WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання проблемних ситуацій на уроках математики в процесі розвитку творчого мислення молодших школярів - Реферат

Використання проблемних ситуацій на уроках математики в процесі розвитку творчого мислення молодших школярів - Реферат

Реферат на тему:

Використання проблемних ситуацій на уроках математики в процесі розвитку творчого мислення молодших школярів

Початок ХХІ ст. характеризується посиленою увагою до проблем розвитку творчого мислення молодших школярів. Так, у „Законі про освіту" (ст.29) визначено головну ціль освіти, якою є „...розвиток особистості, талантів, розумових та фізичних здібностей дитини і їх найповнішому обсязі" [1].

Актуальність дослідження зумовлена загальною орієнтацією сучасної освіти на формування продуктивного мислення учнів, яке забезпечує використання набутих знань у нестандартних, проблемних, творчих ситуаціях.

Творчість є предметом аналізу багатьох учених, котрі досліджують природу цього феномена. Філософські аспекти дослідження творчості розглядали Г. Батіщев, Г. Гіргінов, Г. Давидова, Б. Кедров, А. Коршунов, А. Шумілін та інші.

У роботах В. Андрєєва, Л. Виготського, Ю. Гільбуха, В. Давидова, О. Киричука, В. Крутецького, Н. Лейтіса, О. Леонтьєва, А. Лука, В. Моляко, М. Морозова, Я. Пономарьова, В. Рибалки, С. Рубінштейна, О. Савченко, С. Сисоєвої та інших висвітлюються психолого-педагогічні фактори, які сприяють формуванню творчих здібностей особистості, мотивів її творчої діяльності, розвитку творчої активності.

Завдання початкової школи у цих умовах – стимулювання розумової активності учнів використанням проблемних ситуацій на уроках, зокрема під час вивчення таких теоретизованих предметів, як математика

Математика, починаючи з першого класу, сприяє розвитку мислення і творчих можливостей учнів. Ефективність навчально-виховного процесу залежить від професійної майстерності вчителя та його підготовки. Тільки творча особистість учителя може розвивати творчі можливості школярів.

Але чому ж саме на проблемне навчання покладена роль у досягненні мети: розвиток творчого мислення? Які існують можливості використання проблемних ситуацій на уроках математики? Ці питання і зумовили вибір мети нашого дослідження: розкрити проблему розвитку творчого мислення молодших школярів засобами використання проблемних ситуацій на уроках математики.

Кожна дитина – це неповторна індивідуальність, тому вона характеризується своїм унікальним набором наведених якостей, який і буде визначати рівень її творчих досягнень та можливостей. У молодших школярів ці якості проявляються нерівномірно, на різних рівнях, деякі й зовсім відсутні. Для стимулювання розвитку рис, які сприяють успішній творчій діяльності, потрібно, перш за все, їх вивчити, необхідно приділяти увагу більш яскравим, значущим рисам та здібностям, які для розвитку творчих можливостей учнів мають першорядне значення [5].

Як у теоретичному, так і в практичному мисленні задача визріває з проблемної ситуації. Виявлення проблемної ситуації, перехід її у сформульовану проблему й далі – в задачу – процес неоднозначний і непрямолінійний. У реальному мисленні побачити та сформулювати проблему ніколи значно важче й важливіше, ніж її розв'язати. В широкому смислі слова проблемною є будь-яка ситуація, практична або теоретична, в якій немає готового відповідного до обставин рішення і яка саме тому вимагає обдумування [2].

В основі концепції проблемного навчання лежить поняття навчально-творчої задачі, тобто такої форми організації змісту навчального матеріалу, за допомогою якого педагог уводить школярів у проблемну (творчу) ситуацію, безпосередньо або опосередковано задає мету, умови та вимоги навчальної діяльності з елементами суб'єктивної творчості.

Шляхи створення і розв'язання проблемних ситуацій різноманітні. Вони залежать від змісту навчального матеріалу, рівня підготовки учня, метод викладу матеріалу. Виникненню проблемної ситуації на уроці можуть сприяти питання, що ставлять учня в положення дослідника.

Можливості такої організації навчального матеріалу досить широкі та різноманітні, оскільки можна підібрати й розробити багато типів і видів творчих задач, залежно від мети розвитку певних компонентів творчого потенціалу.

В процесі нашого дослідження було проведено дослідно-експериментальну роботу, де ми виходили з того, що творче мислення молодших школярів найкраще розвивається у процесі проблемного навчання.

Програма дослідно-експериментальної роботи в декілька етанів:

І етап. Діагностика рівня творчого мислення молодших школярів.

ІІ етап. Розробка системи математичних завдань з використанням проблемних ситуацій.

III етап. Повторна діагностика рівня творчого мислення.

У ході формуючого експерименту були використані такі методи: спостереження, проведення зрізів, контрольних робіт, метод якісного та кількісного аналізу експериментальних даних.

Отже, використання на уроці спеціально–розроблених пошуково–творчих завдань, спрямованих на організацію керованої діяльності учнів, сприяє розвитку творчого потенціалу та формуванню здібностей молодших школярів.

Література:

  1. Бондар В.І. Дидактика.– К.,Либідь,2005. – С.97-104.

  2. Оконь В. Основи проблемного навчання. – М.: Освіта, 1968. – 208 с.

  3. Психологія: Підручник /Ю.Л. Трофімов. В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.- К.: Либідь, 1999.– С. 196–2001.

  4. Психологічна діагностика: Навчальний посібник/ Гуревича К.М., Акимова М.К., Берулова Г.А. та ін. Редактор-укладач Борисова Е.М. – Бійськ: НИЦ БГПИ, 1993. – 324 с.

  5. Яковлева Е.А. Розвиток творчого потенціалу у школярів // Питання психології. – 1997. – №2. – с.37–42.


 
 

Цікаве

Загрузка...