WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності - Реферат

Питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності - Реферат

Реферат на тему:

Питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності

На сучасному етапі розвитку освіта України зазнає істотних змін і переживає реформи, ознаки яких єдині для всіх учасників навчально-виховного процесу(учителів, учнів, батьків) – як учителі, так і учні не готові навчати і навчатися у нових, нетрадиційних умовах. Це в свою чергу, визначає актуальність удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів. Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", визначено підвищення вимог до рівня професійної підготовки фахівців, учителів зокрема, згідно з вимогами сучасного суспільства.

Проблема професійної готовності майбутніх вчителів до педагогічної діяльності розглядалася П.П. Блонським, А.С. Макаренком, В.О. Сухомлинським, С.Т. Шацьким переважно з позицій аналізу змісту підготовки до педагогічної діяльності в цілому та з точки зору обсягу засвоєних теоретичних знань та практичних умінь.

Аналіз педагогічних джерел свідчить, що вони не містять загальновизнаного тлумачення і визначення поняття професійної готовності майбутнього вчителя.

Професійна готовність учителя до педагогічної діяльності – це певний рівень розвитку особистісних та професійних якостей, а також наявність педагогічних здібностей у педагога.

Мета професійної підготовки студентів педагогічних ВНЗ полягає не в передачі конкретних, предметних знань, умінь, навичок, а у забезпеченні студентів системними знаннями, які є загальною передумовою формування компетентного фахівця.

Процес професійної підготовки майбутнього вчителя включає в себе процес педагогічної та психологічної підготовки.

Як зазначають фахівці (Підласий П.П. та ін.) педагогічна готовність майбутніх учителів до професійної діяльності науковці розглядають як систему якостей особистості, яка включає педагогічні здібності, а також професійні та особистісні якості майбутнього вчителя. [4; c. 381-386]

Деякі науковці (Бочелюк В.Й., Зарецька В.В. та ін.) психологічну готовність педагога визначають як тріаду, яка містить у собі такі основні елементи: "вчитель", "учень", "процес навчання", де діяльність учителя та учня достатньо повно можна розкрити через "Я- концепцію" та смислові настанови, ціннісні орієнтації суб'єкта. [2; c. 26]

Фахівці (Харламов І.Ф., Підласий П.П. та ін.) визначають кілька рівнів професійного зростання вчителя: педагогічна вправність – педагогічна майстерність – педагогічна творчість – педагогічне новаторство. [5; с. 526 - 530]

Педагогічна вправність – це рівень професіоналізму вчителя, який включає в себе високий рівень знань свого навчального предмета, володіння психолого-педагогічною теорією та системою навчально-виховних вмінь та навичок, а також досить розвинені професійно-особистісні якості, що в сукупності дозволяє достатньо кваліфіковано здійснювати навчання та виховання учнів.

Педагогічна майстерність проявляється в особливому відточенні методів і прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці.

Педагогічна творчість учителя – внесення в навчально-виховну діяльність тих чи інших методичних інновацій, раціоналізація прийомів та методів навчання та виховання без будь-яких змін у структурі педагогічного процесу.

Педагогічне новаторство – запровадження та реалізація нових, прогресивних ідей, принципів та прийомів у процес навчання та виховання і значно змінює і підвищує їх якість.

На нашу думку, під час навчання у ВНЗ майбутні вчителі можуть досягти лише педагогічної вправності. Оскільки педагогічної майстерності, творчості, а також для здійснення педагогічного новаторства потрібен практичний досвід у роботі з дітьми.

Готовність учителя проявляється в умінні планувати структуру своїх дій, здійснювати керівництво діяльністю учнів, доцільно застосовувати методи навчання і виховання у відповідності з певною ситуацією, в умінні керувати поведінкою й активністю учнів, знаходити контакт і правильний тон у взаємостосунках з ними, в умінні миттєво приймати рішення і знаходити найбільш ефективні засоби педагогічного впливу на них.

Література:

  1. Бочелюк В.Й., Зарецька В.В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

  2. Подласый П. П. Педагогика начальной школы: уч. пособие для студентов пед.колледжей. - М.: Владос, 2001 – 399 с.

  3. Савченко О.Я. Шкільна освіта як замовник підготовки майбутнього вчителя // Рідна школа, 2007 – №7.


 
 

Цікаве

Загрузка...