WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток екологічних понять і уявлень при вивченні тваринного світу в початковій школі - Реферат

Розвиток екологічних понять і уявлень при вивченні тваринного світу в початковій школі - Реферат

Реферат на тему:

Розвиток екологічних понять і уявлень при вивченні тваринного світу в початковій школі

Актуальність проблеми екологічного виховання молодших школярів визначається докорінними змінами у взаємовідносинах людини з природою, перетворення із споживчих в екологічно відповідальні. Саме гострота сучасних екологічних проблем поставила перед педагогічною теорією і практикою завдання великої соціальної значимості - виховувати молоде покоління в дусі бережного, відповідального відношення до природи, спроможне вирішувати питання захисту природних багатств України. Щоб ця вимога перетворилася в норму поведінки кожної людини, необхідно з дитячого віку виховувати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища.

Свідоме і бережливе ставлення до природи в кожної людини формується, починаючи з дитинства. На це спрямована діяльність усіх установ системи виховання і освіти.

Питаннями екологічного виховання займалися і займаються дуже багато науковців і педагогів. Це К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський, Є.А. Писарчук, Т.П. Ткачук, Г.С. Тарасенко та інші.

В.О. Сухомлинський стверджував, що сама по собі природа не розвиває й не виховує. Тільки активна взаємодія з природою здатна виховувати найкращі людські якості [ 1].

На основі узагальнення результатів дослідження нами зроблено такі висновки:

1. У результаті вивчення стану досліджуваної проблеми в теорії і практиці навчання ми констатуємо, що проблема формування у молодших школярів екологічних понять і уявлень є досить актуальною. Проведене теоретико-експериментальне дослідження дає підставу стверджувати, що вдосконалення процесу формування екологічних понять і уявлень в учнів початкових класів є одним із важливих напрямів досягнення якісно нового рівня у вивченні курсу "Я і Україна". Воно органічно вплітається у пошук інноваційних технологій формування теоретичних знань молодших школярів, за яких особистість учня перебуває в центрі навчально-виховного процесу.

2.Проаналізувавши навчальні програми та методичну літературу ми відмітили, що для засвоєння екологічних понять, для виховання національно свідомої людини, вчитель початкових класів повинен мати певний комплекс засобів: навчальні програми, підручники, робочі зошити, навчальні посібники, роздаткові картки тощо. З таким підходом до навчально-виховного процесу учні початкових класів краще засвоюють здобуті знання, розвивають здібності і навички самостійної роботи. У дітей розвивається пам'ять, увага, удосконалюється читання.

3.Ознайомившись із трактуванням понять та термінів у педагогічних, психологічних, філософських словниках ми зауважуємо, що вчені мають різні підходи до їх визначення, але основний зміст при цьому не втрачається, а саме: знання ми визначаємо, як перевірений практикою результат пізнання, відображення у свідомості людини навколишньої дійсності, що об'єктивно існує поза нею.

4.Проаналізувавши праці психологів і педагогів ми відмічаємо, що в ході систематичного навчання у молодших школярів розвиваються вольові риси, широкі пізнавальні інтереси, увага, мислення; проявляються здібності не лише активності, але й формуючої саморегуляції. Діти молодшого шкільного віку готові до засвоєння певного об'єму понять. На це спрямована програма початкової школи.

Розроблена нами експериментальна методика процесу формування у молодших школярів природничих знань дієво практичного характеру на основі пошукової моделі раціонально поєднала в собі наочно-образні, словесні, практичні методи, прийоми і засоби навчання.

Список використаних джерел

  1. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві К.: Рад. школа, 1988. – 304 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...