WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Специфіка розвитку описового мовлення старших дошкільників засобами української народної іграшки - Реферат

Специфіка розвитку описового мовлення старших дошкільників засобами української народної іграшки - Реферат

Реферат на тему:

Специфіка розвитку описового мовлення старших дошкільників засобами української народної іграшки

У сучасному суспільстві передбачається розвиток особистості на засадах духовності. Докорінна зміна підходів до освіти зумовлюють суттєві інноваційні зрушення і в навчанні рідної мови дітей дошкільного віку. Насамперед необхідно створити нові технології навчального процесу, які б відповідали меті формування духовності та національної самосвідомості.

Питання розвитку зв'язного мовлення дошкільників досліджувалося класиками наукової думки та сучасними науковцями в різних аспектах проблеми: психологічному (Л.С.Виготський, О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн, І.О.Синиця та ін); психолінгвістичному (І.О.Зимняя, О.О.Леонтьєв та ін.); лінгвістичному (Т.О.Ладиженська, Л.В.Щерба та ін); педагогічному (А.А.Зрожевська, Е.П.Короткова, Н.П.Орланова, Є.І.Тихеєва та ін.); лінгводидактичному (А.М.Богуш, Н.І.Луцан, Л.І.Фесенко та ін.).

Українська народна іграшка уособлює в собі не лише якості дійової іграшки, але й є прикладом традиційного мистецтва та художніх ремесел, чим і являє собою виняткову цінність. Після проведення експериментальної частини дослідження та опрацювання результатів, було визначено такі стадії послідовного формування навичок описового мовлення: збагачення, доповнення та уточнення знань дітей про українську народну іграшку, опрацювання символічних значень змісту, форми та оздоблення; описи-коментування, що передбачали відтворення авторського задуму; описи-конотації, що передбачали художню інтерпретацію авторського задуму; описи-моделювання, зміст яких складали описи, що обумовлені внутрішніми причинами, які характеризують індивідуальність дитини-оповідача; описи-ілюстрування, в яких дитина розкривала потенційні можливості своєї індивідуальності засобами побудови в художній інтерпретації моделей внутрішніх цілей власної особистості; описи-комбінування, в яких новий художній образ створювався шляхом синтезування або поступовим накопиченням нових елементів, розширенням сюжету іграшки; описи-варіації, в яких новий художній образ іграшки формувався як модифікація іграшки-попередника, іграшки-зразка; описи-проектування, у яких відбувається проектування уявлюваного образу засобами об'єктивації емоційних вражень у емоційні образи з подальшим утворенням вербалізованих моделей емоційних уявлень у вигляді текстів-описів.

За змістом об'єкта опису в сучасній методиці виділяються такі види описових розповідей: опис одиничних предметів, тварин, приміщення, природи, зовнішності людини, опис дій, місцевості.

Розглядаючи народну іграшку саме в аспекті її педагогічної значущості для мовленнєвого розвитку дошкільників, слід враховувати споконвіку існуючі зв'язки з українським фольклором –піснею, потішкою, казкою, прислів'ям, що зробили народну іграшку найкращим вихователем і найдосвідченішим вчителем. У дошкільному віці іграшка є головним наочним засобом, що спроможний викликати інтерес до слова. Застосування предметних іграшок дозволяє дитині користуватися ними у грі відповідно ситуаціям, у яких справжні предмети фігурують у житті. Такі іграшки пропонують різноманітні можливості для закріплення як тих уявлень, що діти шляхом отримання досвіду здобули в житті, так і відповідних ним словесних форм.

Отже, педагогічними умовами ефективного розвитку описового мовлення дітей засобами української народної іграшки є: врахування емоціогенного потенціалу української народної іграшки; різнобічна обізнаність дітей з українською народною іграшкою, регіональною приналежністю; максимальне врахування особистісних характеристик дошкільників під час розподілу описово-продуктивних та описово-творчих завдань; активна пізнавально-творча спрямованість будь-яких видів мовленнєво-описової роботи з народною іграшкою.


 
 

Цікаве

Загрузка...