WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання - Реферат

Педагогічні умови розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання - Реферат

Реферат на тему:

Педагогічні умови розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання

У низці психологічних і педагогічних досліджень вивчається проблема розвитку творчої особистості засобами мистецтва, яке має значний розвиваючий івиховний потенціал і активно впливає на сферу інтелекту, почуттів і здатностей людини [2, 4, 5, 6]. Педагогічний аспект художньо-творчого розвитку молодших школярів засобами мистецтва розглядається в сучасних дослідженнях Б.М. Юсова, Б.М. Неменського, Л.М. Масол, Г.П. Шевченко, Т.М. Очеретяної, В.М. Кардашова.

Метою даної статті є визначення умов, що сприяють ефективному розвитку творчої активності молодших школярів у процесі естетичного виховання.

Інтеграція мистецтв в сучасній психолого-педагогічній науці розуміється як сполучення певних видів мистецтв, що сприяє вирішенню тих або інших задач розвитку творчої активності й естетичного виховання особистості школяра.

У результаті теоретичного аналізу досліджень в області філософії (В.В. Зеньковський); педагогіки (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський); теорії йметодики естетичного виховання (Є.В. Квятковський, Б.Т. Ліхачов, Л.В. Школяр, Б.М. Нєменський, О.О. Мєлік-Пашаєв, Б.П. Юсов) нами були виділені такі базові положення дослідження:

1. Естетичне виховання трактується в дослідженнях як важливий фактор розвитку особистості.

2. Ціль естетичного виховання еволюціонувала залежно від епохи, конкретних соціально-економічних відносин, рівня розвитку філософської й педагогічної думки.

3. Творчість у різних її проявах є неодмінним атрибутом існування земної цивілізації.

У процесі теоретичного дослідження нами визначені педагогічні умови, при дотриманні яких буде ефективно здійснюватися розвиток творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання:

 • побудова художньо-творчої діяльності на основі суб'єктивного досвіду дітей;

 • організація взаємодії дітей і дорослих на основі гуманістичного спілкування в спільній діяльності;

 • організація естетичної діяльності дітей на основі інтеграції мистецтв, що створюють реальні можливості для розвитку інтересу, активізації активності дитини в оволодінні досвідом творчої діяльності;

 • створення обстановки емоційного благополуччя на заняттях;

 • здійснення регіонального підходу до відбору змісту творчої діяльності.

Нами також були теоретично виявлені оптимальні шляхи й засоби реалізації цих умов: поетапний характер організації дитячої творчості; широкий спектр творчих завдань й їхнє варіювання; раціональне сполучення індивідуальних, групових, колективних форм творчої діяльності; збагачення культури слухового й зорового сприйняття; опора на суміжні види мистецтва; стимулювання уяви; проблемно-ігрові методи навчання дітей; педагогічний такт у керівництві й оцінці творчої активності дітей.

Теоретичне дослідження даної проблеми дозволило зробити такі висновки:

 1. Педагогічні умови, що забезпечують ефективність розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку, включають ознайомлення з різноманітними видами естетичної діяльності, організованої на основі взаємодії образотворчої, музичної, художньо-мовної, святково-розважальної діяльності.

 2. Процес розвитку творчої активності дітей на основі взаємодії мистецтв вимагає наявності емоційно-естетичного сприйняття художніх творів, знань про їх жанрову специфіку, образний характер.

 3. Сутністю творчої активності дітей молодшого шкільного віку є реалізація потреби в нових знаннях й одержанні від них позитивних емоцій, а також здатність перетворювати, видозмінювати наявні знання й виражати власне ставлення до них у різних видах художньо-творчої діяльності.

Література:

 1. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. - М.: Просвещение, 1988. - 121с.

 2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Просвещение, 1985. – 379 с.

 3. Игнатьев Е.И. Психологические особенности изобразительной деятельности младшего школьника // Психология младшего школьника. — М.,1960. – 298 с.

 4. Кардашов В.М. Теоретичні та методичні засади художньо-творчого розвитку школярів: Монографія Під ред. Н.А. Кушаєва – Бердянськ: ТОВ "Будинок техніки плюс", 2000.- 160 с.

 5. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів. – Х.: Веста: "Ранок", 2006. – 256 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...