WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості навчання дітей старшого дошкільного віку суфіксального творення іменників і прикметників - Реферат

Особливості навчання дітей старшого дошкільного віку суфіксального творення іменників і прикметників - Реферат

Реферат на тему:

Особливості навчання дітей старшого дошкільного віку суфіксального творення іменників і прикметників

Закономірності та особливості процесу словотворення досліджувалися вченими різних галузей: психологами (Л.С. Виготський, М.І. Жинкін, О.О. Леонтьев, Т.М. Ушакова та ін.), лінгвістами (Р.О. Будагов, В.В.Виноградов, В.О. Горпинич, А.П. Грищенко, М.А. Жовтобрюх, М.П. Кочерган та ін.), педагогами (А.Г. Арушанова, Г.І. Ніколайчук, Ф.О. Сохін, та ін.). Так, особливості засвоєння дітьми норм словотворення відбито в наукових працях А.М. Богуш, О.М. Лещенко, О.І. Соловйової, Ф.О. Сохіна, Л.П.Федоренко та ін. Науковцями досліджувалися окремі питання усвідомлення мовлення, формування "чуття мови" в дошкільників.

Методичні рекомендації щодо навчання словотворення старших дошкільників розроблені А.Г. Арушановою, Т.Ф. Потоцькою, Т.М. Юртайкіною та ін. Одним із напрямків таких досліджень є з'ясування особливостей і причин дитячих помилок у процесі словотворення, а також пошуки шляхів їх усунення.

Щоб підвищити ефективність навчання старших дошкільників словотворення іменників і прикметників за допомогою суфіксів, необхідно створити такі умови: максимальна мовленнєва активність дітей; емоційна насиченість навчально-мовленнєвої діяльності наочними, словесними, практичними, ігровими методами навчання; ці методи використовувати в їх тісному взаємозв'язку; раціональне поєднання різних типів і видів занять; урахування принципів індивідуалізації; дотримання принципів диференціації.

У мовленні дітей було зафіксовано низку словотвірних помилок: заміна менш уживаного суфікса більш уживаним, слова з суфіксом суб'єктивної оцінки словосполученням; використання просторічних суфіксів, неточне вживання слів із суфіксами, що позначають різний ступінь зменшення тощо. Причини типових помилок у словотворенні зумовлені семантичною багатоплановістю слів, утворених за допомогою суфіксів суб'єктивної оцінки; невиразністю, неточністю мовлення дорослих, які спілкуються з дитиною.

Засвоєння дітьми старшого дошкільного віку іменників і прикметників з суфіксами суб'єктивної оцінки відбувається протягом таких етапів: привернення уваги дошкільників до слова з метою з'ясування функцій, які виконує в мовленні означена категорія лексем; ознайомлення із словотвірною моделлю, елементарними правилами словотворення; активізація в дитячому мовленні похідних, утворених за допомогою суфіксів суб'єктивної оцінки, під час проведення дидактичних мовленнєвих ігор і виконання вправ; реалізація й закріплення набутих знань, умінь і навичок у спонтанному мовленні.

Механізм процесу словотворення досить складний і передбачає засвоєння дітьми дошкільного віку мотивованих лексем, добір афіксів потрібної семантики, практичне виділення правил словотворення та вміння користуватися ними не лише у звичних, а й у незнайомих мовленнєвих ситуаціях.

Додержання норм словотворення, використання слів із різними семантичними відтінками задля висловлення свого особистого ставлення до об'єкта є складовими загального поняття "культура мовлення", фундамент якого закладається в дошкільному віці під час засвоєння дитиною лексичного складу, граматичної будови мови, зокрема правил словотворення.

Отже, темпи засвоєння іменників і прикметників, утворених за допомогою суфіксів суб'єктивної оцінки, залежать від рівня розуміння дітьми семантичних функцій тих чи інших суфіксальних морфем; емоційність мовлення, правильність використання словотвірних моделей безпосередньо залежить від розуміння дітьми змін у значенні похідних із суфіксами суб'єктивної оцінки; темпи навчання творення заданих слів залежать від послідовного введення в мовлення дітей суфіксів суб'єктивної оцінки відповідно до частотного принципу вживання.


 
 

Цікаве

Загрузка...