WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках математики - Реферат

Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках математики - Реферат

Реферат на тему:

Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках математики

Висвітлюючи систему методів навчання в сучасній школі ми вважаємо головним завданням з'ясувати теоретичну правомірність виділення логічного аспекту методів навчання як основи однієї з можливих їх класифікацій.

Хоча вже досягнуто значних успіхів у розв'язанні проблеми методів навчання, вона ще залишається однією з найменш досліджених у педагогіці. Досі ще немає цілісної педагогічної характеристики методів навчання, які застосовуються в сучасній школі. Методи навчання недостатньо обґрунтовані з методологічних позицій. Це виявляється насамперед у тому, що не досить з'ясовано також питання системи методів. Важливість проблеми явно недооцінюється, що негативно позначається на ефективності навчання в школі. Значна кількість "точок зору" яскраво характеризує істотні розходження між існуючими концепціями. Проте, різні підходи в оцінці методів неможливо механічно об'єднати в одне ціле. Потрібна теорія.

До проблеми методів навчання ми підходимо зі своїх позицій. Одним з наших вихідних принципів є оцінка методу навчання не як чогось, а як надзвичайно складного багато якісного педагогічного явища, що має різноаспектні внутрішні характеристики твоєї суті і найрізноманітніші форми зовнішнього вияву. Такий підхід дає змогу обґрунтувати концепцію системного аналізу загально дидактичних методів у їхньому найтіснішому зв'язку з методами виховання і розвитку учнів.

У сучасних умовах більшість психологів і педагогів визнають, що для активізації самостійної роботи учнів необхідно озброїти не тільки системою знань, а й системою прийомів розумової діяльності.(О.М. Леонтьєв, П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна, Н.О.Менчинська, Г.С.Костюк, Є.М.Кабанова-Меллер, В.В.Давидов та інші.).

Прийоми розумової діяльності − це ті способи , якими учні її здійснюють і, які можна об'єктивно виразити і описати в діях ( прийоми порівняння, абстрагування, узагальнення, розгортання, гіпотези тощо). Спеціальним є питання про співвідношення цих прийомів з логічними операціями, що розглядаються логіками. Можна поставити й таке питання: прийоми розумової діяльності і навчання прийомів. Можна вважати, що прийоми навчальної роботи .це ті способи, які застосовуються учнями, а також ті способи, якими вчитель навчає учнів цих прийомів. Значним досягненням педагогіки останніх років є дослідження психолого-педагогічних аспектів прийомів розумової і навчальної діяльності. Досліджено, наприклад, такі питання, як методи навчально0-пізнавальної діяльності учнів ( Б.І.Коротяєв), синтез знань у процесі навчання ( В.О.Онищук), порівняльна ефективність різних прийомів узагальнення знань учнів, формування самостійного мислення у процесі узагальнень та вплив методів на ефективність прийомів розумової діяльності учнів ( В.Ф.Паламарчук) та ін.

Як підсумок поглядів дослідників, зазначених вище, наведемо вислів Гегеля: "Абстрактної істини немає, істина завжди конкретна". Саме врахування цієї конкретності, практичного значення та спрямування потребує процес навчання, одним із найважливіших завдань якого є розвиток мислення учнів. Адже факт засилля формальної логіки у шкільних програмах та підручниках викликає ілюзію закінченості та безперечності знань. Учитель та підручник виступають у ролі носіїв, виразників таких істин. Таким чином стверджується метод мислення полярними категоріями: це – абсолютно правильно, а це – абсолютно неправильно. Таким чином, володіння логічними прийомами мислення при відсутності формального підходу є необхідною умовою для успішного розвитку логічного мислення учня.

Отже, логічне мислення розглядається як мислення за законами логіки (законом тотожності, законом суперечності, законом виключення третього, законом достатньої підстави), завдяки якому відбувається опосередковане пізнання предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях. Це мислення, що характеризується перевагою понятійного змісту, воно включає такі операції, як порівняння, аналіз, синтез, абстрагування та узагальнення.


 
 

Цікаве

Загрузка...