як активну дієву силу;

 • творчо опанувати методику використання ігор на уроці як раціональний засіб опрацювання літературного твору;

 • вміти визначати ступінь необхідності гри на певних етапах уроку;

 • бути впевненим у досягненні позитивних результатів у навчанні читання та виховного впливу на учнів;

■ усвідомлювати жанрові особливості, зміст літературного матеріалу.

Розуміння позитивних аспектів дидактичних ігор допоможе учителеві:

• здійснити індивідуальний підхід до кожного учня, що забезпечує результативність сприймання;

 • визначити ступінь сформованості читацьких умінь та навичок;

 • виявити читацькі уподобання учнів;

 • зрозуміти позитивні якості і вади учнів, допомогти кожному позбутися негативних рис і розвинути якості, необхідні для навчання, не примушуючи їх це робити вольовими зусиллями.

Разом з тим, у дидактичній грі літературні знання сприймаються емоційно, а тому запам'ятовуються краще і зберігаються довше.

Ефективність гри на уроці читання зумовлена її використанням у процесі вивчення творів. Так, скажімо, формується вміння бачити за рядками твору особу автора, відчувати його ставлення до героїв, подій, загальний настрій твору, красу його мови. Це складне

вміння для молодшого школяра, а тому ігри, що проводяться в ході аналізу літературного твору, значно полегшують засвоєння та усвідомлення літературознавчих понять.

Наприклад, формуванню на пропедевтичному рівні поняття "автор твору" сприяла система літературних ігор.


 
 

Цікаве

Загрузка...