WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток художньо-образного мислення школярів засобами інтеграції фольклору з різними видами мистецтва - Реферат

Розвиток художньо-образного мислення школярів засобами інтеграції фольклору з різними видами мистецтва - Реферат

Реферат на тему:

Розвиток художньо-образного мислення школярів засобами інтеграції фольклору з різними видами мистецтва

Художньо-естетичне виховання й освіта в системі загальноосвітніх закладів передбачають цілеспрямоване залучення всіх дітей до цінностей культури, освоєння ними форм і методів спілкування з культурною спадщиною минулого й сучасності, формування навичок творчої діяльності й усвідомлення загальнолюдських цінностей.

Спілкування з мистецтвом, "осягнення" художніх образів неможливо без сформованого в кожної дитини художньо-образного мислення. Саме воно має непересічне значення для повноцінного, цілісного сприйняття світу, формування переконань, поглядів та системи цінностей особистості. Тому проблема формування художньо-образного мислення дітей є важливою і потребує глибокого та ґрунтовного вивчення.

На сучасному етапі, коли сформульовані нові завдання освітньої галузі "Мистецтво", на уроках музики у загальноосвітній школі, а також на інтегрованих уроках мистецтва створюються особливі можливості для формування системи естетичних та загальножиттєвих цінностей особистості, передбачається розвиток здібностей дітей, а також таких психічних процесів, як відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява, тощо.

В останні роки у музичній педагогіці та психології активно розробляються питання, пов'язані з розвитком художнього, образного і музичного мислення (В. Медушевський, О. Рудницька, Н. Суслова та ін.). Особливого значення набуває розвиток образного мислення, бо саме в образі відбувається своєрідний "сплав інтелекту й афекту" (Л. Виготський). Утворення образів і оперування ними є однією з основних фундаментальних особливостей інтелекту людини. Без цього людина неспроможна планувати свої дії, передбачати їх результати та, при необхідності, вносити в них зміни.

Як відомо, здатність людини мислити образами найбільш повно й органічно втілилася у фольклорному мистецтві. Сьогодні з'являється багато етнографічних та музикознавчих досліджень фольклору: вивчається його виховний потенціал, риси музичної стилістики та жанрове різноманіття (М. Стельмахович, Г. Лозко, Є. Сявавко та ін.), деякими науковцями фольклор розглядається як синкретичне, цілісне художньо-інформаційне й естетико-філософське явище, яке у своїй органічній цілісності має особливі інформаційні та емоційно-естетичні параметри, що впливають на людину (М. Чумарна, А. Іваницький та ін.). Розвиваючи думки цих науковців, ми вважаємо перспективним розвиток художньо-образного мислення школярів засобами інтеграції фольклору з різними видами мистецтва (музикою, образотворчим мистецтвом, хореографією, театральною діяльністю тощо).

Мета уроків мистецтва, побудованих на інтегрованому змісті, полягає в тому, щоб реалізувати взаємозв'язок художньої культури суспільства і внутрішнього художнього світу особистості, забезпечити осмислення учнями непересічності загальнолюдських художніх цінностей та високої духовно-творчої місії української художньої культури, створити передумови для системного розгляду певного явища, поняття, активізації уяви, фантазії. Інтеграція фольклору з різними видами мистецтва вимагає від вчителя створення уроків-образів, які мають базуватися на принципі емоційно-асоціативного узагальнення. Саме такі уроки змушують дітей емоційно пізнавати свою історію, культуру, засвоювати почуттями створювану віками мораль, правила поведінки тощо.

Література:

  1. Горюнова Л., Школяр Л. Развитие художественно-образного мышления детей на уроках музыки // Музыка в школе. – 1991, № 1. – С. 30-33.

  2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа, 2001. - №1. – С. 28-54.

  3. Масол Л.М. Впровадження нових програм з мистецтва і художньої культури. // Мистецтво та освіта. - 2001, № 3. – С.27-29.

  4. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: АПН України, 2002. – 267с.


 
 

Цікаве

Загрузка...