WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку - Реферат

Особливості виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку - Реферат

Реферат на тему:

Особливості виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку

У сучасних наукових дослідженнях І.Д.Беха, Т.Г.Гаєвої, Т.Є.Колесіної, О.Л.Кононко, М.В.Левківського, А.В.Лопуховської, Т.В.Морозкіної, В.Остринської, М.В.Савчина, І.А.Улєдової розкриваються психологічні механізми формування у дітей різного віку відповідальності, яка оцінюється як особливий мотив людських вчинків, смисловий принцип регуляції поведінки.

Специфіка морального виховання в тому, що його результат значною мірою залежить від активності суб'єкта у цьому процесі. Тому саме суб'єктивність проголошена сьогодні основою побудови виховного процесу на всіх рівнях вікового розвитку. Дослідники (О.В.Киричук, З.С.Карпенко) виділяють у даній характеристиці три рівні: позиції моносуб'єкта, полісуб'єкта та мегасуб'єкта.

Морально виховану особистість характеризує саме усвідомлене прийняття моральних принципів і норм як принципів і норм власної поведінки, почуття морального обов'язку, честі, коли вимоги до особистості стають внутрішніми вимогами особистості до себе (Л.І.Божович, О.В.Запорожець, О.М.Леонтьев, С.Г.Якобсон). Тому моральна освіта розглядається як важливий засіб формування моральних уявлень, почуттів та звичок поведінки в єдності, суть якого не вичерпується роз'ясненням значення та змісту принципів і норм загальнолюдської моралі.

У старших дошкільників можуть бути сформовані основи відповідальної поведінки як такої, що орієнтована на моральну норму відповідальності. Критеріями відповідальної поведінки виступають: уявлення дітей про значення і зміст моральної норми відповідальності; позитивне ставлення до відповідальності як моральної характеристики особистості; вміння діяти відповідно до норми в ситуаціях морального вибору.

Психологічною основою виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку є готовність до відповідного стилю поведінки, яка формується в результаті емоційного насичення інформації щодо змісту моральних норм, тому в організації виховного процесу важливо передбачити співставлення позитивних норм і дій, що їм суперечать. Розроблені зміст, форми та методи виховання відповідальної поведінки у старших дошкільників є ефективними за таких умов: сприятливого психологічного клімату взаємин дітей і дорослих, у якому в дітей виникає потреба у стосунках морально ціннісної спрямованості;коли діти старшого дошкільного віку оволодівають прийомами осмислення норм, аналізу ситуацій морального змісту, планування і оцінювання вчинків, вміють передбачати можливі способи поведінки і її результати, і на цій основі приймати усвідомлені етичні рішення;якщо норма відповідальності втілюється в практику самостійно здійснюваних вчинків.

Методика виховання відповідальної поведінки у старших дошкільників включає такі етапи: перший – формування емоційної готовності до поведінки, орієнтованої на моральну норму відповідальності, що проявляється у створенні образу-враження, емоційного насичення інформації з метою виникнення переживань; другий етап – ознайомлення із змістом норми відповідальності та конкретизація його у правилах; третій етап – формування у дітей власного досвіду відповідальної поведінки та його осмислення.

Отже,відповідальна поведінка, яка була сформована в одному виді спільної діяльності (у нашому випадку – спільних трудових справах, ігрових ситуаціях) переноситься на інші види дитячих взаємин: вміння організувати спільну гру, орієнтовану на рівні права та інтереси кожного, виконання навчальних завдань та загальний психологічний клімат групи.


 
 

Цікаве

Загрузка...