WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка майбутніх учителів до природоохоронної роботи з учнями - Реферат

Підготовка майбутніх учителів до природоохоронної роботи з учнями - Реферат

Реферат на тему:

Підготовка майбутніх учителів до природоохоронної роботи з учнями

У зв'язку з об'єктивними процесами, які відбуваються в соціально-культурному житті нашої країни, еколого-педагогічна культура висококваліфікованого спеціаліста розглядається в концепції розвитку освіти України як обов'язковий чинник його професійної підготовки. Вплив цього чинника повинен виявитися у вдосконаленні всіх компонентів педагогічного процесу шкільного закладу, сприяти створенню умов для повної переорієнтації пріоритетів у вихованні дітей, забезпеченню якісно нового тлумачення місця людини в системі "природа-людина-суспільство-природа" з позицій гуманізму і духовності, оскільки виховання майбутніх поколінь починається з виховання дітей.

Сучасна вища педагогічна школа має значні здобутки в галузі підготовки висококваліфікованих спеціалістів як до здійснення навчально-виховних функцій загалом, так і з екопроблематики зокрема. Вагомий внесок у розробку проблеми зробили українські психологи Л.В. Войтко, О.В. Киричук, С.Д. Максименко та інші.

Мета дослідженняполягає в теоретичному обґрунтуванні готовності студентів університету до застосування фахових знань у шкільній практиці, розробці та експериментальній перевірці технології підготовки студентів до природоохоронної роботи з учнями початкових класів.

Результати проведеного дослідження, їх детальний кількісний та якісний аналіз дозволили зробити такі висновки:

В умовах радикальних змін, що відбуваються в середній та вищій ланках освіти України, з усією очевидністю постала проблема удосконалення професійно-педагогічної підготовки студентів університетів до педагогічної діяльності. Вирішення цієї проблеми потребує теоретичного обґрунтування й експериментальної перевірки ефективної технології підготовки студентів до педагогічної діяльності у процесі вивчення психолого-педагогічних, природничих дисциплін та методики викладання природознавства в початкових класах.

Серед причин, що зумовлюють загалом невисокий рівень готовності випускників університету застосовувати знання психолого-педагогічних, природничих дисциплін та методики викладання природознавства в початкових класах у шкільній практиці, на перший план виходить дві: а) домінуючими мотивами вибору напрямку університетської освіти є різні інтереси – багато з яких дуже мало співпадають з бажанням опанувати професію вчителя початкових класів; б) психолого-дидактичні та природничі дисципліни в початкових класах вивчаються в університетах без належної педагогічної орієнтації. Професійно-педагогічне вивчення психолого-дидактичних та природничих дисциплін в початкових класах, їх взаємозв'язок з методичною підготовкою студентів до педагогічної діяльності виступають запорукою того, що навчальний процес в університеті спроможний забезпечити професійне становлення студентів як майбутніх педагогів.

З'ясовано, що успішна підготовка студентів університету до педагогічної діяльності потребує дотримання таких умов: а) введення в цільові установки процесу підготовки спеціаліста в університеті елементів, які виконують педагогічно-орієнтуючу роль; б) включення у зміст фахової підготовки студентів університету ситуацій, що потребують перенесення теоретичних знань у шкільну практику.

Ефективне формування готовності студентів до природоохоронної роботи як інтегративного педагогічного явища можливе за умов: комплексного розвитку всіх компонентів еколого-педагогічної культури за певною системою; наскрізної взаємообумовленої системи формування екологічної культури як в учнів загальноосвітньої школи, так і в студентів; адекватної мотивації еколого-педагогічної діяльності студентів і екологічної діяльності учнів; створення навчальних ситуацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...