WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості впровадження ігрової навчальної технології на уроках математики в початковій школі - Реферат

Особливості впровадження ігрової навчальної технології на уроках математики в початковій школі - Реферат

Реферат на тему:

Особливості впровадження ігрової навчальної технології на уроках математики в початковій школі

Одним із першочергових завдань початкової освіти є озброєння учнів глибокими та міцними знаннями, виховання інтересу до знань, прагнення до свідомого застосування їх на практиці.

Постійне збільшення розумового навантаження на уроках майже всіх навчальних дисциплін, а особливо математики змушує замислитись над тим, як підтримати в учнів інтерес до вивчення навчального матеріалу. У зв'язку з цим ведуться пошуки нових ефективних форм і методів навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів.

Сьогодні важлива роль відводиться ігровим навчальним технологіям на уроках математики – сучасному та загально-признаному засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Наукове осмислення сутності гри та її значення для розвитку дітей започатковано у психології. У працях відомих учених ХХ ст. Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Д. Ельконіна, В. Зіньківського, О. Запорожця та ін. розроблено теоретичні засади історичного походження гри, її соціальної сутності та психологічного механізму.

Визначимо найсуттєвіші питання, які дозволяють учителю реалізувати на практиці ігрову навчальну технологію.

По-перше, важливо обміркувати поетапний розподіл ігор та ігрових моментів в системі інших видів діяльності на уроці.

По-друге, необхідно з'ясувати доцільність ігрової діяльності на різних типах уроків та в їх системі.

По-третє, плануючи організацію ігрової діяльності на уроці, учитель, насамперед, має визначити навчальну, розвивальну і виховну мету, кожна з яких спрямовується на розв'язання завдань, визначених програмними вимогами для учнів початкової школи.

По-четверте, добираючи до уроку ту чи іншу дидактичну гру, вчитель має орієнтуватися на те, що ефективність навчального, розвивального і виховного впливу ігрової діяльності на уроці залежить від методики педагогічного керівництва нею.

У процесі нашого дослідження було проведено дослідно-експериментальну роботу, де ми виходили з того, що активність пізнавальної діяльності, пізнавальний інтерес учнів можливо підвищити шляхом використання у навчальному процесі технології ігрової діяльності.

Програма дослідно-експериментальної роботи з використання технології ігрової діяльності як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів проходила в декілька етапів: виховання позитивного ставлення учнів до використання дидактичних ігор на уроках математики, включення учнів у процес проведення дидактичних ігор, контроль із боку експериментатора за результатами виливу дидактичних ігор на підвищення пізнавального інтересу та пізнавальної діяльності учнів.

У ході формуючого експерименту були використані такі методи: спостереження, проведення зрізів, контрольних робіт, метод якісного та кількісного аналізу експериментальних даних.

Конструювання дослідно-експериментальної роботи велося у такому напрямку, як конкретизація тем, що виносяться для вивчення математики, визначення об'єму знань та вмінь; розробка дидактичних ігор. Нами було розроблено та апробовано близько 50 дидактичних ігор.

У результаті експерименту прийшли висновку, що систематичне використання ігрових технологія під час навчання математики дозволяє значно підвищити активізацію пізнавальної діяльності молодших школярів (таблиця 1).

Таблиця 1.

Співвідношення рівнів розвитку пізнавального інтересу учнів 3-х класів

Констатуючий

3

Формуючий

3-А

33

3-Б

3-А (Е)

3-Б (К)

Високий

20%

21%

55%

20%

Середній

51%

45%

32%

42%

Низький

29%

34%

13%

38%

Отже, використання ігрових навчальних технологій доцільно широко використовувати під час навчання математики, оскільки вони сприяють розвитку ініціативи, пізнавальної активності, самостійності, творчості.

Література:

1. Авдонина Е.В. Урок-путешествие по математике "Полет вкосмос" // Начальная школа. – 2005. – №3. – С. 45-48.

2. Бойченко Т. Цікаві ігри та завдання з математики // Початкова школа. – 2004. – №4. – С.23-24.

3. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі: Монографія. – К.: КМПУ, 2003. – 272 с.

4. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: Навч. посіб. для студентів педагогічних факультетів. – К.: Освіта, 1998. – 199 с.

5. Смаглій О. Застосування ігрових ситуацій на уроках математики // Початкова школа. – 2003. – № 7. – С.37-40.

6. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999. –366 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...