WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування в молодших школярів навичок діалогічного мовленнєвого спілкування - Реферат

Формування в молодших школярів навичок діалогічного мовленнєвого спілкування - Реферат

Реферат на тему:

Формування в молодших школярів навичок діалогічного мовленнєвого спілкування

Невід'ємною складовою частиною комунікативної компетентності молодших школярів є розвинене діалогічне мовлення, яке передбачає не тільки збагачення словникового запасу учня формами мовного етикету, а й уміле варіювання інтонацією відповідно до мовленнєвої ситуації.

Окремі аспекти проблеми формування в молодших школярів усного діалогічного мовленнєвого спілкування висвітлюються в працях методистів Г. Воронько, О. Митник, С. Мунтян, С. Омельчук, Е. Палихатої, В. Сторожук, К. Дорошенко, О. Чеснокової та ін. Зокрема зазначається, що діалог є основною, домінуючою формою мовлення, і тому в практиці навчання рідної мови в початкових класах він повинен посідати належне місце. На їх думку, виходячи з природного примату діалогічного мовлення, процес навчання говоріння в початкових класах слід будувати в напрямі від нього до монологу, а не навпаки.

Чинними програмами передбачено набуття молодшими школярами елементарних знань про мовлення (усне і писемне, діалогічне й монологічне); про особливості висловлювань, які можуть бути обумовлені чи їх комунікативними завданнями, чи ситуацією спілкування [4].

Дитина, як зазначає В. Науменко і М. Захарійчук, є учасником спілкування в різних ситуаціях мовлення. Їй треба бути впевненою, що вона говорить правильно. Крім цього, вона повинна знати правила етикету та засоби виразності (звукові: сила, висота, тембр, мелодія голосу, тон, темп мовлення, паузи; візуальні: поза, жести, міміка, погляд) [3,13]. Тому під час вивчення розділу "Мова і мовлення" важливо формувати в дітей інтерес до їхнього власного мовлення і мовлення навколишніх людей, зокрема, мовлення вчителя, однокласників.

У підручнику "Рідна мова в рідній школі. Інтегроване вивчення читання та української мови в 2 класі" (авт. Д. Луцик, А. Зимульдінова, Г. Філь, О. Химин) у розділі "Мова і мовлення" особлива увага звертається на практичне засвоєння правил поведінки під час спілкування: уміння говорити перед класом, правильно поводитись, відповідаючи на запитання вчителя, розмовляючи з ровесниками, зі старшими, знайомими і незнайомими, з учителем, батьками. У результаті виконання спеціальних вправ підручника учні засвоюють слова ввічливості, якими надалі користуватимуться в різних мовленнєвих ситуаціях [2,32-63].

Формування та розвиток навичок мовленнєвої компетентності передбачає роботу над побудовою таких діалогічних і монологічних висловлювань (усних і письмових): переказ готових текстів і побудову висловлювань на основі прочитаних чи прослуханих творів, переглянутих фільмів; розповідей родичів, знайомих про ті чи ті події, про випадки із повсякденного життя школярів. Необхідно пропонувати учням складати усні і письмові висловлювання з певною комунікативною метою (записка із запрошенням, вітанням, вибаченням, оголошенням і т. ін.) [1,44].

Важливо прищеплювати молодшим школярам культуру спілкування, яка виявляється не тільки в доречному використанні формул мовленнєвого етикету, а й в умінні уважно слухати співрозмовника, призупиняти своє мовлення, щоб дати можливість висловитись іншому, погоджувати свої репліки з тим, що сказав співрозмовник, в умінні сказати йому добре слово, висловити критичне зауваження у такій формі, щоб нікого не образити.

Література:

  1. Вашуленко М. Навчання української мови в 2 класі // Початкова школа. – 2003. – № 6. – С.42-46.

  2. Луцик Д.В., Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Химин О.Ф. Рідне слово в рідній школі. Інтегроване вивчення читання та української мови в 2 класі. Перша частина. – Дрогобич, 2003. – 187 с.

  3. Науменко В., Захарійчук М. Формування в дітей уміння говорити майстерно // Початкова школа. – 2002. – № 10. – С.13-16.

  4. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – Київ: Початкова освіта, 2006. – 429 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...