WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації науково-дослідної діяльності - Реферат

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації науково-дослідної діяльності - Реферат

Реферат на тему:

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації науково-дослідної діяльності

Перехід до нової системи суспільних відносин посилює вимоги до професійної компетенції фахівців. Вони мають творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, вільно орієнтуватися у потоці наукової інформації. Необхідність підвищення рівня наукової підготовки є характерною ознакою сьогодення в усіх сферах педагогічної діяльності. Освіта є стратегічною основою розвитку суспільства, нації і держави, запорукою майбутнього. "Вона є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені" – підкреслюється у Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті. [32,16]

Сучасний стан професійної підготовки педагогічних кадрів не достатньо забезпечує належний рівень готовності майбутніх спеціалістів до творчої, ефективної діяльності,

Глибоке розуміння суті педагогічних явищ і процесів, творчий підхід до розв'язання неординарних педагогічних завдань неможливе без свідомого оволодіння методами наукового пізнання, ознайомленням з методологією і логікою дослідного процесу, умінням прогнозувати його наслідки. Звідси одним з важливих завдань підготовки педагогічних кадрів є не тільки формування професійних навичок, а й виховання творчих особистостей, здатних проводити дослідження, використовувати новітні досягнення психолого-педагогічної науки.

Особливої актуальності це питання набуває для вчителів початкової школи. Збагачення духовної культури, відновлення зв'язків з національними джерелами та розвиток інтелектуального потенціалу особистості в умовах реформування освіти вимагає з перших років перебування в школі застосування новітніх педагогічних технологій та системи методів, що сприяють не тільки засвоєнню дітьми певного обсягу знань, умінь і навичок, але й мобілізації внутрішніх сил, духовної активності, здатності до самоосвіти і самовдосконалення. Тому одним із суттєвих завдань підготовки вчителя початкової ланки освіти є формування у нього науково-дослідницьких умінь як необхідної умови стабільності їхнього професійного рівня, орієнтації у широкому арсеналі інноваційного руху, наукових розробках, якісного навчання і виховання молодших школярів.

Що ж до підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти до творчої дослідницької діяльності, то наукові доробки у цьому напрямі мало досліджені і особливо, що стосується організації науково-дослідної діяльності в курсі „Методика викладання математики в початковій школі".

Підсумки формуючого експерименту показали, що формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до проведення педагогічних досліджень активно здійснюється за умов, коли:

– становлення особистості, розкриття своїх творчих можливостей здійснюється у процесі реалізації усіх видів аудиторної і позааудиторної роботи в єдиному режимі цілісної системи науково-дослідної діяльності студентів;

– поетапний розвиток наукового потенціалу майбутніх фахівців заснована на їх потребі в самореалізації і базується на свідомому пізнавальному інтересі і самоідентифікації.

Отже, аналіз результатів проведеного дослідження показав суттєве підвищення ефективності підготовки студентів до проведення науково-дослідної діяльності при використанні всіх форм навчально-дослідної діяльності та науково-дослідної діяльності у позаурочний час.


 
 

Цікаве

Загрузка...