WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови ефективності використання проблемних ситуацій як засобу формування мислення учнів на уроках математики - Реферат

Педагогічні умови ефективності використання проблемних ситуацій як засобу формування мислення учнів на уроках математики - Реферат

Реферат на тему:

Педагогічні умови ефективності використання проблемних ситуацій як засобу формування мислення учнів на уроках математики

Основною цінністю гуманістичного особистісно-орієнтованого устаткування виступає творчість як спосіб розвитку людини в культурі.

Сьогодні існує гостра соціальна потреба у творчості і творчих індивідах. Розвиток у школярів творчого мислення – дна з найважливіших задач у сьогоднішній школі. Прагнення реалізувати себе , виявити свої можливості –це той направляючий початок, що виявляється у всіх формах людського життя – прагнення до розвитку, розширенню, удосконалюванню, зрілості , тенденція до вираження і прояву всіх здібностей організму і власного "я".

Математика починається зовсім не з обчислень , що здається очевидним, а із... загадки, проблеми. Щоб у учня розвивалося творче мислення, необхідно, щоб він відчув подив і цікавість, повторив шлях людства в пізнанні . Тільки через подолання труднощів, рішення проблем, дитина може ввійти у світ творчості.

Різні аспекти ідеї формування творчої особистості експериментально і теоретично досліджувалися багатьма вченими.

Найбільш значні результати в розробку даної проблеми внесли такі вітчизняні психологи і педагоги: М.А. Данилов, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, Л.В. Занков, М.М. Панчешникова ,З.І. Калмикова , а також закордонні : Дж. Гілфорд , Е.П. Торронс , Р. Стенберг .

Разом з тим , результати вивчення масового досвіду розвитку творчої особистості учнів за допомогою проблемного навчання вказують на те, що можливості навчальної діяльності використовуються далеко не цілком. Практика свідчить і про те, що вчителі відчувають труднощі у використанні проблемного навчання на уроках. Саме це і спонукало нас до вибору теми нашого дослідження: "Проблемне навчання на уроках математики як засіб формування мислення учнів". Як свідчить шкільна практика окремі теми курсу математики учнями засвоюються репродуктивне, не завжди усвідомлено. Для того, щоб засвоєння навчального матеріалу курсу математики було усвідомленим, на наш погляд, доцільно в процесі навчання використовувати проблемний метод, в процесі якого учні вчаться аналізувати, порівнювати, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, тобто розвивається їх мислення, яке сприяє усвідомленому засвоєнню складного навчального матеріалу.

Проведене нами дослідження свідчить про те, що в системі заходів, спрямованих на розвиток і формування мислення учнів, проблема активізації навчання займає одне з центральних місць.

Правильна організація пізнавальної діяльності учнів потребує від вчителя великої майстерності та високої методичної підготовки. Вчитель, організовуючи пізнавальну діяльність учнів, сприяє нагромадженню певного фонду знань та формуванню в учнів необхідних прийомів правильного аналізування й синтезування, співставлення прийомів повноцінних узагальнень. Раціонально організована і систематично проведена діяльність учнів не тільки позитивно впливає на формування мислення, але й сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів.

Аналіз дослідно-експериментальної роботи свідчить про те, що використання проблемного навчання на уроках математики дуже підвищує пізнавальний інтерес учнів і активізує розумову діяльність, якщо при його використанні враховувати сукупність наступних педагогічних умов:

  • врахування здібностей та інтересів учнів;

  • поєднання різних видів проблемних завдань;

  • надання учням при виконанні завдань свободу вибору та забезпечення ситуації успіху для кожного учня.

Тільки так й можна сформувати творчо розвинену особистість, тобто реалізувати основну задачу сучасної школи.


 
 

Цікаве

Загрузка...